Informacije o vpisu na UL


Prijavno-sprejemni postopki se med študijskimi programi razlikujejo, zato se za informacije o prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje se obrnite na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS)  Univerze v Ljubljani. Za informacije o vpisu na študijske programe druge in tretje stopnje se obrnite na referate za študijske zadeve posameznih članic, ki študijski program pokrivajo ali koordinirajo.


Če odgovora v referatu za študijske zadeve na fakulteti oziroma na akademiji ne dobite, se lahko obrnete na Info student in preko kontaktnega obrazca zastavite vprašanje.