Izzivi v tujini

Zakaj na študijsko izmenjavo ali študij v tujini?


Študij v tujini vam omogoča pridobivanje novih znanj in (mednarodnih) poznanstev, spoznavanje drugačnih pedagoških pristopov in novih kultur, izboljšanje izražanja v tujem jeziku, spoznavanje samega sebe, priložnost študirati ravno to, kar vas zanima … Nekateri se takrat prvič sami odpravijo v tujo državo in se preizkusijo, kako se znajdejo v novem okolju in med novimi ljudmi.


Študijska izmenjava ali študij v tujini vam lahko kasneje zelo koristita pri iskanju zaposlitve. Delodajalci so temu naklonjeni, saj z bivanjem v tujini izkažete samostojnost, pa tudi znanje jezika.


Lahko se odločite za redni študij v tujini, za študijsko izmenjavo ali pa za opravljanje praktičnega usposabljanja. Prav tako se lahko odločite, ali si boste sami našli fakulteto (delovno organizacijo) ali pa se boste v tujino odpravili v okviru organizirane izmenjave (npr. Erasmus+).


Od ideje…

Pomembno je, da se zaradi priznavanja v tujini opravljene študijske izmenjave v okviru Erasmus+ predhodno pozanimate, s katerimi fakultetami ima vaša fakulteta sklenjene bilateralne sporazume. Za več informacij se obrnite na Službo za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani ali na mednarodno pisarno svoje fakultete oz. akademije.


V primeru študijske izmenjave boste pred odhodom sklenili t. i. študijski sporazum (Learning Agreement), v katerem bodo jasno določene študijske obveznosti, ki jih morate opraviti. Tudi na Erasmus+ praktično usposabljanje se boste v tujino odpravili na podlagi posebnega sporazuma z natančno določenim programom, za katerega bo odgovoren mentor na instituciji gostiteljici.


Priprava na odhod v tujino

Pomembno je, da se predhodno dobro pripravite na študij v tujini: osvežite znanje tujega jezika, se pozanimate o običajih in kulturi v gostujoči državi, o samem sistemu izobraževanja, načinu študija ter o pravicah in dolžnostih. Informacije o študiju po posameznih evropskih državah dobite tukaj.


Ne pozabite na predhodno ureditev zdravstvenega zavarovanja in nastanitve. Slednjo nekatere univerze oz. fakultete ponujajo same, pri nekaterih pa si boste morali to urediti sami.

 

Možnosti štipendiranja

Program Erasmus+ omogoča študentom, da se v tujino (tj. v države članice EU in EGP ter v Makedonijo in Turčijo) odpravijo na študijsko izmenjavo ali na opravljanje študijske prakse. Študijska izmenjava na partnerski instituciji traja od najmanj 3 mesecev do največ 12 mesecev. Pogoj za izmenjavo študentov je podpisan bilateralni sporazum med matično in partnersko ustanovo - seznam le-teh boste našli TUKAJ. Študent lahko na posamezni stopnji študija izvede individualno mobilnost v tujino (t. j. študijsko izmenjavo ali prakso) v skupnem trajanju največ 12 mesecev. Za več informacij se obrnite na Službo za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani ali na mednarodno pisarno vaše fakultete oz. akademije.


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v okviru programov Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini. Poleg finančnih virov iz programov Ad futura je za izobraževanje v tujini možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in državne štipendije, kot tudi štipendije različnih državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov. Aktualne razpise boste našli TUKAJ.


Študenti na magistrski ravni imajo možnost financiranja študija v tujini v okviru programa Erasmus Mundus. Le-ta omogoča mobilnost na področju visokega šolstva EU in podpira sodelovanje držav članic EU z državami tretjega sveta. Poudarek je na povečevanju zanimanja izobraževalnih institucij, profesorjev in študentov držav tretjega sveta za sodelovanje z EU, prav tako pa so štipendije namenjene državljanom držav članic EU, ki se odločijo za študij na eni od partnerskih institucij.


Poleg naštetega se lahko za možnosti štipendiranja obrnete na samo univerzo ali fakulteto gostiteljico oz. njihovo mednarodno pisarno, centre za mednarodno sodelovanje posameznih držav (npr. DAAD, OeAD, CIMO, NUFFIC), ambasado izbrane države (npr. program Fulbright za študij v ZDA), kulturno-jezikovne centre (British Council, Francoski inštitut, Goethe Institut ...) itd.


Kaj še lahko naredim?

Za celovite informacije o iskanju priložnosti v tujini ter pripravi življenjepisa in motivacijskega pisma v angleškem jeziku redno sledite objavam dogodkov KC UL ali se naročite na osebno svetovanje na naslovu kc@uni-lj.si oz. telefonski številki 01/2418 684.

Za iskanje praks, pripravništev in prostih delovnih mest v tujini je odličen vir informacij portal GoinGlobal, ki omogoča brskanje študentom in diplomantom UL po iskalnikih zaposlitvenih portalov, vodičih po več kot 40 državah s kariernimi nasveti, poslovnih imenikih in člankih. več


Viri: