Kako izbrati študij


1. Samoocena. Pomagate si lahko z odgovori na spodnja vprašanja.

 • S čim se ukvarjate? Kaj radi počnete v prostem času? Kaj vas v življenju zanima?
 • V čem ste dobri? V čem ste boljši od vrstnikov? Za katere dejavnosti dobite največ pohval?
 • Katere predmete dojamete hitreje kot sošolci? Pri katerih predmetih dosegate dobre ocene brez posebnega truda?
 • Kaj ste se naučili pri vaših aktivnostih in hobijih? Kaj znate?
 • V čem ste spretni?
 • Kaj vam je v življenju pomembno? Katere so vaše vrednote?
 
  • Po katerih lastnostih vas poznajo prijatelji?
  • Kaj vam je v karieri/pri vašem delu najbolj pomembno?
  • Kaj ste v življenju že dosegli?
  • Kaj vas najbolj motivira?
  • Kaj si v življenju želite početi? Kaj želite postati?
  • Kateri poklici se vam zdijo zanimivi?
  • Kakšni so vaši cilji?
  • Kdo so vaši vzorniki?
  • Kako si predstavljate vaše delo?


2. ​Informiranje o vsebinah, zahtevah in značilnostih študijskih programov

  • Preglejte predstavitvene zbornike programov, ki so objavljeni na spletnih straneh fakultet in akademij.
  • Udeležite se predstavitev študijskih programov na informativnih dnevih in sejmu Informativa.
  • Povprašajte kolega ali znanca, ki že obiskuje študijski program.


3. Posvetujte se s kariernim svetovalcem fakultete ali akademije, učitelji in svetovalno delavko/-cem na srednji šoli.


4. Udeležite se delavnice na temo izbire študija za srednje šole

V Kariernih centrih izvajamo delavnice z naslovom Izbira študija v prostorih vaše srednje šole ali na Rektoratu Univerze v Ljubljani. Kontaktirajte nas in se dogovorite za brezplačno interaktivno delavnico Kako izbrati študij, ki je namenjena 3. ter 4. letnikom.


Vsebina delavnice okvirno zajema:

  • samooceno – raziskavo vrednot, kompetenc, želenega življenjskega stila in poklicnega okolja v povezavi z osebnostnimi lastnostmi posameznikov (delovni listi),
  • nasvete glede informiranja o vsebinah, zahtevah in značilnostih študijskih programov,
  • informiranje glede lastnosti trga dela danes in napovedi glede karier in želenih kompetenc v prihodnje,
  • izročke z nasveti za zapis lastnega načrta korakov za lažje odločanje.


5. Oglejte si spodnje spletne povezave, ki vsebujejo informacije o izbiri študija.

www.mojaizbira.si - Spletno mesto obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, na voljo pa je tudi preko 350 video predstavitev poklicev.

eSvetovanje Zavoda RS za zaposlovanje – Zbirka vprašalnikov, ki so lahko v pomoč pri samooceni. Kot prijavljen uporabnik lahko v Moji mapi shranjujete podatke in dostopate do shranjenih rezultatov. Za dijake in dijakinje so uporabni predvsem sklopi Kakšen sem? Kaj me zanima? Kaj znam? Kaj naj delam?

Spleti svojo kariero – Zbirka različnih priročnikov in vprašalnikov, namenjenih tako izbiri študija kot ustvarjanju karierne poti.