Povezovanje z delodajalci

Foto: Željko Stevanić, IFP

Karierni centri UL organiziramo različne oblike povezovanja, sodelovanja in mreženja med študenti in delodajalci.

 

Študente UL povezujemo z delodajalci preko:

 • obiskov študentov v delovna okolja (gospodarske subjekte v Sloveniji in tujini),
 • predstavitve podjetij na fakultetah in akademijah (predstavitve kariernih poti diplomantov in predstavitve podjetij),
 • okroglih miz, posvetov in strokovnih srečanj,
 • kariernih dni na posamezni fakulteti in akademiji,
 • hitrih razgovorov med študenti in delodajalci (na posamezni fakulteti ali v okviru večjih dogodkov, kot so Univerza gre na trg, Povezujemo se s slovenskimi gazelami in podobni),
 • dogodkov, namenjenih mreženju, informiranju in povezovanju (3P: Pripravljeni na podjetniško pot? in drugi dogodki).


Z delodajalci sodelujemo pri širjenju informacij o njihovi ponudbi štipendij in prostih delovnih mestih za študentsko delo, počitniško delo, redno zaposlitev in druge oblike zaposlitve  (na naši spletni strani, socialnih omrežjih in tedenskih elektronskih novicah).


Na različne načine nudimo priložnosti za mreženje in povezovanje z delodajalci. Pridite, mrežite in se povežite!


Zakaj se mrežiti?

Mreženje in povezovanje označuje razvijanje, vzpostavljanje in ohranjanje stika z ljudmi. S socialnim mreženjem pridete do informacij o priložnostih za delo, ste bolje informirani, ste v stiku z aktualnimi razmerami v panogi in na trgu dela, pridobivate nasvete in imena ter povezave z drugimi ljudmi. Mreženje nudi dostop do informacij, ki jih drugače sami ne bi odkrili!

 

Kje so priložnosti za mreženje?

 • Na fakulteti ali akademiji: Vzpostavite dobre odnose s profesorji, asistenti in drugimi zaposlenimi na fakulteti. Pokažite vaše znanje in aktivno sodelujte v študijskem procesu. Profesorji vas lahko priporočijo kakšnemu delodajalcu ali zapišejo priporočilo.


 • Povezujte se s sošolci: Nikoli ne veste, kje se bodo zaposlili ali ustvarili delovno mesto. Vključite se v študentska združenja in sodelujte na fakultetnih projektih. Z vključitvijo boste dobili nove kontakte in izkušnje.

 • Na dogodkih Kariernih centrov UL: Na dogodkih, kot so 3P: Pripravljeni na podjetniško pot?, lahko spoznate zanimive in uspešne podjetnike, študente, absolvente, ki jih zanimajo podobne stvari kot vas. Pomrežite se in ohranite stik!


 • Na formalnih in neformalnih dogodkih: Mrežite se lahko z aktivnimi člani v strokovnih društvih, združenjih, z udeležbo na strokovnih posvetih in konferencah, na poslovnih dogodkih, zabavah, zaposlitvenih sejmih, delu v prostovoljskih organizacijah, kot člani v klubu alumnov in ob drugih priložnostih. Izkoristite svojo prisotnost na dogodkih in se predstavite čim večjemu številu ljudi.

 

10 usmeritev za učinkovito mreženje na dogodku
1.  pripravite seznam dogodkov, ki se jih boste udeležili;
2.  prvi vtis šteje: dogodku/srečanju primerna oblačila in zunanji videz;

3.  razmislite o tem, kako začeti pogovor z neznanci, na primer: »Zakaj ste se prijavili/prišli na ta dogodek?«;

4.  pripravite svoj elevator pitch;

5.  pustite sogovorniku do besede;

6.  uporabljajte odprta vprašanja;

7.  pripravite CV vizitko: ponudite vizitko sogovorniku ter sprejmite njegovo;

8.  dogodek izkoristite za pogovor z več kot eno osebo, krožite po prostoru;

9.  v primeru, da je smiselno, po dogodku pošljite e-mail z vašo predstavitvijo ali povezavo na vaš LinkedIn profil;

10. držite se morebitnega dogovora z dogodka.


Zapomnite si sogovornika in vsebino

Po dogodku še enkrat poglejte prejete vizitke in na njih napišite:

 • Kje in kdaj ste osebo spoznali?
 • Kaj ste se dogovorili?
 • Katere informacije nudi oseba/s čim se ukvarja?


V podjetju v času prakse, počitniškega dela, obiska realnega delovnega okolja vzpostavite in vzdržujte povezave z delodajalci! Praktično usposabljanje opravljajte strokovno in odgovorno. Delodajalci velikokrat zaposlijo kandidate, s katerimi so že sodelovali v času študija. Enako velja za počitniško delo. Z delodajalci lahko vzpostavite kontakt tudi na »hitrih razgovorih« in obiskih v realna delovna okolja, ki jih za vas organiziramo Karierni centri UL.

 

Na spletu: Socialna omrežja (LinkedIn, Twitter, Facebook) uporabite za  vzpostavljanje in ohranjanje stikov. Bodite aktivni in se povezujte, saj vam lahko vaši kolegi sporočijo ključno informacijo in koristne nasvete v postopku iskanja zaposlitve. Prav tako spremljajte objave podjetij, ki vas zanimajo in se vključujte v strokovne debate. Vedno več podjetij uporablja družabna omrežja za komuniciranje in iskanje novih kadrov.