Prehod v zaposlitev

Za dober (relativno hiter in tekoč) prehod na trg dela lahko največ storimo že v času študija. V času študija imate študenti veliko priložnosti, da pridobivate stike s predstavniki trga dela tako, da sodelujete na predstavitvah podjetij, ki potekajo na članicah univerze, na organiziranih obiskih v podjetja, na povezovalnih dogodkih, kot so hitri zmenki, okrogle mize, sejmi ipd. Bolj vsebinske oblike sodelovanja s podjetji pa se odpirajo pri možnostih seminarskih, diplomskih in raziskovalnih nalog, ki jih študenti lahko opravljajo v sodelovanju z zunanjimi so-mentorji, ki prihajajo iz različnih področij na trgu dela.


Medsebojno poznavanje že v času pred dejanskim vstopom na trg dela prinaša obema stranema pomembne prednosti:

 • Študenti spoznavate bodoča delovna okolja, sodelavce, kulturo dela v posameznih podjetjih, pričakovanja s strani delodajalcev, priložnosti, ki jim jih ponuja konkretno delovno okolje (mentorstvo …), delovne procese in razvojne izzive. Lahko ocenite skladnost pridobljenih znanj s pričakovanji na strani delodajalcev, stopnjo svoje zaposljivosti in kako jo že v času študija izboljšati. Študenti šele s tem spoznavanjem in uskladitvijo s potrebami, pričakovanji in trendi na trgu dela oblikujejo realen in učinkovit karierni načrt, ki vam bo bistveno olajšal prehod na trg dela.
 • Delodajalci na tovrstnih povezovalnih srečanjih spoznavajo bodoče strokovne sodelavce, njihova strokovna znanja in generacijske posebnosti. Od blizu se seznanjajo s spremembami, ki jih v sistem in vsebino študija prinaša bolonjska reforma študija ter tako bolj učinkovito vodijo politiko razvoja kadrov.


Delodajalci se vedno bolj zavedajo, da je mladega, perspektivnega strokovnjaka, ki bi bil pravi natančno za njihovo okolje, težko dobiti, zato posvečajo temu vedno več pozornosti. Mlade študente skušajo spoznavati čim prej in se aktivno vključiti v njihovo profesionalno ter osebnostno rast. To je pomembna priložnost za mlade, da začno že v času študija graditi svojo profesionalno mrežo. Prav preko vzpostavljene mreže stikov in procesa mreženja bodo mladi vstopili in v nadaljevanju napredovali na trgu dela.


Za dober prehod iz izobraževanja na trg dela je pomembno:

 • da imamo dobra strokovna znanja,
 • da imamo kakšno posebno, dodatno strokovno znanje, ki smo si ga pridobili mimo študijskega programa (dodatno izobraževanje, samo-izobraževanje, študijske izmenjave, strokovne konference …),
 • da imamo raznolike izkušnje iz sodelovanj na trgu dela (prostovoljstvo, študentsko delo, sodelovanje na projektih, poletne šole, sodelovanje v društvih, študijske prakse …),
 • da zavestno gradimo in razvijamo svoje socialne (povezovalne, sodelovalne) in druge generične spretnosti in kompetence,
 • da si oblikujemo karierni načrt, ki mora biti hkrati realen in dovolj ambiciozen, da spodbuja razvoj naših potencialov,
 • da kar se da dobro ocenimo svoje prednosti in priložnosti (kaj lahko pri sebi še izboljšam in spremenim v prednost),
 • da znamo graditi, predstaviti, argumentirati in promovirati svojo prepoznavnost in izpostaviti, v čem vse se razlikujem od svojih kolegov z enako diplomo in strokovnim nazivom,
 • da se aktivno potrudim, da bo moj študijski in strokovni profil med delodajalci prepoznaven (še posebej to velja za t. i. nove in sestavljene študijske programe, ki jih prinaša bolonjska reforma in ki so za delodajalce še vedno novi),
 • da se zavedamo, da je največja grožnja za naš profesionalni razvoj predolgo odlašanje z aktivnim vstopom na trg dela in da je bolje nanj vstopiti skozi manj zaželena dela kot predolgo čakati na "idealno" priložnost.


Mladi strokovnjaki morajo ob prehodu na trg dela iskati predvsem take delodajalce, ki bodo:

 • zagotavljali dobro mentorstvo,
 • spodbujali njihovo nadaljnje izobraževanje,
 • pripravljeni z njimi deliti svojo profesionalno mrežo in jih v njej podpirati.


Vse to bo bistveno vplivalo na kvalitetno strokovno rast in, posledično, rast zaposljivosti mladega strokovnjaka.