Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Prostovoljstvo

Pripravila: Nina Fricelj

Prostovoljstvo je odličen način za spoznavanje novih priložnosti, pridobivanje življenjskih izkušenj in novih poznanstev tudi po študiju. Prostovoljstvo je delo, ki ga po svobodni volji in brez pričakovanja koristi opravljamo v dobro drugih ali splošno korist.[1] Prostovoljec je lahko prav vsak.

Zakaj biti prostovoljec?

»Prostovoljstvo je prepoznano kot pomembna aktivnost, ki omogoča široko vključevanje ljudi v družbene procese in zvišuje kakovost bivanja vseh ljudi v skupnosti.« (Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije)[2]

S prostovoljnim delom izboljšujete kakovost življenja v družbi, skrbite za tiste, ki sami zase ne zmorejo, ker so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni na rob družbe … Z malimi dejanji lahko polepšate dneve marsikomu, ne da se sploh zavedate. Tako pridobite tudi širši pogled na življenje in razumete potrebe v družbi. Prostovoljstvo je lahko vaš način vračanja dobrega skupnosti in delanje sprememb, ki jih želite videti v svetu. S prostovoljstvom pridobivate pomembne kompetence, s katerimi obogatite svoj življenjepis. Poleg tega gradite pomembno socialno mrežo in pridobite nova poznanstva ter prijatelje, sami sebe pa obogatite za mnogo nepozabnih izkušenj.

volunteers-2729696_1920

Kako postanem prostovoljec?

Razmislite o tem:

  • katero področje v družbi vas zanima. Prostovoljstvo lahko namreč opravljate s področja človekovih pravic, kulture in umetnosti, športa in rekreacije, ranljivih skupin, turizma, narave in živali, vzgoje in izobraževanja, zdravja, delate lahko z otroki in mladimi ali pa starejšimi. Trenutno je zelo aktualno tudi prostovoljstvo v času covid-19.
  • s kom bi radi delali.
  • koliko časa imate na voljo.

Ko veste, kaj si želite, lahko poiščete organizacijo, kamor bi se želeli vključiti za opravljanje prostovoljstva.

Kje sem lahko prostovoljec?

V prostovoljstvo se lahko vključite neformalno ali pa na organiziran način v okviru prostovoljskih organizacij. Poleg organizacij lahko preverite, kakšne so vaše možnosti v lokalnem okolju – se pridružite gasilskemu društvu, kulturnemu društvu, priskočite na pomoč v domu za starejše občane, osnovni šoli …

Vseh prostovoljskih organizacij je 2150, najdete pa jih lahko v vpisniku prostovoljnih organizacij in iskalniku organizacij. Več o prostovoljstvu si lahko preberete tukaj. Prostovoljno delo pa si lahko glede na zanimanje poiščete tudi s pomočjo posredovalnice prostovoljnih del na tej povezavi.

Viri

[1] Zakon o prostovoljstvu (Zprost). Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. In 82/15. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

[2] Slovenska filantropija. (b. d.). Forum prostovoljstva. Prostovoljstvo.org. https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/forum-prostovoljstva