Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Si diplomant/ka s posebnimi potrebami?

Prehod s področja izobraževanja na trg dela je pogosto zahtevna tranzicija za mnoge. Mladi s posebnimi potrebami imajo v tem procesu pogosto še več izzivov, s katerimi se morajo spopadati. Za lažji prehod in uspešnejše preskakovanje ovir sta mag. Maja Zovko Stele, koordinatorica projekta Prehod mladih, in dr. Andrea Margan, dr. med. spec. medicine dela, prometa in športa, pripravili informacije o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in o strahu pred razkritjem diagnoze delodajalcu po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu.

confused

1. Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Pripravila: mag. Maja Zovko Stele

Prehod s področja izobraževanja v delovno sfero je pogosto težaven korak za vsakega človeka. Mladi s posebnimi potrebami pa imajo pri tem še več težav. Podatki kažejo, da jih velika večina po končanem šolanju ostane doma. Nekateri se prijavijo v evidenco Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), drugi se vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, le redki se zaposlijo. Ker med brezposelnostjo izgubijo temeljne sposobnosti zaposljivosti, je pomembno, da se mladi po zaključku izobraževanja čim prej zaposlijo. V kolikor pa gre za mlade, ki imajo pri prehodu več težav, je pomembno, da se čim prej vključijo v ustrezne programe, v katerih jim strokovno usposobljeni delavci lahko pomagajo do zaposlitve. Trenutno je za mlade možna vključitev v program zaposlitvene rehabilitacije, programe aktivne politike zaposlovanja preko ZRSZ ali pa vključitev v projekt Prehod mladih.  

Več o možni podpori, položaju na trgu dela, možnosti zaposlovanja si preberite v prispevku tukaj med 24/7 vsebinami.

2. Strah pred razkritjem diagnoze delodajalcu po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu

Pripravila: dr. Andrea Margan

Zmožnost za delo se ocenjuje v različnih življenjskih obdobjih. Že med šolanjem specialisti šolske medicine ocenjujejo skladnost med želenim poklicem in zdravstveno zmožnostjo učenca in dijaka. Proces ocenjevanja zmožnosti za delo se po zaključenem šolanju nadaljuje kot predhodni preventivni pregled delavca pred (prvo) zaposlitvijo, pozneje, med trajanjem delovnega razmerja, pa z obdobnimi (usmerjenimi) pregledi.

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ocenjuje delavčevo zdravje oziroma izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela (zmožnost za delo). Te preglede izvajajo specialisti medicine dela, ki poznajo zahteve in obremenitve na delovnem mestu in širšem delovnem okolju. Med opravljanjem pregleda pri specialistu medicine dela, prometa in športa se lahko pojavijo različni dvomi. Te lahko strnemo v strah pred nepooblaščenim dostopom do medicinske dokumentacije, strah pred zavrnitvijo za določeno delovno mesto (negativno zdravniško spričevalo) in strah pred razkritjem diagnoze delodajalcu.

Kako nasloviti te dvome in strahove, si preberite v prispevku tukaj med 24/7 vsebinami.