Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

13.04.2023

Imam diplomo, ali imam tudi poklic?

Hour: 14:00 - 15:30

Location: Filozofska fakulteta, Modra soba

Contractor: dr. Sabina Žnidaršič

POPR login: https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=7129&service=Careers+Service

Description:

„Četrta industrijska revolucija, ki vključuje razvoj in do nedavnega nezdružljiva področja, kot so umetna inteligenca in samoučeči se stroji, robotika in nanotehnologija, 3-D printanje, genetiko in biotehnologijo, prinaša dolgoročne in vseobsegajoče prelome, ne le v svetu poslovnih modelov, ampak tudi na trgu dela. V naslednjih … letih (…) se bomo soočili z ogromnimi spremembami v naboru spretnosti (skills), ki bo izoblikoval povsem novo pokrajino.“ (Poročilo Future of Jobs, World Economic Forum).

Kako sodobna tehnologija vpliva na spreminjanje poklicev, načine in vsebine profesionalnega dela in kje, kako pridobiti nujno potrebne spretnosti in kompetence za uspešna sodelovanja na sodobnem trgu dela? Pomen znanja, spretnosti, kompetenc, izkušenj, povezav, prepričanj, vrednot, motivacije – kaj pa naziv na diplomi?!

Strokovno zadrego nam povzroča predvsem manko dobrega pregleda na tem, kaj prinaša prihodnost. Pa vendar nekaj le vemo; vemo, da se trg dela silovito spreminja, da se spreminja narava dela in delovni odnosi, in vemo, da bo tovrstno spreminjanje prej ko slej ostalo stalnica. In znotraj tega vemo, da so mnogi poklici izginili in da še vedno izginjajo, da nastajajo povsem novi in da so poklici, ključni za obstoj družb, v procesu t.i. trajne transformacije; da so vse te spremembe posledica razvoja v znanosti in pospešenega razvoja tehnologij; vemo, da karierne poti posameznikov nikakor niso več premočrtne; vemo, da tesna, podedovana povezava med razvojem družbe in gospodarstva ter institucionaliziranega izobraževalnega sistema izginja; vemo, da se pričakovanja mladih glede kariere močno spreminjajo. In vemo, da se mora tudi naše svetovanje posamezniku za prihodnost spremeniti; postati bolj usklajeno z značilnostmi časa, kar pomeni bolj spreminjajoče, z manj vnaprejšnjih predpostavk in dolgoročnih ciljnih usmeritev. Karierne poti posameznikov, posebej mlajših, so odprte in na tej poti bodo potrebovali predvsem eno: elastičnost/vzdržljivost/prilagodljivost/rezilienco. Kako pa krepiti posameznikovo vitalno preživetveno moč, npr., znotraj izobraževalne inštitucije, pa je novo, morda celo ključno vprašanje vzgojiteljev.

Na delavnici, ki je namenjena prej izmenjavi mnenj in pričakovanj kot podajanju preverjenega znanja, bomo govorili o bistvenih izzivih, ki jih na nas kot profesionalce, sodelavce v raznolikih strokovnih timih, naslavljata silovit razvoj tehnologije in nepregledno kopičenje znanstvenih spoznanj. Seznanili se bomo z najpomembnejšimi trendi na področju, predvsem, trga dela in razpravljali bomo o tem, kako obvladati rušenje predvidljivih, z institucionalno pridobljeno strokovno izobrazbo zagotovljenih kariernih poti in ohranjati ter graditi svojo kompetentnost za uspešna timska sodelovanja.