Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Preizkusi sposobnosti

Razpis za vpis na nekatere študijske programe predvideva tudi predhodno uspešno opravljen preizkus sposobnosti, nadarjenosti. Taki študijski programi so:

Krajinska arhitektura, UL Biotehniška fakulteta, univerzitetni štu. program prve stopnje

Preizkus vključuje: test kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje in predstavljanje prostora. Uspešno opravljen preizkus prispeva 75 % zahtevanih točk, če je vpis omejen.

Oblikovanje tekstilij in oblačil, UL Naravoslovnotehniška fakulteta, univerzitetni štu. program prve stopnje

Preizkus likovne nadarjenosti vključuje: prostoročno risanje in slikanje človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Uspešno opravljen preizkus prispeva 70 % zahtevanih točk, če je vpis omejen.
Nasvet: priporočljivo je, da se pred preizkusom likovne nadarjenosti udeležite tečaja risanja in slikanja, ki ga izvajajo profesorji na fakulteti.

dijaki,studenti,studij_bigstock--199088578

Likovna pedagogika, UL Pedagoška fakulteta, univerzitetni štu. program prve stopnje

Preizkus likovne nadarjenosti vključuje: risanje oblečene figure po modelu, slikanje tihožitja. Uspešno opravljen preizkus prispeva 70 % zahtevanih točk, če je vpis omejen. Mape likovnih del prehodno ni potrebno oddajati.

Logopedija in surdopedagogika, UL Pedagoška fakulteta, univerzitetni štu. program prve stopnje

Komunikacijski preizkus je preskus artikulacije, tekočnosti govora (branja), preskus jezikovnih verbalnih in neverbalnih zmožnosti oz. verbalne in neverbalne izraznosti.
Namen: prepoznavanje morebitnih govornih in jezikovnih motenj pri kandidatu. Preskus je izločevalne narave, kar pomeni, da ga kandidat opravi ali ne opravi, saj mora biti kandidat brez posebnosti na področju govornega in jezikovnega izražanja kot tudi razumevanja oz. brez govorno-jezikovnih motenj v komunikaciji.

Laboratorijska zobna protetika, UL Zdravstvena fakulteta, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje.

Praktični preizkus ročnih spretnosti vključuje tri dele: risanja, modelacije z različnimi materiali in oblikovanja z različnimi materiali. Uspešno opravljen preizkus prispeva 50 % zahtevanih točk, če je vpis omejen.
Nasvet: na fakulteti vsako pomlad organizirajo tečaj, ki je namenjen vsem kandidatom, ki se nameravajo vpisati na študij Laboratorijske zobne protetike in bi radi utrdili svoje spretnosti, potrebne za praktični izpit iz ročnih spretnosti. Vsebinsko gre za sklop risarskih nalog, ki je v celoti prilagojen izpitnim zahtevam, modeliranje pa obsega delo z glino - oblikovanje male plastike, tako geometrijskih kot amorfnih oblik. Gre za intenzivni tečaj in individualno delo z vsakim kandidatom. Izobraževanje vodita predavatelja, ki to tematiko tudi predavata na študijski smeri Laboratorijske zobne protetike: redni profesor Dušan Kirbiš, akad. slikar ter docent Dare Birsa, akad. grafik in slikar.

Vsi univerzitetni študijski programi prve stopnje, Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje UL Fakulteta za šport

Zahtevajo uspešno opravljen preizkus gibalnih sposobnosti in znanj. Uspešno opravljen preizkus prispeva 40 % zahtevanih točk, če je vpis omejen. Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj vključuje: vesa v zgibi (ženske) – vzg, zgibe (moški) – vzg, skok v daljino z mesta – sdm, premagovanje ovir (poligon) nazaj – pon, tek na 100 m – t100, plavanje na 100 m – p100, tek na 2400 m - t2400.

Vsi univerzitetni študijski programi prve stopnje, Industrijsko in unikatno oblikovanje, Kiparstvo, Konserviranje in restavriranje likovih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij, Slikarstvo UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Zahtevajo od kandidatov za vpis: 1., uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti, in 2., ustrezne psihofizične sposobnosti, ki jih dokazujejo s splošnim zdravniškim spričevalom in specialističnim izvidom za vid in sluh. Več o preizkusu na https://www.aluo.uni-lj.si/vpis/.

Nasvet: informacije o pripravah na preizkus, tečaji: https://www.aluo.uni-lj.si/tecaji/.

Glasbena umetnost, UL Akademija za glasbo, univerzitetni študijski program prve stopnje.

Vsi kandidati za vpis morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Uspešno opravljen preizkus prispeva 80 % zahtevanih točk, če je vpis omejen. Podrobne informacije o preizkusu najdete https://www.ag.uni-lj.si/studij/vpis.
Nasvet: vzorec primerov melodične in ritmične vaje

Glasbena pedagogika, UL Akademija za glasbo, univerzitetni študijski program prve stopnje.

Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim se preverja njihovo glasbeno znanje, glasbeno-umetniške nadarjenosti in pedagoške predispozicije. Uspešno opravljen preizkus prispeva 80 % zahtevanih točk, če je vpis omejen. Podrobne informacije o preizkusu najdete na https://www.ag.uni-lj.si/studij/vpis.

Vsi univerzitetni študijski programi prve stopnje, Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra, Film in televizija, Gledališka režija UL Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Zahtevajo uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti in dokazilo o ustreznih psihofizičnih sposobnostih, ki jih dokazujejo s splošnim zdravniškim spričevalom. Uspešno opravljen preizkus prispeva 90 % zahtevanih točk, če je vpis omejen. Več o preizkusih na https://www.agrft.uni-lj.si/sl/studij/vpis.