Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Useful information

By Andreja Jurček

Below is a variety of resources that can help you find information.

Studenti_useful information_picture

GENERAL INFORMATION:

Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana)

Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani (University of Ljubljana Alumni Club Network)

Repozitorij Univerze v Ljubljani (Repository of the University of Ljubljana)

Andragoški center Slovenije (Slovenian Institute for Adult Education)

Center za poklicno izobraževanje (Institute for Vocational Education and Training) 

Gospodarska zbornica Slovenije (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) (Slovenian Research Agency (ARRS)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) (Ministry of Education, Science, Culture and Sport (MIZŠ)

Nacionalne poklicne kvalifikacije (National vocational qualifications) 

Platforma COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS – Cooperative online bibliographic system and services)  

Pogosta vprašanja s področja visokega šolstva (Frequently asked questions related to higher education

Programoteka – izobraževalni programi za odrasle (Programoteka – education programmes for adults

Statistika in analiza s področja visokega šolstva (Higher education statistics and analysis

Zakon o visokem šolstvu (Higher Education Act) 

 

STUDENT ASSOCIATIONS AND OTHER ORGANISATIONS: 

Študentska organizacija Slovenije (Student Organisation of Slovenia

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (Student Organisation of the University of Ljubljana

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (Student Organisation of the University of Maribor

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (Student Organisation of the University of Primorska

Študentski svet Univerze v Ljubljani (Student Council of the University of Ljubljana

Študentski svet Univerze v Mariboru (Student Council of the University of Maribor

Študentski svet Univerze na Primorskem (Student Council of the University of Primorska

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča (URI SOČA) (University Rehabilitation Institute of the Republic of Slovenia Soča (URI SOČA)) 

Društvo študentov invalidov Slovenije (Slovenian Association of Disabled Students

Mladinski svet Slovenije (Youth Council of Slovenia) 

Zavod Mladinska mreža Mama (Youth Network MaMa

Karierni plac – Karierni center za mlade (Javni zavod Cene Štupar) (Karierni Plac – Career Centre for Youth (Cene Štupar Public Institute)) 

Študentski zapiski – portal Student info (Student notes – Student info portal

Slovenska filantropija – prostovoljstvo (Slovene Philanthropy – volunteering) 

 

ENTREPRENEURSHIP: 

ABC Pospeševalnik (ABC Accelerator

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (Koroška Business Incubator Network)  

Primorski tehnološki park, d.o.o. (Primorska Technology Park

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (Novo Mesto Development Centre)  

Regionalni center za razvoj, d.o.o. (Regional Development Centre)  

Slovenski podjetniški sklad (Slovene Enterprise Fund

Spirit Slovenija, javna agencija (Spirit Slovenia, Public Agency

Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. (Technology Park Ljubljana) 

 

MOBILITY ABROAD: 

ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF, American Slovenian Education Foundation

CMEPIUS - Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS – Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes

EURAXESS – portal za podporo mobilnih raziskovalcev (EURAXESS – portal for supporting mobile researchers

Eures, služba Zavoda RS za zaposlovanje (EURES, Employment Service of Slovenia

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia

Slovenska veleposlaništva in konzulati po svetu (Slovenian embassies and consulates around the world

SOLVIT, Ministrstvo za gospodarstvo (SOLVIT, Ministry of Economy

 

EMPLOYMENT PORTALS, TIPS AND USEFUL INFORMATION: 

Atama 

Cerca lavoro.com

CollegeGrad

Competo  

Karierno središče zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Career Centre of the Employment Service of Slovenia

Manpower

Naton HR

Optius / MojaZaposlitev.si (Optius / MojaZaposlitev.si

Profil

Stepstone

Trenkwalder

Trummer

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Employment Service of Slovenia)  

 

PSYCHOSOCIAL SUPPORT:

Contacts are listed on the University of Ljubljana website: https://www.uni-lj.si/studij/dusevno-zdravje/pomembni-kontakti/