Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

17.12.2020

Strokovni izpit na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Pripravil: mag. Klemen Marinčič

POGOJI

Pogoje in način opravljanja strokovnega izpita s področja zdravstvenih delavcev in sodelavcev določa Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, izvaja pa se v okviru Ministrstva za zdravje.

Seznam poklicev, zdravstveni delavci, na katerega se nanaša Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, za katere je predvidena visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (poklici zapisani v moški spolni obliki): zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, magister farmacije, magister farmacije specialist, medicinski biokemik specialist, medicinski mikrobiolog specialist, klinični psiholog, profesor zdravstvene vzgoje, diplomirani zdravstvenik, diplomirani zdravstvenik specialist, diplomirani babičar, diplomirani sanitarni inženir, diplomirani delovni terapevt, diplomirani inženir radiološke tehnologije, diplomirani radiološki inženir specialist, diplomirani fizioterapevt, diplomirani fizioterapevt specialist, diplomirani inženir laboratorijske biomedicine, diplomirani inženir ortotike in protetike.

Seznam poklicev, zdravstveni sodelavci, na katerega se nanaša Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, za katere je predvidena visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (poklici zapisani v moški spolni obliki): kemijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti, kmetijski inženir v zdravstveni dejavnosti, kmetijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti, predmetni učitelj za likovno vzgojo v zdravstveni dejavnosti, pedagog v zdravstveni dejavnosti, andragog v zdravstveni dejavnosti, psiholog v zdravstveni dejavnosti, likovni pedagog v zdravstveni dejavnosti, socialni pedagog v zdravstveni dejavnosti, defektolog v zdravstveni dejavnosti, veterinar v zdravstveni dejavnosti, socialni delavec v zdravstveni dejavnosti, živilski tehnolog v zdravstveni dejavnosti, sociolog v zdravstveni dejavnosti, fizik v zdravstveni dejavnosti, kemik v zdravstveni dejavnosti, biolog v zdravstveni dejavnosti, specialist sanitarne kemije v zdravstveni dejavnosti, zootehnik v zdravstveni dejavnosti, logoped v zdravstveni dejavnosti, mikrobiolog v zdravstveni dejavnosti, inženir kemijskega inženirstva v zdravstveni dejavnosti, biokemik v zdravstveni dejavnosti, biotehnolog v zdravstveni dejavnosti.

Dostopate lahko do celotnega seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti.

Pogoj za opravljanje strokovnega izpita je uspešno opravljeno pripravništvo. Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo. Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister za zdravje in obsega vsebine, ki ustrezajo pripravnikovi izobrazbi, ter praktična in teoretična znanja. (Pripravništvo, ki ga opravijo doktorji medicine in doktorji dentalne medicine, se imenuje sekundariat.)

pexels-karolina-grabowska-4021775

PRIJAVA IN OPRAVLJANJE IZPITA

Kandidat mora izpolniti obrazec za prijavo na strokovni izpit. K prijavi mora priložiti:

 • overjeno fotokopijo ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala,
 • List pripravništva in praktičnega usposabljanja, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti,
 • potrdilo o plačilu stroškov izpita skladno s posebnim sklepom iz 27. člena tega pravilnika.

Strokovni izpit je usten, razen iz predmeta urgentna medicina, ki je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela. Komisija oceni celoten uspeh pripravnika na podlagi ocen iz posameznih predmetov. Pripravniku, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

Program strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica obsega

 • urgentno medicino za poklic zdravnik/zdravnica, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu, 
 • področno zakonodajo. 

Program strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine obsega

 • urgentna stanja v dentalni medicini, 
 • integralno zobozdravniško oskrbo otroka in odraslega, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • področno zakonodajo. 

Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce obsega

 • strokovne vsebine poklicnega področja, 
 • izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu, 
 • področno zakonodajo.

Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja pri enem oziroma dveh izpitnih predmetih, lahko po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita ponovno opravlja izpit iz teh predmetov – popravni izpit. Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja iz več kot polovice izpitnih predmetov, izpita ni opravil in mora ponavljati cel izpit. Pripravnik, ki ni opravil strokovnega izpita, ne more opravljati svojega poklica.

KONTAKT

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

01 478 60 01

 

Viri: http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12607/dovoljenje/12578/prikaziDovoljenje/ (dostopno 1. 12. 2020)

PRIPOROČLJIVO DODATNO BRANJE

https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo

Zakon o zdravniški službi  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395

Objava pravilnika v Uradnem listu  https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018047.pdf