Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

17.12.2020

Strokovni izpit na področju socialnega varstva

Pripravila: dr. Sabina Žnidaršič 

POGOJI

Pogoje in način opravljanja strokovnega izpita na področju socialnega varstva izvaja kot javno pooblastilo Socialna zbornica Slovenije = osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Kandidat mora za pristop k strokovnemu izpitu na področju izpolnjevati dva pogoja:

  • predpisano stopnjo in študijsko smer izobrazbe in
  • predpisane delovne izkušnje, tako po obsegu kot po vsebini.

pexels-anthony-shkraba-4348401

Stopnja in študijska smer izobrazbe

Kot pogoj za prijavo na strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisana dosežena šesta oz. dodiplomska stopnja študija. Glede ustreznega področja študija, je potrebno slediti Zakonu o socialnem varstvu, ki v 69. členu našteje vsa ustrezna študijska področja, ki po izobrazbeni plati omogočajo opravljanje poklica na področju socialnega varstva. Poleg UL Fakultete za socialno delo najdemo na različnih članicah UL študijske programe, ki omogočajo diplomantom doseganje ustrezne izobrazbe za opravljanje poklica na področju socialnega varstva, npr.:

  • UL Filozofska fakulteta s programi psihologija, pedagogika, andragogika, sociologija
  • UL Pedagoška fakulteta, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • UL Pravna fakulteta
  • UL Fakulteta za upravo
  • UL Teološka fakulteta, teologija
  • UL Zdravstvena fakulteta, delovna terapija

Ne glede na to, da je za pristop k strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva predpisana vsaj dosežena šesta. oz. dodiplomska stopnja študija, velja poudariti, da konkretna sistematizacija delovnih mest na področju socialnega varstva najpogosteje zahteva od kandidatov sedmo, magistrsko stopnjo izobrazbe. Študentom, ki vidijo svojo kariero na področju socialnega varstva, vsekakor svetujemo, da študij nadaljujejo in zaključijo tudi magistrski študij.

Delovne izkušnje

Vsak kandidat za strokovni izpit potrebuje poleg ustrezne izobrazbe tudi ustrezne delovne izkušnje na področju socialnega varstva; te so lahko pridobljene v statusu pripravništva ali v običajnem, najpogosteje za določen čas sklenjenem delovnem razmerju. Pripravništvo oz. ustrezne delovne izkušnje lahko kandidat pridobi tudi z delom v šolski svetovalni službi ali svetovalni službi vzgojno-izobraževalnega zavoda ter socialni službi zdravstvene organizacije. Kandidati, ki so dosegli predpisano stopnjo izobrazbe na UL FSD, lahko pristopijo k strokovnemu izpitu po opravljenih šestih mesecih pripravništva ali delovnih izkušenj na področju. Kandidati, ki prihajajo iz drugi strokovno ustreznih študijskih področij, pa morajo opraviti devetmesečno pripravništvo oz. imeti devet mesecev ustreznih delovnih izkušenj.

PRIJAVA IN OPRAVLJANJE IZPITA

Na strokovni izpit se kandidati prijavijo sami in prijavnici priložijo: dokazilo o pridobljeni izobrazbi in dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah s področja socialnega varstva. Strokovni izpit na področju poteka v dveh delih:

  • pisni del izpita, ki vsebuje izdelavo pisne naloge v obliki eseja, in
  • ustni del izpita, ki poteka pred 3-člansko komisijo.

Socialna zbornica Slovenije organizira za prijavljene kandidate posebno pripravo na strokovni izpit.

Tisti kandidati, ki že imajo opravljenega katera od strokovnih izpitov na primerljivih področjih, npr. na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, javne uprave, pravosodja, lahko opravljajo t.i. dopolnilni strokovni izpit na področju socialnega varstva.

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je en in ga kandidat opravlja le enkrat, ne glede na nadaljnje izobraževanje in, morebitno, doseganje višje, drugačne ipd. stopnje izobrazbe.

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je za plačljiv; cena strokovnega izpita je 225 EUR (z DDV).

KONTAKT

Za več informacij glede pogojev in poteka strokovnega izpita na področju socialnega varstva se lahko obrnete na:

Nebojša Golić, uni.dipl.soc.del.
oz.
tel: 01-2927319