Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

27.01.2021

Finančne spodbude v okviru študijske mobilnosti

Poleg programa Erasmus+, ki študente vseh stopenj tudi finančno podpre pri opravljanju dela študijskih aktivnosti v tujini, štipendije podeljujejo tudi druge organizacije, različne fundacije in nekatere tuje ustanove, kot na primer predstavništva tujih držav.

Finančno podporo je možno pridobiti tudi za mednarodno mobilnost  v okviru Srednjeevropske pobude CEEPUS, na osnovi različnih bilateralnih sporazumov in v okviru zvez, katerih članica je naša univerza. Ne pozabite spremljati različne priložnosti mobilnosti v okviru zveze EUTOPIA.

Studenti_raziskuj_priloznosti_stipendije

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

 

ŠTIPENDIJE RAZLIČNIH FUNDACIJ

ASEF Fundacija
Fundacija ASEF povezuje Slovence doma in po svetu. Fundacija štipendira slovenske študente in študente slovenskih korenin za 10-tedenske raziskovalno-študijske obiske na vrhunskih univerzah in institucijah po svetu in v Sloveniji. Štipendijski programi ASEF krepijo sodelovanje in kroženje znanja med Slovenijo in preostalim svetom. ASEF nadarjenim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri. Več informacij.

Fundacija Parus
Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale. Več informacij.

Štipendija Knafljeve ustanove
Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. Več informacij.

Likarjev sklad
Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM). Več informacij.

Tumova štipendija 
Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega) študija, diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij (izjemoma magistrski študij), na visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 evrov mesečno in se izplača v devetih mesecih (9-krat), v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.  Več informacij

AS Fundacija 
Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka. 

Fundacija Marof 
Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 

ŠTIPENDIJE TUJIH USTANOV

Štipendije francoske vlade - razpis je namenjen študentom 1. in 2. stopnje in se po navadi zaključi v aprilu.

Štipendije EIFFEL so prav tako štipendije francoske vlade, namenjene študentom 2. in 3 stopnje.

DAAD štipendijski programi so programi Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD), ki ponuja štipendije za mednarodno izmenjavo študentov in znanstvenikov.

Za štipendije Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo Japonske (MEXT) spremljajte obvestila Veleposlaništva Japonske v Sloveniji.

Na spletnih straneh British Councila preverite možnosti študijske mobilnosti v Združenem kraljestvu.

Ne pozabite preveriti tudi možnosti štipendiranja na osnovi Zakona o štipendiranju.