Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

27.01.2021

Sofinanciranje doktorskega in podoktorskega študija

Različne možnosti so namenjene sofinanciranju usposabljanju raziskovalcev doma ali v tujini:

  • Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini.
  • Štipendije programa Fulbright so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA. sredstva lahko pridobijo državljani Slovenije za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA Prijavijo se lahko samo doktorski študenti in podoktorski raziskovalci, ki so bili izbrani na razpisu za sodelovanje na Fulbright programu, ki je objavljen na spletni strani Ameriškega veleposlanšitva, in sicer spomladi vsako leto za študijsko leto, ki se začne naslednje koledarsko leto.
  • Sofinanciranje podoktorskega študija na EUI (European University Institute (EUI).
  • EURAXESS – Raziskovalci v gibanju  je vseevropska pobuda, namenjena podpori mobilnih raziskovalcev, kjer lahko poiščete informacije tudi o finančni podpori.
  • Štipendije Fundacije Parus so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale.
  • Štipendije Milana Lenarčiča so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija. Namenjena je za kritje stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.
  • Fundacija Marof podeljuje štipendije študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.
  • Štipendija Ad futura za izobraževanje v tujini se podeli za  dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu. Praviloma se dodeli za življenjske stroške in šolnino. Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni doktorski študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter na Senatu sprejetih meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju. Višina sofinanciranja je odvisna od dodeljenih proračunskih sredstev in števila doktorskih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Več informacij
 

Ne pozabite preveriti tudi možnosti štipendiranja na osnovi Zakona o štipendiranju.