Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

06.09.2022

Karierni tabor (september 2022)

Če želite zaključiti počitnice s taborjenjem, se lahko udeležite našega Kariernega tabora.

Zadnji teden septembra organiziramo jesenski Karierni tabor, sklop brezplačnih delavnic, s katerimi se naučite novih spretnosti in pridobite kompetence, ki vam bodo lahko koristile v zasebnem in poklicnem življenju.


Študentke in študente Univerze v Ljubljani vabimo k prijavi in udeležbi!

Izberite si delavnice:

 

Delavnica

Vsebina in izvajalec

Lokacija

Termin

Prijava

Prehod na zaposlitev

Prva zaposlitev predstavlja enega od pomembnejših življenjskih dogodkov, saj narekuje spremembo dnevne rutine, načrtovanja časa in urejanja drugih življenjskih področij, prevzemanje novih življenjskih vlog (poklicnih, delovnih, odnosnih) in številne druge izzive. Čeprav se na pomembne spremembe ne moremo nikoli povsem pripraviti, pa je vstopanje v povsem nove situacije in življenjska obdobja lažje, če si oblikujemo jasna in realna pričakovanja. V sklopu delavnice bodo zato predstavljeni različni vidiki zaposlitve in kariere – tako objektivni (zadolžitve, naloge, odgovornosti in pristojnosti, formalni odnosi in komunikacija, nekateri vidiki pravic v povezavi z delom), predvsem pa subjektivni (odnos do dela, oblikovanje in realizacija pričakovanj, dejavniki realističnosti pričakovanj, strategije in tehnike prilagajanja in socializacije na novo okolje).

Izvajalka: doc. dr. Katarina Babnik

FF, učilnica 119/I. nadstropje

26. 9. 2022, 10-12

 

TUKAJ

Tehnike pogajanj

Na delavnici boste prav tako spoznali nekaj zvijač, ki so pri pogajanjih koristne:

 • kdaj ponudimo koncesijo drugi strani;
 • kdo prvi vpraša za znesek osebnega dohodka (plače), ko se pogajamo o zaposlitvi;
 • na kaj je treba biti pozoren, ko se pogajamo z drugimi kulturami;
 • kako spoznati taktiko salami in druge izbrane taktike ter kako se pred njimi braniti.

Izvajalec: izr. prof. dr. Boštjan Udovič

FDV, P12

26.9.2022, 9-13.15

TUKAJ

Excel napredni tečaj (12- urni)

Študent v okviru obravnavane snovi gradiva usvoji:

 • pripravo seznama podatkov v obliki preglednice in možnosti nadzorovanega vnašanja podatkov s poudarkom na omejevanju napak pri samem vnašanju,
 • razvrščanje podatkov po različnih kriterijih in prikaz želenih podatkov z uporabo filtrov,
 • uporabo vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov,
 • normalizacijo podatkov,
 • uporabo orodja Power Query,
 • uporabo orodja Power Pivot, kontrolnikov in časovnic za izdelavo nadzornih plošč, ki temeljijo na podatkih iz podatkovnega modela,
 • uporabo orodja 3D Maps za geografsko vizualizacijo podatkov.

 

Izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Dečman

FU, P11

26. -28.9. 2022 ob 13.00

TUKAJ

Poslovna angleščina (15- urni tečaj)

Vsebina tečaja:

 • Making a business phone call,
 • attending a business meeting,
 • writing a CV,
 • preparing for a job interview,
 • analyzing and comparing,
 • current and future trends,
 • interpreting and presenting graphs,
 • listening to current business news and reports.

Izvajalka: doc. dr. Vesna Lazović

FF,

predavalnica 302 (3. nadstropje).

27. 9. 2022 ob 9:00,

29.9. ob 13:00 in 30.9. ob 10:00

TUKAJ

Samoocena

Delavnica predstavlja nadgradnjo delavnice Prehod na zaposlitev, saj vam nudi  priložnost oblikovanja vpogleda v osebne vidike odnosa do bodoče zaposlitve, vaših trenutnih pričakovanj do te zaposlitve in do potencialnega bodočega delodajalca, strategij in pristopov, ki jih uporabljate pri iskanju zaposlitve in kariernem odločanju ter samovodenju svoje poklicne poti.  Delavnica je torej namenjena samospoznavanju na tistih vidik psihološkega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na izbiro in zadovoljstvo z bodočo zaposlitvijo in karierno potjo posameznika.

Posebnost delavnice: udeleženci bodo predhodno dobili vprašalnike, zato bomo prijave na delavnico zaprli v četrtek, 22. 9.!

Izvajalki: doc. dr. Tina Pirc in doc. dr. Katarina Babnik

FF, učilnica 119/I. nadstropje

27. 9. 2022, 10-12

ali pa 13-15

TUKAJ za ob 10.00

TUKAJ za ob 13.00

Kreativni coaching – kreiranje »out of the box« idej

Vsebina delavnice:

 • Različne tehnike in koncepti kot so nevro-lingvistično programiranje, v rešitev usmerjena kratkotrajna terapija, psihosocialno in svetovalno delo, uporaba kreativnih metod (tehnike, ki vam bodo pomagale doseči želene cilje in vas vodile k novim uspehom),
 • tehnike za kreiranje »out of box« idej,
 • kako se spopasti z ovirami na ustvarjalni življenjski poti,
 • kako razvijati kreativno miselnost in prelisičiti um, da začne razvijati kreativne ideje,
 • kako najbolj učinkovito razviti spodbudno okolje, ki bo podpiralo ustvarjanje kreativnih idej in inovativnost,
 • zakaj so potrebne kreativne ideje in pri kakšnem delu so potrebne?
 • 9 ključev creativity coachinga, komu je namenjen.

Izvajalka: Tina Rataj

FDV, P12

28.9. 2022, 9-12.45

TUKAJ

(Ne)varna lahkotnost brskanja po spletu

Vsebina delavnice:

·   Varnost in obnašanje na spletu,
·   nevtralnost interneta,
·   kaj pravi zakonodaja, Evropska direktiva o varovanju podatkov,
·   kripto znanost, tehnologija veriženja blokov,
· kraja identitete, finančne mahinacije in lažne novice,
· zakaj in kako anonimno brskati po spletu?,
· kibernetska varnost z novimi tehnologijami.
· nasveti.

Izvajalka: Ana Pleško

Dostop preko spleta

28.9.2022, 9-11.15

TUKAJ

Javno nastopanje

Na delavnici boste spoznali, kako se pripraviti na nastop, kako premagovati tremo, kako si zapomniti besedilo, kako obvladovati glas in telo in še mnogo več.

Izvajalka: prof. Nina Žavbi

AGRFT, predavalnica 613, Trubarjeva 3

28.9.2022, 13-16

TUKAJ

Adobe InDesigna (8-urni tečaj)

Vsebina:

 • Osnove, nastavitev dokumenta in nosilne strani
 • Seznanitev s potekom izdelovanja publikacij
 • Delo z barvami
 • Delo s slikovnimi materiali
 • Oblikovanje in urejanje besedil
 • Uvoz in delo z grafični in tekstovnimi materiali
 • Izvoz izdelka v fizične in digitalne medije

Izvajalka: asist. Alja Herlah

BF, stavba agronomije in krajinske arhitekture – 2. nadstropje na levo – računalniška učilnica KA računalniška 1

29.-30.9.2022, 9-12

TUKAJ

Tehnike govora in retorika

Veste, kako se pripraviti na govor pri nastopu? Kako pomembna je artikulacija, tempo, interpretacija? 

Izvajalec: red. prof. Tomaž Gubenšek

AGRFT, predavalnica 613, Trubarjeva 3

29.9.2022, 13-16.45

TUKAJ

Resolving conflict situation

Conflict is almost inevitable in any social situation and may be even more pronounced in heterogeneous or international teams working online. In such teams, it may be more difficult to recognise and properly assess cues that could prevent conflict situation. While conflict can be detrimental to group cohesion, it can also spur much-needed change and lead team members to more creative and useful solutions. In this workshop, we will discuss the situations in which conflict arises and the reasons for it, and observe how we ourselves behave in conflict situation.

Izvajalec: Žan Lep

FDV, P12

29.9.2022, 10-11.30

TUKAJ

Prijave

Prijava na delavnice poteka preko POPR-a, povezave so zapisane v tabeli.
V POPR študenti UL vstopijo preko skupine Študenti UL s svojo veljavno digitalno identiteto UL.

Imate vprašanje?
Dodatne informacije: