Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Strokovni delavec v programih

Vrsta priložnosti: Redna zaposlitev

Organizacija: Dnevni center za otoke in mladostnike DC OM Šk. Loka, CSD Gorenj

Datum zaključka: 12.10.2023

Povzetek priložnosti: Redna zaposlitev (0-2 leti delovnih izkušenj) / Full-time (0-2 working experiences)

Več informacij in prijava prek POPR-a: https://popr.uni-lj.si/leap/jobSearch.html?id=3428&service=Careers+Service

Izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (socialno delo, psihologija, (socialna) pedagogika, sociologija, pravo, uprava, učitelji idr.). Strokovni izpit na področju socialnega varstva ni nujen, je pa zaželjen. Zadostuje tudi izobrazba po 1. bolonjski stopnji, npr. če magistrski študij še ni zaključen.
Zaželjene lastnosti kandidatov: želja po delu z otroki in mladimi, empatičnost, dobra organizacija, delo v timu, fleksibilnost. 
Naloge: skrb za nemoten potek dela v eni od enot dnevnega centra, individualno in skupinsko delo z otroki in mladostniki, priprava mesečnega programa, priprava in izvedba aktivnosti (delavnic ipd.), pisanje poročil, vodenje statističnih evidenc,
promocija programa, mentorstvo javnim delavcem in prostovoljcem, druga dela po navodilih strokovne vodje in pomočnice direktorice.
Delo v dnevnem centru nudi pestre izkušnje z neposrednim delom z otroki in mladimi (ter njihovimi starši oz. skrbniki), je raznoliko, dinamično in kreativno, socialnodelavska znanja lahko koristno prepletate z drugimi veščininami, ki ste jih pridobili skozi življenje ali preko neformalnih izobraževanj (od športa do umetnosti). Strokovne delavke v programu imamo redne mesečne supervizije, prav tako redno se udeležujemo različnih strokovnih izobraževanj. Z otroki in mladostniki ter njihovimi starši oz. skrbniki izvajamo individualne (ali skupinske) svetovalne razgovore (program zajema tudi svetovalnico). Če se bo nova strokovna delavka (ali strokovni delavec) zaposlila pred 15. 11. 2023, bo dotlej delala skupaj s trenutno strokovno delavko, ki jo bo tako intenzivno uvedla v delo.