Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Delodajalci splošni pogoji

Pogoji uporabe Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR) za organizacije

Z željo po čim bolj učinkoviti uporabi portala vas seznanjamo s pogoji uporabe in informacijami o zasebnosti ter varovanju podatkov. Za pravilno ter učinkovito rabo portala vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in jih preberete.

 

Komu so namenjeni splošni pogoji uporabe?
Ti Pogoji uporabe se nanašajo na uporabo Portala osebnega in profesionalnega razvoja POPR (v nadaljevanju: Portal) in določajo zlasti način registracije, pogoje za pridobitev, spremembe in prenehanje statusa uporabnika Portala ter pravice in obveznosti uporabnikov Portala.

Upravljavec Portala in osebnih podatkov uporabnikov Portala je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Portal je vzpostavljen v okviru projekta »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Portal deluje na spletnem naslovu oziroma domeni: popr.uni-lj.si.

Pogoji uporabe so namenjeni uporabnikom Portala, to je vsaka oseba, ki se v portal prijavi in/ali ga uporablja (v nadaljevanju: uporabnik). Ti pogoji veljajo za uporabnike s statusom Organizacije – predstavniki delodajalcev.

S sprejemom teh Pogojev uporabe ob registraciji z Upravljavcem Portala sklepate pogodbo o uporabniškem računu Portala. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

 

Komu je portal namenjen in kako se registriram?
Portal je namenjen uporabnikom, med drugimi tudi organizacijam - predstavnikom delodajalcev.

Uporabnik lahko postane, kdor registrira uporabniški račun na spletnem mestu popr.uni-lj.si in izbere ustrezen status uporabnika – Organizacije, za katerega izpolnjuje pogoje.

Zoper zavrnitev pridobitve tega statusa je mogoče v 7 dneh vložiti pritožbo v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Registracija je mogoča z uporabo e-naslova in naslednjih podatkov organizacije in njenega predstavnika, ki bo nosilec uporabniškega računa: ime, priimek, spol - gospod/gospa, naziv delovnega mesta, elektronski naslov, telefon, naziv organizacije, naslov organizacije, poštna številka, regija in država organizacije, dodatni naslov organizacije, opis organizacije, spletna stran organizacije, število zaposlenih, informacija, ali je organizacija zaposlitvena agencija, področje dela organizacije (glavno področje in dodatna), način sodelovanja organizacije z Univerzo v Ljubljani, predloge sodelovanja z Univerzo v Ljubljani, logotip organizacije). V prijavnem obrazcu so navedena obvezna in neobvezna polja, predstavnik organizacije mora izpolniti vsaj obvezna. Upravljavec ob registraciji uporabnika preveri podatke, ali so izpolnjeni  pogoji za status, ter dostop do Portala potrdi ali zavrne. Upravljavec si pridržuje pravico, da zavrne registracijo ali naknadno uporabniku ukine uporabniški račun, če ugotovi, da je organizacija na seznamu nepredlagateljev obračunov REK-1, seznamu neplačnikov davkov FURS, v insolvenčnem postopku ali postopku likvidacije, delovnopravnem sodnem sporu, je bila organizacija ali njen zakoniti zastopnik obsojen za kaznivo dejanje zoper delovno razmerje in socialno varnost ali iz drugih okoliščin izhaja, da ni kredibilen delodajalec.

Vsak predstavnik organizacije se v portal prijavlja osebno s svojimi prijavnimi podatki, pri čemer navede podatke o organizaciji. V primeru, da upravljalec ugotovi, da se za isto organizacijo prijavi več predstavnikov organizacije, bo podatke predstavnikov organizacije združil pod enim skupnim uporabniškim računom organizacije. Takšen načina združevanja pomeni, da več predstavnikov pod imenom svoje organizacije lahko spremlja aktivnosti vseh drugih predstavnikov iste organizacije v okviru sodelovanja preko Portala. Organizacija je dolžna uporabniku, ki ni več njen predstavnik, nemudoma ukiniti račun sama (v primeru več predstavnikov organizacije) ali upravljavcu Portala javiti spremembo predstavnika organizacije (v primeru enega predstavnika), vse v roku 10 dni od nastanka spremembe.

Prijava organizacije in vpis organizacij v portal je viden študentom UL, študentom UL brez trenutno veljavnega statusa in alumnom UL po potrditvi organizacije s strani upravljalca.

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za izbrani status uporabnika – Organizacije, vas bo Upravljavec Portala po pregledu vaše prijave o tem obvestil po e-poti, ki ste jo izbrali ob registraciji, in vam predlagal drug Status uporabnika, če bo to mogoče. Uporabnik ima možnost v 7 dneh vložiti pritožbo zoper zavrnitev registracije v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Če ne izpolnjujete pogojev za noben Status uporabnika, ne morete postati uporabnik Portala.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Portalu si na enem mestu lahko preberete spodaj v Politiki zasebnosti.

 

Kaj portal organizacijam in njenim predstavnikom omogoča?
Organizacijam – predstavnikom delodajalcev portal omogoča podporo pri uporabi storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani, in sicer:

 • vnos opisa, informacij in logotipa delodajalca ter njihovo posodabljanje,
 • objava kariernih priložnosti (študentska dela, zaposlitve oziroma prosta delovna mesta, štipendije, natečaji,      tekmovanja …) in upravljanje z njimi (popravljanje, podaljševanje roka za prijavo, kopiranje ipd.),
 • objava možnosti praktičnega usposabljanja, če bo ta funkcionalnost omogočena,
 • pregled in iskanje dogodkov, kamor se lahko prijavijo tudi organizacije,
 • prijava na dogodke, ki se jih lahko udeležijo organizacije, in obveščanje v zvezi s tem dogodkom (prijava, odjava, čakalna vrsta, avtomatski opomnik, obvestilo glede izvedbe, odpovedi, priprava list prisotnosti, pošiljenje gradiv, anketa o dogodku),
 • pregled lastnih dejavnosti organizacije v portalu in vseh zaposlenih organizacije, ki uporabljajo portal  (več o osebnih podatkih je zapisano spodaj v Politiki zasebnosti),
 • možnost pošiljanja vprašanj zaposlenim Univerze v Ljubljani, ki so vključeni v sodelovanje z organizacijami in pregled komunikacije,
 • obveščanje o storitvah za organizacije Univerze v Ljubljani, novostih na področju visokega šolstva, kompetencah alumnov, inovativnih načinih kadrovanja talentov, dobrih praksah sodelovanja študentov in Univerze v Ljubljani z delodajalci,
 • izpolnjevanje anket in obrazcev za pridobivanje povratnih informacij in izboljšanje sodelovanja.

Funkcionalnosti Portala se lahko spreminjajo in so lahko različne za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat vstopite v svoj Uporabniški račun in spremljate tam objavljena navodila in pogoje za uporabo.

 

Objave prostih delovnih mest in kariernih priložnosti v portalu
V portalu Kariernih centrov Univerze v Ljubljani lahko predstavniki organizacije oddajo objavo prostih delovnih mest oziroma drugih kariernih priložnosti v svoji organizaciji. Te lahko oddajo ob prvi prijavi v Portal takoj vnaprej, ne glede na to, ali jim je upravljavec dostop do Portala že potrdil ali ne.

Oddan predlog objave predhodno pregleda upravljavec - po pregledu vsebino potrdi ali zavrne po lastni presoji, o čemer je predstavnik organizacije obveščen prek kontaktnih podatkov, navedenih v uporabniškem računu.

V portalu lahko oddate prosta delovna mesta organizacije (študentska dela, prakse in pripravništva v Sloveniji in tujini, redne zaposlitve), ki so primerna za študente in alumne UL, tj. so strokovna dela in je zanje zahtevana najmanj V. stopnja izobrazbe v primeru, da iščete študente, ter najmanj VI. stopnja izobrazbe v primeru, da iščete alumne ter visoko izobražen kader.

Oglasov za študentsko delo v strežbi ali lažja fizična dela (tj. dela, ki ne zahtevajo posebnih strokovnih znanj) ne objavljamo. Zaradi zahtev zakonodaje na področju zaposlovanja in socialne varnosti ne objavljamo oglasov za študentska dela, ki izkazujejo elemente delovnega razmerja.  Pri objavi študentskega dela upoštevamo zakonodajo, ki poudarja začasno in občasno naravo študentskega dela, torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas ali od časa do časa. Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z veljavno zakonodajo ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja (vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo ter opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca), saj je takrat potrebna sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Posledično Karierni centri Univerze v Ljubljani oglasov za študentska dela, ki izkazujejo elemente delovnega razmerja, ne bomo objavili.

Poleg rednih zaposlitev in študentskih del lahko na portalu objavite tudi druge karierne priložnosti v svoji organizaciji, kot so štipendije, reševanja izzivov, tekmovanja, natečaji, poletne šole in podobne dejavnosti. Pri objavi slednjih prosimo, da prilagodite svoje informacije obrazcu, ki je na voljo. Objavljamo karierne priložnosti, ki so vsebinsko primerne za  študente in mlade alumne, da bodo z njimi pridobili nova znanja ali izpopolnili svoje spretnosti ter da je sodelovanje za študente in mlade alumne brezplačno.

V primeru, da študentom nudite možnost pridobivanja praktičnih izkušenj, kjer ni možnosti plačila, jim pa omogočite strokovno mentorstvo, vas bomo za nadaljnje dogovore v zvezi z možnostjo sodelovanje preusmerili na koordinatorja praktičnega usposabljanja na fakulteti/akademiji.

Potrjeni oglasi za redne zaposlitve bodo objavljeni tako na portalu Kariernih centrov UL kot na platformi Alumni UL, do katerega dostopajo le alumni UL s predhodno registracijo.

Možna je izključno objava delovnih mest, kjer se prijave zbirajo neposredno pri delodajalcu, zato ne objavljamo prostih delovnih mest posrednikov (npr. zaposlitvenih agencij).

Univerza v Ljubljani (Karierni centri UL) ima zgolj vlogo informatorja o prostih delovnih mestih, predstavitvah zaposlitvenih možnosti oz. poklicev pri delodajalcih. KC UL nima koncesije za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile in tako ne prevzema odgovornosti, ki bi izhajala iz prijave na delovno mesto, selekcijskega postopka oz. morebitne sklenitve delovnega razmerja.

Organizacija sama je odgovorna za posredovanje pravilnih podatkov o svojih prostih delovnih mestih in kariernih priložnostih.

Organizacija se obvezuje, da bo podatke o drugih osebah (kandidatih za zaposlitev), ki jih pridobi z objavo prostih delovnih mest, praktičnih usposabljanj in drugih kariernih priložnosti preko Portala, uporabljala zgolj za namen izvedbe te dejavnosti, za katere so jih pridobili, kot to predvideva področna zakonodaja.

Za zagotavljanje kakovosti storitev, spremljanja izkušnje delodajalcev z vključevanjem alumnov v delovni proces in trg dela in drugih informacij Upravljavec Portala organizacijo kontaktira po telefonu, elektronski pošti idr. na kontakt, ki je naveden v portalu, ter organizacijo povabi k sodelovanju na dogodku, preveri zadovoljstvo z uporabo portala in izkušnjo s študenti in alumni Univerze v Ljubljani (povratne informacije). Organizator si pridržuje pravico, da odklonitev posredovanja povratnih informacij, šteje kot kršitev teh Splošnih pogojev in organizaciji omeji funkcionalnosti Portala ali mu začasno ali trajno prepove dostop do Portala.

 

Sodelovanje na dogodkih Univerze v Ljubljani
Uporabnik, ki je prijavljen na posamezen dogodek, je dogodek dolžan obiskati oziroma se od njega odjaviti v skladu s pravili organizatorja dogodka. Pridružujemo si pravico do spremembe programov dogodkov in da v primeru premajhnega števila prijavljenih na dogodek tega odpovemo. O odpovedi bodo prijavljeni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti.

 

Urejanje profila uporabnika, nastavitve in varstvo osebnih podatkov
Uporabnik Portala lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoj profil, zlasti lahko:

 • dodaja, odvzema in spreminja podatke, ki jih je sam vnesel in ne vplivajo na njegov status uporabnika,
 • spreminja dostopno geslo,
 • spreminja uporabniški jezik.

Uporabnik je sam odgovoren za posredovanje pravilnih podatkov o opisu organizacije, prostih delovnih mestih in kariernih priložnostih, podatkih o zaposlenih in spletnih povezavah, ki jih doda k objavam prostih delovnih mest in kariernih priložnosti.

Uporabnik Portala lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoje nastavitve prejemanja obvestil na vpisani e-naslov. V profilu lahko kadarkoli označi, da teh obvestil ne želi prejemati in se od njih odjavi.

Prek Portala lahko upravljavec pošilja tudi množična e-sporočila različnim uporabnikom. V svojem profilu uporabnik označi, če želi prejemati obvestila s strani Univerze v Ljubljani oziroma organizatorjev dogodkov na svoj elektronski naslov. V profilu lahko kadarkoli označi, da teh skupnih e-sporočil ne želi prejemati in se odjavi.

Uporabnik Portala lahko kadarkoli poda zahtevo za ukinitev Uporabniškega računa. Upravljavec Portala podatke o aktivnostih uporabnika portala hrani še 6 let od ukinitve Uporabniškega računa, potem pa jih anonimizira, če to ni mogoče, pa jih uniči.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov Uporabnikov Portala si na enem mestu lahko preberete v Politiki zasebnosti.

 

Ukinitev uporabniškega računa
Uporabniški račun se ukine v naslednjih primerih:

 • če uporabnik poda zahtevo za ukinitev po e-poti na popr@uni-lj.si;
 • če se uporabnik več kot 6 let ne prijavi v uporabniški račun;
 • če uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za vsaj en Status;
 • če mu Upravljavec portala v skladu s temi Pogoji uporabe trajno prepove dostop do Portala.

 

Kako je Portal dostopen?
Portal je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravljavec si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja, nadgradenj in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si upravljavec pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do Portala. Upravljavec ne jamči dostopnosti do portala POPR UL ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) in višji sili. Upravljavec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim utegnila nastati zaradi nedelovanja Portala, nemožnosti dostopa do Portala ali uporabe posameznih storitev, ki jih Portal omogoča.

 

Kako se mora Portal uporabljati?
Tehnični vidiki in varna uporaba Portala (odgovornost uporabnika)

S prijavo in uporabo Portala se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami Pogojev uporabe Portala. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, prijava in uporaba storitev Univerze v Ljubljani ni možna.

Za uporabo Portala potrebujete računalnik ali mobilno napravo (npr. telefon, tablica) in dostop do spleta. Svetujemo vam, da do svojega Uporabniškega računa dostopate le z napravami, ki so ustrezno zaščitene pred zlonamernimi vdori, in le prek varnih spletnih dostopov. Izključno Uporabnik je odgovoren za uporabo varnih naprav in varnih spletnih dostopov.

Do Uporabniškega računa lahko Uporabnik dostopa z uporabo svojega uporabniškega imena (e-naslov) in gesla. Portal zahteva določeno stopnjo kvalitete gesla, zahteve pa se lahko z razvojem stanja tehnike spreminjajo. Izključno Uporabnik je odgovoren za izbiro kvalitetnega gesla.

Uporabniški račun lahko uporablja izključno registrirani Uporabnik Portala (predstavnik organizacije). Uporabniški račun ni prenosljiv. Izključno Uporabnik je odgovoren za skrbno hrambo svojega uporabniškega imena in gesla. V primeru izgube ali razkritja gesla drugim osebam je Uporabnik Portala dolžan svoje geslo nemudoma spremeniti. Organizacija je dolžna uporabniku, ki ni več njen predstavnik, nemudoma ukiniti račun sama (v primeru več predstavnikov organizacije) ali upravljavcu Portala javiti spremembo predstavnika organizacije (v primeru enega predstavnika), vse v roku 10 dni od nastanka spremembe.

Upravljavec portala v primeru zlorabe Uporabniškega računa iz prejšnjega odstavka ali v primeru uporabe Uporabniškega imena ali Portala izven njunih opredeljenih namenov lahko Uporabniku trajno prepove dostop do Portala in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerialne škode. Škoda lahko Upravljavcu portala nastane zlasti, če Uporabnik Portala posoja svoj Uporabniški račun v uporabo drugim osebam ali Uporabniški račun uporablja v nasprotju z njegovim namenom (zlasti za uporabo Portala, njegovih funkcionalnosti ali infrastrukture za razširjanje ali izkoriščanje kod, povezav ali drugih digitalnih elementov z namenom ali učinkom prilaščanja, spreminjanja, posredovanja ali rabe podatkov, digitalnih elementov (npr. kode, vizualni elementi…), energije in drugih virov izven običajne rabe za opredeljene namene).

Upravljavec Portala si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela Portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Prizadevali si bomo zagotavljati ažurnost in točnost informacij v Portalu. Uporabnika seznanjamo, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja Portal in upravljavec, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila.

Portal se mora uporabljati le za namene, za katere je bil vzpostavljen glede na funkcionalnosti, ki jih omogoča. Upravljavec portala dovoljuje pregled in uporabo vsebin in storitev na portalu uporabnikom, pri čemer ti ne smejo kršiti avtorskih pravic na vsebinah. Vsebina portala, besedila, članki, izobraževalna gradiva in njihovi deli, grafike, slike logotipov, gumbi, multimedijske vsebine, programska oprema in izvorna koda so last ponudnika portala in/ali upravljavca Univerze v Ljubljani in so avtorsko pravno zaščiteni, kakršna koli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ni dovoljena brez predhodnega dovoljenja.

 

Omejitev odgovornosti Upravljavca Portala
Upravljavec Portala ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z uporabo Portala, zlasti pa izrecno, vendar ne omejeno na, ne odgovarja za:

 • vsebine, ki jih na Portalu ali izven Portala objavijo, posredujejo ali drugače delijo Uporabniki;
 • zlorabe Portala, ki jih izvedejo Uporabniki;
 • škodo, ki bi utegnila nastati Uporabnikom zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Portala;
 • škodo, ki bi Uporabnikom utegnila nastati zaradi vzpostavljenih povezav prek Portala;
 • točnost objavljenih informacij o dogodkih Univerze v Ljubljani v Portalu in prijavah nanje;
 • točnost objavljenih informacij o delovanju Kariernih centrov Univerze v Ljubljani ali Univerze v Ljubljani.

 

Zahtevki uporabnikov
Uporabniki lahko vse zahtevke in pritožbe v zvezi z uporabo Portala, ki jih predvidevajo ti Pogoji uporabe naslovijo po e-poti na naslov: popr@uni-lj.si ali po navadni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »POPR UL«.

O Pritožbi oziroma drugem zahtevku Uporabnika bodo odločile pooblaščene osebe Univerze v Ljubljani v 30 dneh od prejema pritožbe oziroma zahtevka. Odločitev pooblaščenih oseb Univerze v Ljubljani je dokončna.

 

Sprememba splošnih pogojev uporabe
Univerza v Ljubljani si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Pravila in pogoji uporabe spletnega portala so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.

 

Politika zasebnosti portala - organizacije

 

Datum: 19. 12. 2019.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.