Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Dijakinje in dijaki s posebnimi potrebami

Pripravili: Sabina Mikuletič Zalaznik, Nina Fricelj

Ste dijakinja ali dijak s posebnimi potrebami in vas skrbi prehod na študij? Študentska leta prinašajo lepe trenutke, a tudi mnoge izzive.

Kaj pričakovati ob vpisu na Univerzo v Ljubljani?

Visokošolski sistem izobraževanja se precej razlikuje od srednješolskega, prav tako je ključna razlika v podpori osebam s posebnimi potrebami. Te razlike je dobro poznati, zato da veste, kaj pričakovati in kakšne možnosti imate kot študentka ali študent s posebnimi potrebami.

Študij se razlikuje od pouka, študenti ste sami odgovorni za spremljanje in preverjanje obvestil glede poteka študijskega procesa, gradivo si morate priskrbeti sami, snovi je več …

Medtem, ko ste bili v srednji šoli deležni strokovne pomoči, individualiziranega programa, pomoči šolske svetovalne službe, na Univerzi v Ljubljani tovrstne pomoči ni več. So vam pa na voljo konktaktne osebe za delo s študenti s posebnimi potrebami in učinkovit sistem tutorstva. Prav tako v srednji šoli ni bilo treba nikomur povedati, da potrebujete prilagoditve, na univerzi pa ste sami odgovorni, da pravočasno seznanite relevantne profesorje, asistente s svojimi šibkimi in močnimi področji, potrebami, težavami, da si zagotovite prilagoditve.

girl-3718537_1920

Pravočasno pridobite informacije

Če niste prepričani, ali je fakulteta oz. akademija primerna za vas, ali se boste lahko glede na vaše posebne potrebe vključili v študijski proces in ga uspešno opravili, če vas zanima, kakšne prilagoditve so sploh možne, je priporočljivo, da se pred oddajo prijave na študij o vsem tem pozanimate in pogovorite bodisi s kontaktno osebo na fakulteti/akademiji, se pozanimate v referatu ali pa se obrnete na tutorje za študente s posebnimi potrebami. Pri kariernih dilemah smo vam za individualno svetovanje na voljo tudi karierni svetovalci Kariernih centrov UL.

Pridobitev statusa kandidata s posebnim statusom že v vpisnem postopku

Če ste dijakinja ali dijak s posebnimi potrebami, lahko pri vpisu na 1. stopnjo ali enoviti magistrski študij uveljavljate status kandidata s posebnim statusom. Vendar pozor, uveljavljati ga morate že pri vpisnem postopku. Več informacij o vpisnem postopku si lahko preberete TUKAJ.

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo študenti in študentke, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni potrebujejo pomoč in prilagoditve za učinkovito vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti:

 • slepi in slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije (npr. študenti z delno ali popolno izgubo vida),
 • gluhi in naglušni študenti (npr. študenti z delno ali popolno izgubo sluha),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. s težavami na področju branja in pisanja, kot je disleksija ipd.),
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s psihosocialnimi težavami.                                                       

Kako do statusa in prilagoditev

Tudi če ste v vpisnem postopku uveljavljali status kandidata s posebnimi potrebami, to ne pomeni, da imate status študenta s posebnimi potrebami tudi potem, ko ste na izbrano fakulteto ali akademijo sprejeti.

Za status, ki tekom študija omogoča različne prilagoditve, morate še enkrat zaprositi z vlogo ob vpisu v letnik ali med študijskim letom.

Vse informacije za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in kontakte kontaktnih oseb na fakultetah in akademijah UL najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

S statusom študentke in študenta s posebnimi potrebami lahko pridobite različne prilagoditve:

 • zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičena odsotnost za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • prilagojeni roki za opravljanje vaj, oddajo in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • uveljavljanje podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov,
 • možnost izrednih izpitnih rokov v skladu s Študijskim redom UL.

Podpora pri študiju

Na Univerzi v Ljubljani vam je na voljo več podpornih mehanizmov za učinkovitejši in lažji študij ter opravljanje študijskih obveznosti.

 • Priročnik Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami (pdf)
  Samopoznavanje sebe, svojih močnih in šibkih področij pa tudi interesov, ciljev in želja je ključno, da razumete svoje posebne potrebe in njihov vpliv na študijski proces ter o njih spregovorite tudi s profesorji, da si zagotovite prilagoditve. V pomoč pri tem vam je lahko tudi priročnik o samozagovorništvu.
 • Kontaktne osebe na članicah za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi
  To so visokošolski učitelji ali strokovni delavci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.
   
 • Tutorska podpora
  Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

  Študij vam bo omogočil ogromno samostojnosti, a hkrati zahteva od vas učinkovito upravljanje časa, postavljanje prioritet, sprejemanje odločitev, postavljanje ciljev in učinkovite učne strategije. V pomoč pri tem vam je lahko tutorski priročnik (pdf), ki vsebuje konkretne napotke in delovne liste.
   
 • Psihosocialna svetovalnica
  Namenjena je vsem študentkam in študentom, ki se soočajo z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija …), ob katerih se porajajo vsakdanja vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom, stiske in  neprijetna doživljanja, želje po razmisleku o nadaljnjih korakih, težave pri doseganju ciljev, problemi z motivacijo, želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov. Za študente je brezplačna.
   
 • Zaupne osebe
  Na Univerzi v Ljubljani imamo ničelno toleranco do trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja. V primeru doživljanja spolnega nadlegovanja, trpinčenja, diskriminacije ali kakršnega koli drugega nasilja, se lahko obrnete na zaupne osebe. Zaupne osebe zagotovijo varen prostor in prisluhnejo, informirajo in pomagajo pri iskanju pomoči, svetujejo in pomagajo pri nadaljnjih korakih.
   
 • Varuh študentov
  Pisarna varuha študentov je središče za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk.
   
 • Univerzitetna služba za študente in alumne
  Univerzitetno službo za študente in alumne sestavlja Center za obštudijske dejavnosti, ki nudi kreditno ovrednotene študijske dejavnosti in športne aktivnosti. Karierni centri nudijo individualno svetovanje, delavnice za razvoj kompetenc, povezovanje z delodajalci in informiranje o kariernih priložnostih. Alumni so vez z vašo fakulteto ali akademijo tudi po zaključku študija.