Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Študijski programi na UL in informacije o vpisu na UL

Pripravila: Sabina Žnidaršič 

UL sodi med danes še redke t. i. popolne univerze, take, na katerih se razvijajo in predavajo vse relevantne znanstvene in umetniške discipline. UL sestavlja 26 članic, 3 umetniške akademije in 23 fakultet humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih, tehniških in zdravstvenih disciplin. Znotraj UL najdemo več kot 300 študijskih programov, od tega okoli 170 na prvi, dodiplomski stopnji študija. Študij na UL je del vseevropskega bolonjskega sistema študija in je, po večini, dvostopenjski.

univerza

 • Večina članic UL ima študij organiziran po načelu 3 + 2; prva, dodiplomska stopnja študija, traja 3 leta, druga, magistrska stopnja, 2 leti.
 • Nekaj članic UL ima študij organiziran po načelu 4 + 1; dodiplomska stopnja študija traja 4 leta, druga, magistrska stopnja 1 leto. Članice UL, ki imajo sistem 4 + 1, so: UL Fakulteta za socialno delo (UL FSD), UL Pedagoška fakulteta (UL PEF), UL Pravna fakulteta (UL PF) in študijski program Sanitarno inženirstvo, v okviru UL Zdravstvene fakultete (UL ZF).
 • Nekaj članic UL ima študij organiziran kot enovit magistrski program, torej brez delitve na do- in po-diplomsko stopnjo študija. Tako ima študij organiziran 6 članic UL na naslednjih študijskih programih:
  • Medicina in Dentalna medicina na UL Medicinska fakulteta (UL MF),
  • Veterinarstvo na UL Veterinarska fakulteta (UL VF),
  • Teologija na UL Teološka fakulteta (UL TEOF),
  • Farmacija na UL Fakulteta za farmacijo (UL FFA),
  • Arhitektura na UL Fakulteti za arhitekturo (UL FA),
  • Pedagoška matematika na UL Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF).

Bistvene kvalitete in tudi zahteve modernega študija sta tako interdisciplinarnost kot internacionalnost, mednarodna vpetost študija, profesorjev in študentov. Interdisciplinarnost zagotavlja že sama dvo-stopenjskost študija, še bolj pa interdisciplinarno povezovanje študijskih programov in njihovih predmetov znotraj matične članice, določena stopnja izbirnosti študijskih predmetov v času študija in sodelovanje študentov različnih študijskih smeri v raziskovalnih interdisciplinarnih projektih, ki se odvijajo na UL skozi študijsko leto in v katerih sodelujejo študenti in profesorji različnih študijskih smeri pa tudi zunanji strokovnjaki. Najbolj izrazito pa so v interdisciplinarnost, pridobivanje in razvoj ključnih kompetenc med-disciplinarnega sodelovanja, usmerjeni t. i. interdisciplinarni študijski programi, ki se v okviru UL razvijajo v zadnjih letih. Do zdaj imamo na UL 7 takih št. programov; dijaki lahko izbirajo med tremi do-diplomskimi interdisciplinarnimi študijskimi programi:

 • Multimedija, študijski program, ki ga izvajata UL Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) in UL Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
 • Računalništvo in matematika, študijski program, ki ga izvajata UL Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF) in UL Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
 • Upravna informatika, študijski program, ki ga izvajata UL Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI) in UL Fakulteta za upravo (UL FU).

Mednarodna vpetost študija, profesorjev in študentov se kaže tako v posebnih mednarodnih študijskih programih v okviru skupnih magistrskih študijskih programov, vključevanju tujih študentov, ki prihajajo na študij na UL iz različnih delov sveta in seveda v mednarodni mobilnosti tako profesorskega kadra kot študentov UL. Erasmus+ izmenjave so, po večini, študentom dostopne in spodbujane po končanem prvem letniku študija.

Članice Univerze v Ljubljani