14 milijonov evrov evropskih sredstev za zvezo EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani

27.07.2022

14 milijonov evrov evropskih sredstev za zvezo EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani

Zveza desetih evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, je v okviru razpisa programa Erasmus+ uspešno pridobila 14 milijonov evrov za nadaljnjo gradnjo evropske univerze prihodnosti. Evropska komisija je rezultate razpisa za pobudo Evropske univerze za leto 2022 objavila 27. julija. V programu Erasmus+ bo zagotovljen rekorden proračun v višini 272 milijonov evrov, ki bo omogočil nadaljnjo podporo za 16 obstoječih evropskih univerz in začetek sodelovanja štirih novih zavezništev. Med 16 že obstoječimi evropskimi univerzami je tudi zveza EUTOPIA.

Zveza EUTOPIA se je leta 2019 začela kot zveza šestih priznanih evropskih univerz: Univerza CY Cergy Pariz (Francija), Univerza v Göteborgu (Švedska), Univerza Pompeu Fabra v Barceloni (Španija), Univerza v Warwicku (Združeno kraljestvo), Vrije Universiteit Brussel (Belgija) in Univerza v Ljubljani. Na prvem razpisu Evropske komisije je EUTOPIA prejela 6,2 milijona evrov za obdobje treh let. Njen pilotni projekt EUTOPIA2050, ki se letos zaključuje, je temeljil na izhodišču, da današnji izzivi terjajo od univerz nove pristope; svet je povezan, izzivi so globalni (denimo pandemija covida-19, trajnostni razvoj), tudi če izgledajo lokalni (denimo vojna v Ukrajini). Rešitve za sodobne izzive lahko najdemo le s povezovanjem znanja, ljudi, resursov. In to je bistvo EUTOPIE – povezovanje, ki vodi v konkretne rešitve, predloge. Projekt je prepričal Evropsko komisijo, ki je zvezi EUTOPIA  za obdobje štirih let, do leta 2026 namenila nadaljnjih 14 milijonov evrov. Projekt EUTOPIA MORE se bo nadaljeval na temeljih EUTOPIA2050, omogočil bo še poglabljanje sodelovanja in nove aktivnosti (obogateni študijski programi na vseh treh stopnjah, skupni projekti, skupno raziskovanje in inoviranje, ki bo usmerjeno v spopadanje z velikimi družbenimi izzivi današnjega časa ipd.).

Zveza EUTOPIA se je tudi povečala, in sicer so se prvotnim šestim članicam jeseni 2021 pridružile še štiri: Univerza NOVA Lizbona (Portugalska), Univerza Ca’ Foscari (Italija), Tehniška univerza Dresden (Nemčija) in Univerza Babeş-Bolyai (Romunija).

Znotraj EUTOPIE so že zdaj potekali številni skupni projekti med članicami. Poudarek je na izmenjavi tako učiteljskega kadra kot študentov in strokovnih sodelavcev ter pripravi novih oblik sodelovanja in pedagoških modelov. Doktorskim študentkam in študentom je denimo v letošnjem študijskem letu omogočena izmenjava znotraj članic zveze, tako da bodo pridobili doktorat na dveh članicah EUTOPIE (denimo na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Warwicku). Za vse zaposlene in študentke, študente se je z EUTOPIO območje delovanja razširilo z Univerze v Ljubljani na še devet drugih evropskih univerz. Kako pomembna je EUTOPIA, kaže podatek, da je bil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič povabljen za govorca na okrogli mizi v Versaillesu (Francija) 30. junija 2022, ki je bila zaključni dogodek francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Na dogodku se je zbralo 280 rektoric in rektorjev univerz s celega sveta.   

LogoEutopia-2022