6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana

25.07.2022

6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana

Na Univerzi v Beogradu bo potekal 6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana.

Od 12. do 13. septembra 2022 bo na Univerzi v Beogradu potekal 6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, ki se ga bodo udeležili predstavniki več kot 20 univerz iz regije Zahodnega Balkana.

Na tem forumu bodo predstavniki univerz iz regije Zahodnega Balkana razpravljali o nedavnih izkušnjah meduniverzitetnega sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana, o strukturi in funkcionalnosti Rektorskega foruma ter predlogih za pripravo akcijskega načrta za obdobje naslednjih treh let. 

Namen rektorskega foruma je okrepiti mednarodno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana, zlasti na področju znanstvenih raziskav, mobilnosti študentov in osebja, podoktorskih programov, skupne uporabe opreme in objav publikacij, skupnih prijav na evropske projekte ter sodelovanje v okviru drugih skupnih dejavnosti, seminarjev, delavnic in projektov za izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu in povečanje mednarodnega sodelovanja v regiji.

WBWS7 banner