Nov Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL

01.12.2022

Nov Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL

Od novembra 2022 je v veljavi nov Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.

Status študentom omogoča prilagoditve pri študiju, opravljanju študijskih obveznostih in ugodnejšo obravnavo v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa na katerikoli stopnji študija.

V pravilnik so dodali študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, študente trenerje, študente kulturnike in konkretneje opredeljene študente starše. 

Pravilnik in Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani so dostopna tukaj.