[Poziv za prispevke] Mednarodna konferenca o avtomatiziranih besedilih v romanskih jezikih, TU Dresden

09.03.2023

[Poziv za prispevke] Mednarodna konferenca o avtomatiziranih besedilih v romanskih jezikih, TU Dresden

Tehniška univerza v Dresdnu vabi k oddaji prispevkov na temo avtomatiziranih besedil v romanskih jezikih ter izzivov in priložnosti povezanih z dotičnim področjem, ki bodo predstavljeni na Mednarodni konferenci o avtomatiziranih besedilih v romanskih jezikih (Ai-ROM) in objavljeni v posebni številki mednarodne revije. Rok za oddajo povzetka prispevka je 15. april 2023. 

Avtomatizirana besedila sodijo na hitro razvijajoče se področje in posedujejo visoko stopnjo disruptivne moči. S tehničnega vidika so ustvarjana z novimi, vse bolj izpopolnjenimi tehnikami, ki vključujejo uporabo algoritmov in (mehke) umetne inteligence. S komunikacijskega vidika so v procesu revolucioniranja načina, kako so besedila zasnovana, ustvarjena, distribuirana in uporabljana. Zaradi naraščajočega števila, izboljšane kakovosti in raznolikosti bodo avtomatizirana besedila v naslednjem desetletju postala pomemben del našega življenja. 

Cilj prve konference Ai-ROM je združiti raziskovalke in raziskovalce z vseh področij romanskega jezikoslovja in sorodnih področij (komunikologija, medijske in novinarske študije, računalniško jezikoslovje), da bi razmislili o avtomatiziranih besedilih z različnih vidikov: teoretičnega, opisnega in praktičnega. Avtomatizirana besedila razumemo v širokem smislu, kar vključuje različne oblike, kot so besedila, ki jih ustvarjajo pametni agenti z umetno inteligenco, neuradno imenovani "klepetalniki", ki ustvarjajo pisne in/ali ustne rezultate (npr. ChatGPT, pa tudi "virtualni pomočniki", kot so Alexa, Siri itd.), avtomatizirana besedila na podlagi predlog (A.I. Anchor, Gabriele, Tobi), avtomatizirani nevronski strojni prevodi (ki jih ustvarjajo DeepL, Google Translate itd.) in besedila, ki jih ustvarjajo pisalni pomočniki (npr. rytr.com). 

Dobrodošli so povzetki o posameznih romanskih jezikih, o primerjavah med romanskimi jeziki ali med romanskimi in germanskimi jeziki. Konferenca je odprta za vse teoretične in metodološke pristope. Posebno zanimanje je izraženo za korpusne in na korpusu temelječe analize ter kvalitativne in kvantitativne analize. Prispevki, predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v posebni številki mednarodne revije (TBA). 

Teme konference Ai-ROM med drugim zajemajo: 

  • Taksonomije avtomatiziranih besedil, razmišljanja o mejah kategorij in hibridnih oblikah primerjave med avtomatiziranim in človeškim jezikom (pisnim, ustnim, hibridnim).  Jezikovne značilnosti avtomatiziranih besedil (tj. leksikalne, morfološke, skladenjske).
  • Grafične lastnosti avtomatiziranih besedil (npr. ločila, emotikoni, emotikoni). 
  • Jezikovno izražanje stereotipov ter spolnih, rasnih, starostnih in drugih oblik pristranskosti besedilne lastnosti avtomatiziranih besedil (narava besedilnih enot, kohezivni označevalci, tematsko napredovanje, implicitna komunikacija, avtorstvo itd.). 
  • Avtomatizacija besedil in pakiranje informacij. 
  • Pragmatične in diskurzivne lastnosti avtomatiziranih besedil. 
  • Izzivi in priložnosti avtomatizacije besedil za prakse poučevanja in učenja. 
  • Izzivi in priložnosti avtomatiziranih besedil za manjše romanske sorte. 

Oddaja povzetka in obvestilo o sprejemu 

Če želite sodelovati na konferenci, pošljite povzetek (v angleščini ali romanskem jeziku: italijanščini, francoščini, španščini, portugalščini) do 15. aprila 2023 na naslov ai.rom@mailbox.tu-dresden.de. Povzetek mora biti anonimen in obsegati od 400 do 500 besed (brez referenc). Vsebovati mora informacije o obravnavanem(ih) jeziku(ih), analiziranem pojavu, uporabljenih podatkih in metodi raziskovanja. Navesti mora tudi nekatere (začasne) rezultate. 

Znanstveni odbor bo informacijo o sprejetju/zavrnitvi predlogov posredoval do 30. aprila 2023. 

Dostop do spletnega mesta je mogoč na tukajšnji povezavi.