Zveza EUTOPIA vabi študente k prijavi na debatni dogodek v Parizu

11.09.2023

Zveza EUTOPIA vabi študente k prijavi na debatni dogodek v Parizu

Dva študenta Univerze v Ljubljani (1. ali 2. stopnja) bosta imela priložnost sodelovati v 1. Klubu idej EUTOPIA. Gre za mednarodni študentski klub, ki si prizadeva za ozaveščanje o evropskih vrednotah. Prvo srečanje bo posvečeno temi vključevanja in kulturne raznolikosti. Cilj je dati študentom glas pri oblikovanju in razvijanju evropske identitete in vključujočega državljanstva.

Na dogodku bodo študenti vseh partnerskih univerz Zveze EUTOPIAUniversitat Pompeu Fabra (Barcelona, Španija), Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Romunija), Vrije Universiteit Brussels (Bruselj, Belgija), CY Cergy Université Paris (Pariz, Francija), Technische Universitãt Dresden (Dresden, Nemčija), Gõteborgs Universitet (Gothenburg, Švedska), Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija), The University of Warwick (Coventry, Združeno Kraljestvo), Università Ca' Foscari Venezia (Benetke, Italija). Klub idej EUTOPIA se bo prvič srečal v živo 12. oktobra 2023 v Parizu v Franciji na univerzi Cergy Paris Université. Soorganizator dogodka je EUTOPIA Student Think Tank (EUSTT).

Prijava 

Kandidat/ka mora imeti status dodiplomskega ali magistrskega študenta na eni od 10 univerz Zveze EUTOPIA. Predhodno znanje ali izkušnje na določenem področju niso potrebne. Če se v času izbora ali izvedbe dogodka spremeni njegov/njen status, mora o tem obvestiti organizatorje. Če se v kateri koli fazi postopka prijave ugotovi, da so bile predložene napačne informacije, bo kandidat/ka diskvalificiran. Prijave zbiramo na naslovu  z zadevo "Razpis za Klub idej EUTOPIA" skupaj z motivacijskim pismom v angleščini (do 1.500 besed), v katerem kandidat/ka opiše motivacijo za udeležbo na dogodku, doprinos k dogodku in rezultate, ki jih lahko pričakujemo od sodelovanja kandidata/ke. Prijave sprejemamo do 15. septembra 2023. Prijave, prejete po tem roku, ne bodo obravnavane. Komisija za izbor bo ocenila motivacijo in znanje angleščine. V okviru izbirnega postopka bo morda organiziran tudi spletni razgovor. Končna razvrstitev bo objavljena na spletni strani. Izbrani študenti bodo prejeli elektronsko pošto za potrditev udeležbe.

Merila za izbor

Kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih meril (od 0 do 100 točk):

Kakovost motivacijskega pisma, ki mora vsebovati: predstavitev in kritični pogled na soočanje z družbenimi in sodobnimi izzivi (20 točk); pomembnost izbrane teme Kluba idej EUTOPIA za kandidata/ko in njegov/njen osebni razvoj (20 točk); poznavanje Zveze EUTOPIA in njene vloge za boljšo Evropo (20 točk); aktivno znanje angleščine (20 točk) življenjepis kandidata/ke, vključno z dejavnostmi, povezanimi z družbenim aktivizmom, državljanstvom in prostovoljstvom (20 točk).

Časovnica

Rok za prijavo: 15. september 2023 Objava rezultatov in obveščanje študentov: 18. september 2023 Rok za morebitne pritožbe: 20. september 2023 Rok za potrditev udeležbe: 25. september 2023.

Po izboru

Več informacij o tem, kaj se pričakuje od izbranih študentov. Izbranim študentom bomo krili stroške prevoza in namestitve za udeležbo na dogodku.

Debatni dogodek 'Klub idej EUTOPIA'