Novice o zvezi EUTOPIA

06.05.2022

Novice o zvezi EUTOPIA

Danes v središču pozornosti 

 Razpis za Povezane raziskovalne skupnosti – rok za prijavo 10. junij 2022

Cilj projekta Povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA je povezati raziskovalne pobude v okviru zveze EUTOPIA in zunaj nje ter omogočiti raziskovalcem in inovatorjem, da razvijajo svoje ideje na vseh področjih znanosti in tehnologije tako, da jih delijo s kolegi. Vsi raziskovalci z vseh področij in disciplin z ene od šestih ustanovnih univerz zveze EUTOPIA lahko postanejo plačani člani.

Koordinator mora biti ves čas trajanja projekta zaposlen na eni od šestih ustanovnih univerz zveze EUTOPIA. Več informacij tukaj.

Novice o zvezi 

Zveza EUTOPIA soorganizira Vrh evropskih univerz Times Higher Education v Barceloni – 16. in 17. maj 2022

Evropske države se soočajo z velikimi izzivi, vključno s podnebnimi spremembami, digitalno preobrazbo in krizami zaradi migracij, hkrati pa se spopadajo še z obsežno globalno zdravstveno krizo in njenimi gospodarskimi posledicami. Na stičišču izobraževanja, raziskav in inovacij ima visoko šolstvo poseben položaj pri oblikovanju trajnostnih in odpornih gospodarstev ter pri zagotavljanju, da bo Evropska unija bolj zelena, digitalno pismena in vključujoča.

Strategija za evropske univerze se je začela izvajati januarja 2022, skupaj s priporočili Evropske komisije o tem, kako povečati sodelovanje v celotnem visokem šolstvu. Ta strategija krepi položaj univerz, saj jih poudarja kot svetilnike evropskega načina življenja, jim pomaga pri krepitvi nadnacionalnega sodelovanja ter podpira zeleni in digitalni prehod.

Več informacij tukaj.

 

Kako EUTOPIA podpira Ukrajino?

Vas zanima, katere ukrepe je sprejelo 10 univerz zveze EUTOPIA, da bi pomagale ukrajinskim študentom, akademikom in njihovim družinam? Preberite tukaj.

 

Partnerske novice 

Izpostavljamo mednarodni dan svobode tiska – 3. maj 2022

Kakšna so dejstva? Kje so dokazi? Kako se približati resnici? Odgovori na ta vprašanja so ključnega pomena za neodvisno novinarstvo ter poročanje, ki je resnično pomembno. V teh nemirnih časih moramo podpirati neodvisne novinarje in njihove medije po vsem svetu. 

To je eden od osrednjih ciljev mednarodnega dneva svobode tiska, ki ga obeležujemo 3. maja, pri katerem bodo sodelovali tudi nekateri učitelji povezane učne skupnosti zveze EUTOPIA.

Več informacij tukaj.

 

Univerza VUB je začela izvajati prvi prvostopenjski študijski program jezikoslovja in literarnih študij v angleščini s poudarkom na urbanosti, večkulturnosti in večjezičnosti

Septembra se lahko na univerzi Vrije Universiteit Brussel vpišete na večjezični prvostopenjski študijski program jezikoslovja in literarnih študij (MUBA). Profil tega programa v angleščini je edinstven tako za Flandrijo in Belgijo kot tudi preostalo Evropo.

Vsi splošni predmeti se poučujejo v angleščini. Med šestimi jeziki izberete dva glavna, vsi jezikovno specifični predmeti pa se v celoti poučujejo v izbranih jezikih (nizozemščini, angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini ali španščini). Študijski program vam ponuja tudi šestmesečne mednarodne izkušnje, in sicer na kraju samem ali prek inovativne oblike kombiniranega učenja v okviru kampusa univerze VUB. 

Več informacij tukaj.

 

Dogodki 

Delavnica s študentskimi ambasadorji zaposlitve: O delu v tujini z diplomanti univerze VUB – 3. maj 2022

V okviru nadaljevanja sklopa delavnic, ki se nanašajo na »Selitev v ...« države zveze, je študentski ambasador zaposlitve z univerze VUB na delavnico, ki bo potekala v torek, 3. maja 2022, ob 13:30 po srednjeevropskem času, povabil pet diplomantov, ki so se odpravili na delo v tujino. Predstavili bodo svoje izkušnje in odgovarjali na vprašanja.

Več informacij in prijava tukaj.

 

UNICA – spletni seminar in delavnica Eutopia Train: »Uspešne strategije pri kandidiranju za financiranje skupnostne znanosti«, 17. maj 2022

Pridobivanje finančnih sredstev za projekte skupnostne znanosti ni vedno lahko. Skladi za financiranje ali razpisi se osredotočajo na različne in specifične cilje ter imajo različne zahteve.

Pridružite se spletnemu seminarju, ki ga 17. maja organizirata UNICA in EUTOPIA TRAIN, ter se podrobneje seznanite z uspešnimi strategijami pri kandidiranju za financiranje projektov skupnostne znanosti. Povabljeni govorniki bodo predstavili zanimive vpoglede, pomembne ugotovitve in koristne predloge za uspešne prijave. Mednarodni strokovnjaki s področja skupnostne znanosti, raziskovalci in predstavniki skladov za financiranje bodo delili svoje izkušnje in predlagali strategije.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Nov spletni seminar TRAIN: Zahteve glede odprte znanosti v okviru Obzorja Evropa – 30. maj 2022

V okviru tega spletnega seminarja bo Evropska komisija predstavila glavne obvezne in priporočene prakse odprte znanosti (poskrbeti, da so raziskovalni podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabljivi (FAIR) brez odstopanj itd.).

Pri tem bodo pomagali strokovnjaki z univerz zveze EUTOPIA, ki bodo predstavili ideje in dobre prakse v zvezi z odprto znanostjo iz projektov, ki jih financira EU. Na spletnem seminarju bosta predstavljeni tudi pomoč in podpora, ki sta na voljo v okviru projekta EUTOPIA-TRAIN.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Priložnosti

Skupni doktorski program zveze EUTOPIA za leto 2022 je odprt za prijave! Rok: 6. maj 2022 do 13.00 (po srednjeevropskem času)

Skupni doktorski program zveze EUTOPIA podpira visokokakovostne doktorske projekte na vseh raziskovalnih področjih pod somentorstvom akademikov univerz članic zveze EUTOPIA. Program ponuja doktorske štipendije za obdobje od 3 do 4 let.
Doktorski kandidati bodo lahko v celoti izkoristili živahno znanstveno okolje zveze EUTOPIA (naslednje povezave vodijo do strani za raziskovalce šestih partnerskih univerz zveze EUTOPIA, ki so vključene v program leta 2022):

Prijave morajo oddati mentorji doktorskih projektov (akademiki s partnerskih univerz zveze EUTOPIA).

 

Opis razpisa in postopek prijave tukaj.

ICUR 2022 – rok za oddajo povzetkov 5. junij 2022

Mednarodna konferenca o dodiplomskem raziskovanju (ICUR) je letna dvodnevna akademska konferenca, ki predstavlja najboljše dodiplomske raziskave z vsega sveta. Študentje svoje raziskave predstavijo v realnem času prek videokonference, ki jo izvedejo iz domačega kampusa.
 
Z udeležbo na konferenci ICUR boste okrepili svoj življenjepis, pridobili podrobne povratne informacije in dragocene priložnosti za mreženje ter se seznanili z raziskovanjem kot potencialno poklicno potjo. Vsem udeležencem je med letom na voljo obsežna podpora, vključno z delavnicami za pisanje povzetkov.

Konferenca ICUR 2022 bo potekala 28. in 29. septembra. Če želite sodelovati, pošljite povzetek do 5. junija. Več informacij tukaj.

 

Opomnik

 

Priložnost za financiranje: trimesečne gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku – štipendije Fernandes

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes.

Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.

Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.

Več informacij in prijava. .

 
VUB ponuja možnost financiranja za pospešitev razvoja povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA – neprekinjeno financiranje do porabe proračunskih sredstev


Štipendije za temeljne raziskave ter za aplikativne raziskave/inovacije in valorizacijo z vsaj enim od devetih partnerjev zveze EUTOPIA.

Akademski uslužbenci (ZAP), povezani z VUB, se lahko prijavijo za sredstva za vhodno in izhodno mednarodno mobilnost ter pripravo prijav za projekte EU z enim ali več partnerji zveze EUTOPIA. Gre za razpis s štirimi ocenjevanji na leto, ki je odprt do porabe proračunskih sredstev. Običajno trajanje mobilnosti je 1–3 mesece.

Več informacij tukaj.

 

Koledar

3. maj


6. maj
Rok za prijavo: Skupni doktorski program zveze EUTOPIA za leto 2022

16.–17. maj

Vrh evropskih univerz Times Higher Education v Barceloni

17. maj
Druga skupna delavnica UNICA in EUTOPIA TRAIN: Uspešne strategije pri kandidiranju za financiranje skupnostne znanosti

30. maj
Nov spletni seminar TRAIN: Zahteve glede odprte znanosti v okviru Obzorja Evropa

5. junij
Rok za oddajo povzetkov za ICUR 2022

10. junij
Rok za prijavo – Povezane raziskovalne skupnosti

30. junij
Rok za prijavo – poletna šola Univerze Babeș-Bolyai – transilvanski mednarodni poletni tečaji romunskega jezika in civilizacije

6.–8. julij

Dogodek odprtih inovacij v Warwicku – Odprti izziv za inovacije