Novice o zvezi EUTOPIA, 16.5.2022

16.05.2022

Novice o zvezi EUTOPIA, 16.5.2022

Danes v središču pozornosti 

 

Zveza EUTOPIA soorganizira Vrh evropskih univerz Times Higher Education v Barceloni – 16. in 17. maj 2022

Evropske države se soočajo z velikimi izzivi, vključno s podnebnimi spremembami, digitalno preobrazbo in krizami zaradi migracij, hkrati pa se spopadajo še z obsežno globalno zdravstveno krizo in njenimi gospodarskimi posledicami. Na stičišču izobraževanja, raziskav in inovacij ima visoko šolstvo poseben položaj pri oblikovanju trajnostnih in odpornih gospodarstev ter pri zagotavljanju, da bo Evropska unija bolj zelena, digitalno pismena in vključujoča.

Strategija za evropske univerze se je začela izvajati januarja 2022, skupaj s priporočili Evropske komisije o tem, kako povečati sodelovanje v celotnem visokem šolstvu. Ta strategija krepi položaj univerz, saj jih poudarja kot svetilnike evropskega načina življenja, jim pomaga pri krepitvi nadnacionalnega sodelovanja ter podpira zeleni in digitalni prehod.

Več informacij tukaj.

 

Novice o zvezi 

 

Kako EUTOPIA podpira Ukrajino?

Vas zanima, katere ukrepe je sprejelo 10 univerz zveze EUTOPIA, da bi pomagale ukrajinskim študentom, akademikom in njihovim družinam? Preberite tukaj.

 

Partnerske novice 

 

Odprtje tedna voditeljstva na univerzi VUB – 30. maj 2022

V okviru tedna voditeljstva na univerzi VUB leta 2022 vabimo skupnost zveze EUTOPIA, da se udeleži navdihujočega spletnega predavanja o voditeljstvu, ki ga bo 30. maja 2022 imela vabljena govorka Sile Walsh. Naslov njenega osrednjega predavanja bo »Voditeljstvo kot praksa: Kako v času nestanovitnosti, negotovosti, zapletenosti in nejasnosti uporabljati vključevalno voditeljstvo«.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Dogodki 

 

UNICA – spletni seminar in delavnica Eutopia Train: »Uspešne strategije pri kandidiranju za financiranje skupnostne znanosti«, 17. maj 2022

Pridobivanje finančnih sredstev za projekte skupnostne znanosti ni vedno lahko. Skladi za financiranje ali razpisi se osredotočajo na različne in specifične cilje ter imajo različne zahteve.

Pridružite se spletnemu seminarju, ki ga 17. maja organizirata UNICA in EUTOPIA TRAIN, ter se podrobneje seznanite z uspešnimi strategijami pri kandidiranju za financiranje projektov skupnostne znanosti. Povabljeni govorniki bodo predstavili zanimive vpoglede, pomembne ugotovitve in koristne predloge za uspešne prijave. Mednarodni strokovnjaki s področja skupnostne znanosti, raziskovalci in predstavniki skladov za financiranje bodo delili svoje izkušnje in predlagali strategije.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Nov spletni seminar TRAIN: Zahteve glede odprte znanosti v okviru Obzorja Evropa – 30. maj 2022


V okviru tega spletnega seminarja bo Evropska komisija predstavila glavne obvezne in priporočene prakse odprte znanosti (poskrbeti, da so raziskovalni podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabljivi (FAIR) brez odstopanj itd.).

Pri tem bodo pomagali strokovnjaki z univerz zveze EUTOPIA, ki bodo predstavili ideje in dobre prakse v zvezi z odprto znanostjo iz projektov, ki jih financira EU. Na spletnem seminarju bosta predstavljeni tudi pomoč in podpora, ki sta na voljo v okviru projekta EUTOPIA-TRAIN.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Tretja klinika za skupnostno znanost EUTOPIA-TRAIN – spletna delavnica – 7. junij 2022


Se pri svojem delu na področju skupnostne znanosti soočate s posebnimi izzivi? Bi si radi izmenjali izkušnje o težavah in povratne informacije? Mislite, da bi vam koristila spoznanja kolegov iz vse Evrope? Dobrodošli na kliniki za skupnostno znanost EUTOPIA-TRAIN!

Klinika za skupnostno znanost je spletna delavnica, zasnovana za izmenjavo izzivov in idej za vaša prizadevanja na področju skupnostne znanosti. Vsaka delavnica se osredotoča na izziv udeleženca/-ke delavnice. Ko preučimo ta izziv, razpravljamo o širšem kontekstu in o tem, kako lahko te ugotovitve uporabimo pri svojem delu.

Tretja klinika za skupnostno znanost bo potekala prek Zooma v torek, 7. junija, od 16.00 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Priložnosti

 

ICUR 2022 – rok za oddajo povzetkov 5. junij 2022


Mednarodna konferenca o dodiplomskem raziskovanju (ICUR) je letna dvodnevna akademska konferenca, ki predstavlja najboljše dodiplomske raziskave z vsega sveta. Študentje svoje raziskave predstavijo v realnem času prek videokonference, ki jo izvedejo iz domačega kampusa.
 
Z udeležbo na konferenci ICUR boste okrepili svoj življenjepis, pridobili podrobne povratne informacije in dragocene priložnosti za mreženje ter se seznanili z raziskovanjem kot potencialno poklicno potjo. Vsem udeležencem je med letom na voljo obsežna podpora, vključno z delavnicami za pisanje povzetkov.

Konferenca ICUR 2022 bo potekala 28. in 29. septembra. Če želite sodelovati, pošljite povzetek do 5. junija. Več informacij tukaj.

 

Razpis za Povezane raziskovalne skupnosti – rok za prijavo 10. junij 2022


Cilj projekta Povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA je povezati raziskovalne pobude v okviru zveze EUTOPIA in zunaj nje ter omogočiti raziskovalcem in inovatorjem, da razvijajo svoje ideje na vseh področjih znanosti in tehnologije tako, da jih delijo s kolegi. Vsi raziskovalci z vseh področij in disciplin z ene od šestih ustanovnih univerz zveze EUTOPIA lahko postanejo plačani člani.

Koordinator mora biti ves čas trajanja projekta zaposlen na eni od šestih ustanovnih univerz zveze EUTOPIA. Več informacij tukaj.

 

Vse poletne šole, ki so na voljo skupnosti EUTOPIA, najdete na osrednjem spletišču zveze EUTOPIA


Vsako leto partnerske univerze zveze EUTOPIA ponudijo številne poletne in zimske šole, ki so pogosto na voljo mednarodnim študentom. V nadaljevanju je stran s povzetki o posameznih poletnih šolah, ki so trenutno na voljo študentom in študentkam ter skupnosti zveze EUTOPIA. Oglejte si jih in se prijavite tukaj.

 

Opomnik

 

Priložnost za financiranje: trimesečne gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku – štipendije Fernandes 


Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes.

Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.

Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.

Več informacij in prijava. .

 

VUB ponuja možnost financiranja za pospešitev razvoja povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA – neprekinjeno financiranje do porabe proračunskih sredstev


Štipendije za temeljne raziskave ter za aplikativne raziskave/inovacije in valorizacijo z vsaj enim od devetih partnerjev zveze EUTOPIA.

Akademski uslužbenci (ZAP), povezani z VUB, se lahko prijavijo za sredstva za vhodno in izhodno mednarodno mobilnost ter pripravo prijav za projekte EU z enim ali več partnerji zveze EUTOPIA. Gre za razpis s štirimi ocenjevanji na leto, ki je odprt do porabe proračunskih sredstev. Običajno trajanje mobilnosti je 1–3 mesece.

Več informacij tukaj.

 

Koledar 

 

16.–17. maj
Vrh evropskih univerz Times Higher Education v Barceloni

17. maj
Druga skupna delavnica UNICA in EUTOPIA TRAIN: Uspešne strategije pri kandidiranju za financiranje skupnostne znanosti

30. maj

5. junij
Rok za oddajo povzetkov za ICUR 2022


7. junij
Tretja klinika za skupnostno znanost EUTOPIA-TRAIN

10. junij
Rok za prijavo – Povezane raziskovalne skupnosti

30. junij
Rok za prijavo – poletna šola Univerze Babeș-Bolyai – transilvanski mednarodni poletni tečaji romunskega jezika in civilizacije

6.–8. julij
Dogodek odprtih inovacij v Warwicku – Odprti izziv za inovacije