EUTOPIA novičnik, 25.7.2022

27.07.2022

EUTOPIA novičnik, 25.7.2022

Danes v središču pozornosti 

 

EUTOPIA na kampusu zvez evropskih univerz v Versaillesu!

Prvič od ustanovitve se je zbralo 41 evropskih zvez, ki so tako lahko druga drugi pokazale, da niso abstraktne tvorbe, temveč človeške stvaritve z osebami iz mesa in krvi, ki razkrivajo nasmehe, inteligenco in domišljijo ter so pripravljene izkušnjo sodelovanja med podobnimi ustanovami razširiti po celotni celini.

Dogodka so se udeležili predstavniki francoskih oblasti (ministra Sylvie Retailleau in Clément Beaune) in Evropske komisije (Maryia Gabriel), ki so obiskali vsako delegacijo zvez univerz. V zvezi EUTOPIA so z veseljem izkoristili priložnost daljšega pogovora s francosko ministrico za visoko šolstvo ga. Retailleau, nekdanjo rektorico univerze Université Paris-Sud, ki se zdaj imenuje Paris-Saclay.

Ker se je 10 partnerjev zveze EUTOPIA sestalo v Bruslju na petem tednu zveze EUTOPIA, je bil Versailles nedvomno primeren kraj za srečanje z vsemi, ki dejavno ustvarjajo nov ekosistem ter naše obstoječe akademske ustanove preoblikujejo v večja, močnejša in boljša okolja.

Več informacij tukaj.

 

Novice o zvezi 

 

Spoznanja z EUIC: konferenca zveze EUTOPIA o inovacijah 2022

Konferenca zveze EUTOPIA o inovacijah, ki je potekala na Univerzi v Warwicku od 6. do 8. julija 2022, se je osredotočala na »evropske univerze in trajnostni razvoj«, pri čemer je bila v središču pozornosti tema trajnostnega ustvarjanja prostora ter vključevanja in sodelovanja univerz z lokalnimi partnerji in območji.

Poudarek je bil na vključevanju študentov v te razprave: študenti iz pobude Odprti izziv za inovacije so predstavili svoje inovativne projekte, ki so se odzivali na lokalne izzive univerz, študenti z bazarja znanja so obravnavali prenos in dostopnost znanja, druge skupine študentov pa so predstavile teme, kot so sodelovanje študentov za trajnostni razvoj ali pomen poslovnih modelov za zagotavljanje trajnostnih rezultatov na univerzah itd. 
 

Preostali čas tega izjemno uspešnega dogodka so zapolnile delavnice in gostujoči govorniki. Upamo, da bo ta dogodek spodbudil več sodelovanja študentov in večje število dogodkov, usmerjenih v študente, v zvezi EUTOPIA.

 

 

Letno srečanje s študentskimi ambasadorji zaposlitve v Ljubljani

Naši študentski ambasadorji zaposlitve so na letnem srečanju v Ljubljani 14. in 15. julija 2022 ocenili delo, opravljeno pri projektu EUTOPIA2050, in o tem razpravljali ter se prejšnji teden v okviru letnega srečanja udeležili dveh delavnic o zaposlitvi in raziskovali Ljubljano.

Na vodenem ogledu mesta so spoznali številna zanimiva dejstva, se povzpeli na Ljubljanski grad, kjer so uživali v razgledu, ter obiskali kulturni center Metelkova.

Navdušeni so bili nad kulinarično izkušnjo slovenske in balkanske hrane, s specialitetami, ki so jih prinesli s sabo na Univerzo v Ljubljani, pa so predstavili del svoje kulture.

Več informacij o študentskih ambasadorjih zaposlitve najdete tukaj.

Dvorana_rektorjev_Workshop_2nd_CA_annual_meeting

 

Portal za odprte raziskave zveze EUTOPIA prek portala Connect Gateway mreže OpenAIRE

Zveza EUTOPIA in mreža OpenAIRE z veseljem sporočata, da sta sklenili partnerstvo. Skupaj bosta ustvarili raziskovalni portal za deset univerz zveze EUTOPIA. Cilj je povečati najdljivost in dostopnost raziskav zveze EUTOPIA ter pripraviti izhodišče za nova sodelovanja in partnerstva med raziskovalci zveze EUTOPIA in njihovimi partnerji.

Dajanje rezultatov raziskav na voljo javnosti je del zaveze zveze EUTOPIA, da bo delovala kot odprta in vključujoča zveza. Zveza EUTOPIA bo skupaj z mrežo OpenAIRE ustanovila namenski portal za zvezo EUTOPIA prek portala CONNECT Gateway. Ta portal bo deloval kot enotna točka dostopa do vseh akademskih publikacij, naborov podatkov, raziskovalnih projektov, programske opreme in drugih raziskovalnih rezultatov univerz zveze EUTOPIA. Več informacij tukaj.

 

Partnerske novice

 

Podkast »Mesta zveze EUTOPIA« se nadaljuje. Poslušajte tri nove epizode!

Epizoda, ki predstavlja mestu Cergy, je bila objavljena 4. julija. V njej direktor šole za oblikovanje na univerzi CY Dominique Sciamma govori o rojstvu »novega mesta« Cergy in njegovi arhitekturni viziji, raziskovalec Vivien Barrière pa nas popelje v zgodovino v obdobje rimske okupacije Galije v rimski vasici Genainville nekaj kilometrov od mesta Cergy, kjer raziskovalci zveze EUTOPIA skupaj raziskujejo, kakšno je bilo to območje pred dva tisoč leti.

Nove epizode bodo na voljo po poletnih počitnicah!

Poslušajte podkast tukaj.

 

Dogodki

 

MUNSA 2022: model Združenih narodov študentskega združenja univerze UPF – 16.–18. september 2022

MUNSA je model Združenih narodov, ki ga vsako leto od leta 2020 organizira UNSA Barcelona (študentsko združenje za Združene narode Barcelona), študentsko združenje univerze UPF, katerega cilj je spodbujati vrednote in delo Združenih narodov.

Cilj dogodka MUNSA 2022 je še razširiti nabor dogajanja glede na prejšnja leta in udeležencem ponuditi možnosti sodelovanja v različnih svetih: Svetu za zgodovinsko varnost, ki omogoča učenje iz zgodovine, Evropskem svetu, ki na konferenco prinaša evropske ustanove, Svetu za človekove pravice, kjer potekajo razprave o najbolj perečih težavah v zvezi s človekovimi pravicami, UNESCO za iskanje rešitev za mednarodni mir in varnost ter posebnem svetu za tiste, ki si želijo spoznati podrobnosti Sveta zveze FIFA

MUNSA je dogodek za študente univerze, ki jih zanimajo diplomacija, mednarodni odnosi in Združeni narodi. Več informacij in prijava tukaj.

 

Priložnosti

 

Univerza VUB išče asistenta s krajšim delovnim časom (20 %) za program Connected Learning Community Legal History: Minority Rights – rok za prijavo je 15. avgust 2022

Univerza VUB išče asistenta z 20-odsotnim delovnim časom (»Pedagogisch Medewerker«) za podporo pri dejavnostih programa Connected Learning Community Legal History zveze EUTOPIA v študijskem letu 2022–2023.

Program Learning Community Legal History je del drugega vala modela povezanih učnih skupnosti (CoLeCo) V prvem letu delovanja (2022–2023) je združil študente iz Bruslja (VUB), Barcelone (UPF), Warwicka, Ljubljane in Pariza (CY Paris) na glavnem dogodku ter številnih spletnih predavanjih, seminarjih in neformalnih izmenjavah informacij. Predavatelji, zunanji strokovnjaki in študenti so razpravljali o povezovalni temi pravic manjšin. Poročila študentov o tej temi lahko najdete na blogu CoLeCo.

Trajanje zaposlitve je od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Opomnik

 

Priložnost za financiranje: trimesečne gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku – štipendije Fernandes 

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes.

Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.

Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.

Več informacij in prijava. .

 

VUB ponuja možnost financiranja za pospešitev razvoja povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA – neprekinjeno financiranje do porabe proračunskih sredstev

Štipendije za temeljne raziskave ter za aplikativne raziskave/inovacije in valorizacijo z vsaj enim od devetih partnerjev zveze EUTOPIA.

Akademski uslužbenci (ZAP), povezani z VUB, se lahko prijavijo za sredstva za vhodno in izhodno mednarodno mobilnost ter pripravo prijav za projekte EU z enim ali več partnerji zveze EUTOPIA. Gre za razpis s štirimi ocenjevanji na leto, ki je odprt do porabe proračunskih sredstev. Običajno trajanje mobilnosti je 1–3 mesece.

Več informacij tukaj.

 

Koledar

 

15. avgust
Delovno mesto za asistenta s krajšim delovnim časom na univerzi VUB za program CoLeCo Legal History: Minority Rights

16.–18. september
MUNSA 2022: model Združenih narodov študentskega združenja v Barceloni

28.–29. september
ICUR 2022

21.–25. november
Teden zveze EUTOPIA v Ljubljani