Posebna izdaja novičnika: Novice za raziskovalce

15.09.2022

Posebna izdaja novičnika: Novice za raziskovalce

Danes v središču pozornosti

Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2022/2023 – rok za prijavo 15. december 2022

Evropska univerza EUTOPIA vas z veseljem obvešča o tretjem razpisu za prijavo za pridobitev štipendij iz programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA EUTOPIA-SIF v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie za sofinanciranje MSCA COFUND za 24 podoktorskih štipendistov s šestih univerz zveze EUTOPIA*: univerza Vrije Universiteit Brusseluniverza CY Cergy Paris UniversitéUniverza v GöteborguUniverza v LjubljaniUniverza Pompeu Fabra v BarceloniUniverza v Warwicku.

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. 

Obsežna raziskovalna mobilnost je sestavni del štipendij z dvema obveznima obdobjema napotitve: enim na drugo univerzo članico zveze EUTOPIA (univerzo sogostiteljico) in enim na zunanjo akademsko ali neakademsko partnersko institucijo z namenom spodbujanja podjetniškega duha štipendistov ter oprijemljivih raziskovalnih učinkov in inovacij. 
Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

  • Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati od 15. septembra do 15. decembra 2022.
  • Od 15. septembra do 6. oktobra 2022 do 13.00 (po srednjeevropskem času) bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
  • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2023.

Obiščite ustrezni razdelek na spletni strani zveze EUTOPIA, kjer so na voljo dodatne informacije o razpisnem postopku in dokumentih, akademskih in zunanjih partnerjih ter drugo.

* Čeprav se je zveza EUTOPIA pred kratkim razširila na skupno 10 regionalno in nacionalno ločenih evropskih univerz, se program EUTOPIA-SIF izvaja z ločenimi sredstvi, do katerih je upravičenih le 6 prvotnih univerz: univerza Vrije Universiteit Brussel, univerza CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza v Ljubljani, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v Warwicku.
Štiri nove članice zveze niso upravičene do statusa gostiteljice ali sogostiteljice za predloge.

Več informacij tukaj.

 

Novice o zvezi 

Atlas raziskav in inovacij projekta EUTOPIA TRAIN

V okviru projekta EUTOPIA TRAIN je bil izdelan Atlas raziskav in inovacij, ki predstavlja zemljevid obstoječih programov mobilnosti, ki jih podpirajo univerze zveze EUTOPIA. Namen atlasa je zagotoviti enostaven dostop do informacij o programih mobilnosti ter spodbuditi raziskovalce zveze EUTOPIA k medsebojnemu sodelovanju na področju raziskav in inovacij.

Skupaj z drugimi orodji bo zagotavljal učinkovito in ciljno usmerjeno obveščanje o evropskih in mednarodnih priložnostih za raziskave in inovacije v celotni mreži zveze EUTOPIA. 
Glavni cilj projekta pa je pomagati raziskovalcem pri dostopu do financiranja na konkurenčnih razpisih, tako da jih vodi prek naših univerzitetnih programov in jih poveže z našim strokovnim osebjem, ki nudi pomoč tako v pisarni GLENN (EUTOPIA) kot tudi na lokalni ravni (univerze).

Več informacij tukaj.

 

Dogodki

Znanstveni sejem zveze EUTOPIA – od 21. do 25. novembra 2022 v okviru tedna zveze EUTOPIA v Ljubljani

Znanstveni sejem 2022 se že bliža! Povabilo k sodelovanju je bilo poslano po vsej zvezi. V nasprotju z lanskim letom bo Znanstveni sejem 2022 hibridni dogodek, saj bo otvoritvena slovesnost potekala na spletu, razstava raziskovalnih plakatov pa v živo na Univerzi v Ljubljani v okviru naslednjega tedna zveze EUTOPIA.

Za vse, ki se tedna zveze EUTOPIA ne bodo mogli udeležiti, bodo raziskovalni plakati seveda na voljo tudi na spletu.

Bi radi predstavili svoj raziskovalni plakat na Znanstvenem sejmu zveze EUTOPIA 2022? Stopite v stik z lokalno pisarno zveze EUTOPIA ali s prorektorjem/podpredsednikom za raziskave na svoji univerzi.

Več o Znanstvenem sejmu 2021 je na voljo tukaj.

 

Priložnosti

 

Pridružite se uredniškemu odboru raziskovalne revije Exchanges, ki jo izdaja Warwick Institute of Advanced Study – rok za prijavo 30. september 2022

Pri reviji Exchanges (ISSN 2053-9665) se je pojavila vznemirljiva priložnost za sodelovanje manjšega števila novih članov uredniškega odbora. Publikacija je uveljavljena interdisciplinarna revija z odprtim dostopom, osredotočena na raziskovalce na začetku kariere, ki jo izdaja Institute of Advanced Study na Univerzi v Warwicku. K sodelovanju so vabljeni zlasti raziskovalci na začetku kariere, ki delujejo na univerzah zveze EUTOPIA, vključno z našimi globalnimi partnerji.

 
Uredniki lahko z delom pri reviji Exchanges v spodbudnem, kolegialnem in odzivnem okolju pridobijo dragocene izkušnje in uredniška znanja. Ključne akademske spretnosti, ki jih boste razvili, bodo vključevale: proces objavljanja, kritično branje, uredniški nadzor, etično ozaveščenost, timsko delo, učinkovito pogajanje in prakse komuniciranja.

Več informacij tukaj.

 

Doktorski položaj na univerzi CY Cergy Paris Université – doktorska mreža SOFTWEAR v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie – rok za prijavo 30. september 2022

Program doktorske mreže SOFTWEAR (SOFT Actuators for Wearables, Exoskeletons, and Augmenting Robotics) v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie bo vključeval 12 doktorskih študentov z 10 evropskih univerz.

Projekt izbranega doktorskega študenta/izbrane doktorske študentke bo usmerjen v razvoj umetnih mišic iz preje iz ogljikovih nanocevk (CNT) za aktivne tkanine. Najprej bo razvil/-a ionsko prevodne prevleke, ki bodo delovale kot vir ionov za delovanje na prostem. Ciljni materiali bodo ionski elastomeri, ki združujejo raztegljivost, čvrstost in ionsko prevodnost v »suhem« stanju, tj. brez tekoče faze ali topila.

Doktorski študent/doktorska študentka bo vključen/-a v program doktorske šole za znanost in tehniko univerze CY Cergy Paris Université. Raziskave se bodo izvajale v laboratoriju LPPI in v laboratorijih partnerjev med izmenjavami.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Program za inovacijsko mobilnost: kratke mobilnosti (do štiri dni) za raziskovalce in študentska zagonska podjetja – rok za prijavo 30. november 2022 (mobilnosti morajo biti zaključene)

Program za inovacijsko mobilnost je pilotni kratkoročni (do štiri dni) program mobilnosti, ki inovativne raziskovalce in zagonska študentska podjetja spodbuja k obisku industrijskih sejmov in konferenc – z namenom povezovanja s potencialnimi partnerji iz industrije, strankami in drugimi deležniki. Cilj programa je pridobivanje ustreznih povratnih informacij od podjetij oziroma navezovanje stikov s potencialnimi partnerji, in sicer za nadaljnje raziskave in razvoj.

»Program za inovacijsko mobilnost mi je omogočil udeležbo na vodilnem svetovnem sejmu za ravnanje z vodo, kanalizacijo, odpadki in surovinami (IFAT München, 2022). Imela sem priložnost stopiti v stik s predstavniki več podjetij [...], dva različna predstavnika industrije pa sta pokazala zanimanje za sodelovanje in poslala vzorce svojih izdelkov v naš laboratorij, da smo lahko preizkusili njihovo delovanje.« Dr. Mojca Zupanc, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Več informacij tukaj.

 

Štipendijski program univerze TU Dresden za raziskovalke – vaša vstopnica za TU Dresden

Ali ste zavzeta raziskovalka in vas zanima raziskovalno gostovanje v Dresdnu v Nemčiji?
 
Naš program je odprt za vse, od podoktorskih raziskovalk do izkušenih profesoric. Ponujamo ugodno mesečno štipendijo v višini 2.300 EUR za mlajše in 3.000 EUR za starejše kandidatke ter številne druge ugodnosti (možnost otroškega varstva, mreža interdisciplinarnih raziskovalcev, prilagodljivo načrtovanje projektov od dveh tednov do šestih mesecev, dolgoročne aktivnosti za alumne in izmenjavo informacij itd.).
 
Štipendija krije stroške bivanja, življenjske stroške in zavarovanje. Poleg tega prejmete enkratno povračilo stroškov za mobilnost. Več informacij tukaj.

 

Opomnik

 

Priložnost za financiranje: trimesečne gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku – štipendije Fernandes 

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes.

Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk Univerze v Warwicku (ki je lahko razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.

Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.

Več informacij in prijava. Stik za več informacij.

 

VUB ponuja možnost financiranja za pospešitev razvoja povezane raziskovalne skupnosti zveze EUTOPIA – neprekinjeno financiranje do porabe proračunskih sredstev

Štipendije za temeljne raziskave ter za aplikativne raziskave/inovacije in valorizacijo z vsaj enim od devetih partnerjev zveze EUTOPIA.

Akademski uslužbenci (ZAP), povezani z VUB, se lahko prijavijo za sredstva za vhodno in izhodno mednarodno mobilnost ter pripravo prijav za projekte EU z enim ali več partnerji zveze EUTOPIA. Gre za razpis s štirimi ocenjevanji na leto, ki je odprt do porabe proračunskih sredstev. Običajno trajanje mobilnosti je 1–3 mesece. Več informacij tukaj.

 

Koledar

16.–18. september
MUNSA 2022: model Združenih narodov študentskega združenja v Barceloni

28.–29. september
ICUR 2022

30. september


14.–18. november
Teden vključevanja
 

21.–25. november