EUTOPIA novičnik, 24.10.2022

24.10.2022

EUTOPIA novičnik, 24.10.2022

2022_10_24

Danes v središču pozornosti 

Zveza EUTOPIA pripravlja svojo prihodnost: začetek projekta EUTOPIA MORE v Barceloni od 18. do 19. oktobra

Pilotni projekt zveze EUTOPIA (2019–2022) se po treh letih obstoja in številnih dosežkih približuje zaključku, predvidenemu v novembru 2022. Čeprav se eden končuje, prihajajo novi projekti tako v prenesenem smislu kot tudi dobesedno.

Evropska komisija je 22. julija 2022 okrepljeni zvezi EUTOPIA z desetimi univerzami v okviru programa Erasmus+ dodelila sredstva za nov osrednji projekt EUTOPIA MORE, ki prinaša nove vznemirljive priložnosti za razvoj. Ob uradnem začetku projekta EUTOPIA MORE, katerega dejavnosti se bodo začele izvajati 1. decembra 2022, so se 18. in 19. oktobra na Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni zbrali prorektorji, pristojni za zvezo EUTOPIA, projektni vodje in vodje delovnih sklopov iz celotne zveze.

Program je bil osredotočen na glavne mejnike in prihodnje cilje zveze. Univerza Pompeu Fabra, ki bo usklajevala projekt za zvezo, je organizirala prva srečanja delovnih skupin v okviru projekta EUTOPIA MORE ter namenila čas dejavnostim timbildinga in raziskovanju povezav med temami znotraj zveze EUTOPIA.

Z začetkom ambicioznega projekta bo EUTOPIA v naslednjih štirih letih znova zrasla.

 

Partnerske novice 

Najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni (FAIR) ter odprti PODATKI za ocenjevanje raziskav – predstavitev rektorja UL Gregorja Majdiča na slovenskem dnevu odprte znanosti 2022

Rektor UL prof. dr. Gregor Majdič je imel 11. oktobra 2022 na slovenskem dnevu odprte znanosti 2022 20-minutno predstavitev z naslovom FAIR and open DATA for research assessment (Najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni ter odprti PODATKI za ocenjevanje raziskav). Najdete jo tukaj.

 

Dogodki 

Peta klinika za skupnostno znanost – panelna razprava z ljubiteljskimi znanstveniki – 17. november 2022

Se pri svojem delu na področju skupnostne znanosti spoprijemljete s posebnimi izzivi? Bi si radi izmenjali izkušnje o težavah in povratne informacije? Mislite, da bi vam koristila spoznanja kolegov iz vse Evrope? Dobrodošli na kliniki za skupnostno znanost EUTOPIA TRAIN!

Klinika za skupnostno znanost je spletna delavnica, zasnovana za izmenjavo izzivov in idej za vaša prizadevanja na področju skupnostne znanosti. Na predlog predhodnih udeležencev klinike smo udeležence projekta skupnostne znanosti (t. i. običajno »ciljno občinstvo«) povabili, da se nam pridružijo!

Konec koncev, mar niso ravno ljubiteljski znanstveniki tisti, ki nas lahko bolje seznanijo z nagibi, ovirami in zgodbami o uspehu?

Več informacij in prijava tukaj.

 

Teden zveze EUTOPIA v Ljubljani, 21.–25. november 2022

Tedni zveze EUTOPIA so mejniki pri grajenju zveze EUTOPIA. Ti dogodki vsakih šest mesecev na različnih univerzah povežejo ključne akterje – študente, raziskovalce, strokovnjake za posamezna področja in strateške partnerje – iz celotne zveze.

Zadnji teden zveze EUTOPIA v okviru projekta EUTOPIA2050 bo potekal v Ljubljani od 21. do 25. novembra 2022. Ta teden zveze EUTOPIA bo priložnost za počastitev zadnjih treh let dela in partnerstva pri projektu EUTOPIA2050, hkrati pa bo pomenil začetek novih izzivov, ki jih prinaša projekt EUTOPIA More. Vabimo vas, da si rezervirate datum in se nam pridružite na celotedenskem praznovanju zveze EUTOPIA!

Več informacij tukaj.

EUTOPIAweek22_novicaSLO

Znanstveni sejem zveze EUTOPIA – od 21. do 25. novembra 2022 v okviru tedna zveze EUTOPIA v Ljubljani

Znanstveni sejem 2022 se že bliža! Povabilo k sodelovanju je bilo poslano po vsej zvezi. V nasprotju z lanskim letom bo Znanstveni sejem 2022 hibridni dogodek, saj bo otvoritvena slovesnost potekala na spletu, razstava raziskovalnih plakatov pa v živo na Univerzi v Ljubljani v okviru naslednjega tedna zveze EUTOPIA.

Za vse, ki se tedna zveze EUTOPIA ne bodo mogli udeležiti, bodo raziskovalni plakati seveda na voljo tudi na spletu.

Bi radi predstavili svoj raziskovalni plakat na Znanstvenem sejmu zveze EUTOPIA 2022? Stopite v stik z lokalno pisarno zveze EUTOPIA ali s prorektorjem/podpredsednikom za raziskave na svoji univerzi.

Več o Znanstvenem sejmu 2021 je na voljo tukaj.

 

Priložnosti

Spletni seminar o programu EUTOPIA-SIF za kandidate, sreda, 26. oktober 2022

V sredo, 26. oktobra 2022, bo koordinacijska skupina od 12.30 do 13.30 po srednjeevropskem času organizirala spletni seminar, ki bo kandidatom zagotovil več informacij o programu EUTOPIA-SIF ter z njim povezanem prijavnem in izbirnem postopku. Prijavite se tukaj.

 

Spletni seminar inkubatorja CRC – Pripravljenost za usposabljanje učiteljev za vključujoče izobraževanje na univerzi VUB – 7. november 2022

Ta spletni seminar* se bo osredotočal na vprašanja vključevanja in spletne platforme na evropski ravni za poklicni razvoj učiteljev. Njegov cilj je razumeti delovanje hibridnega usposabljanja učiteljev. V predstavitvah bo obrazloženih več dimenzij: 1) izobraževanje učiteljev v Evropi (na kateri koli ravni); 2) hibridizacija izobraževanja in praks učiteljev ter njeni učinki na vključevanje in profesionalnost. 

Spletni seminar bo potekal v ponedeljek, 7. novembra 2022, izvedla pa ga bo prof. Els Consuegra z univerze Vrije Universiteit Brussel.

Več informacij najdete tukaj, prijavite pa se tukaj.

 

Sklop spletnih seminarjev o upravljanju raziskovalnih podatkov – 8.–10. november 2022

Ste pristojni za pripravo načrta upravljanja podatkov ali se ukvarjate z izmenjavo svojih podatkov po načelih FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost)? Če ste odgovorili pritrdilno, se pridružite spletnima seminarjema zveze EUTOPIA, namenjenima usposabljanju za upravljanje raziskovalnih podatkov. Vsi raziskovalci in osebje iz članic zveze EUTOPIA se lahko vseh srečanj udeležite brezplačno po spletu.

V okviru tega sklopa seminarjev želi zveza EUTOPIA znotraj svoje akademske skupnosti podpreti razvoj veščin in kompetenc na področju odprte znanosti. Sklop je nadaljevanje uspešnega spletnega seminarja o odprti znanosti v okviru Obzorja Evropa. Poleg tega bomo predstavili dokumente s smernicami, ki so jih pripravili strokovnjaki zveze EUTOPIA za odprto znanost. Srečanja in gradivo s smernicami so dostopna na kanalu zveze EUTOPIA na YouTubu in v okviru skupnosti Zenodo. Več informacij najdete tukaj, prijavite pa se tukaj.

 

Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2022/2023 – rok za prijavo 15. december 2022

Evropska univerza EUTOPIA vas z veseljem obvešča o tretjem razpisu za prijavo za pridobitev štipendij iz programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA EUTOPIA-SIF v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie za sofinanciranje MSCA COFUND za 24 podoktorskih štipendistov s šestih univerz zveze EUTOPIA*: univerza Vrije Universiteit Brusseluniverza CY Cergy Paris UniversitéUniverza v GöteborguUniverza v LjubljaniUniverza Pompeu Fabra v BarceloniUniverza v Warwicku.

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. 
Obsežna raziskovalna mobilnost je sestavni del štipendij z dvema obveznima obdobjema napotitve: enim na drugo univerzo članico zveze EUTOPIA (univerzo sogostiteljico) in drugim na zunanjo akademsko ali neakademsko partnersko institucijo z namenom spodbujanja podjetniškega duha štipendistov ter oprijemljivih raziskovalnih učinkov in inovacij. 
Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

  • Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati od 15. septembra
  • do 15. decembra 2022.
  • Od 15. septembra do 6. oktobra 2022 do 13.00 (po srednjeevropskem času) bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
  • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2023.

Obiščite ustrezni razdelek na spletni strani zveze EUTOPIA, kjer so na voljo dodatne informacije o razpisnem postopku in dokumentih, akademskih in zunanjih partnerjih ter drugo.

* Čeprav se je zveza EUTOPIA pred kratkim razširila na skupno 10 regionalno in nacionalno ločenih evropskih univerz, se program EUTOPIA-SIF izvaja z ločenimi sredstvi, do katerih je upravičenih le šest prvotnih univerz: univerza Vrije Universiteit Brussel, univerza CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza v Ljubljani, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v Warwicku.
Štiri nove članice zveze niso upravičene do statusa gostiteljice ali sogostiteljice za predloge.

Več informacij najdete tukaj.

sif 3

Opomnik

Različni aktualni razpisi za raziskave

Na voljo so številni aktualni razpisi za raziskave na univerzah CYU, TUD, UL, Warwick ... Več informacij o razpisih preberite tukaj.

 

Koledar 

26. oktober
Spletni seminar o programu EUTOPIA-SIF za kandidate

7. november
Spletni seminar inkubatorja CRC – Pripravljenost za usposabljanje učiteljev za vključujoče izobraževanje na univerzi VUB

8.–10. november
Sklop spletnih seminarjev o upravljanju raziskovalnih podatkov

14.–18. november
Teden vključevanja

17. november
Peta klinika za skupnostno znanost – panelna razprava z ljubiteljskimi znanstveniki

21.–25. november

15. december
Rok za prijavo – tretji razpis programa EUTOPIA-SIF