EUTOPIA novičnik, 14.11.2022

14.11.2022

EUTOPIA novičnik, 14.11.2022

Danes v središču pozornosti 

Zveza EUTOPIA bo na vseh svojih kampusih organizirala teden raznolikosti in vključenosti!

Vključenost je eno glavnih načel zveze EUTOPIA. V praznovanje tega in treh let dela, ki ga je delovna skupina za vključenost vložila v oblikovanje bolj vključujoče univerze, zveza EUTOPIA prireja teden raznolikosti in vključenosti, ki bo od 14. do 18. novembra potekal na kampusih univerz VUB in CY Cergy Paris, univerz v Göteborgu, Ljubljani in Warwicku ter univerze UPF, pa tudi po spletu.

Oglejte si program tedna in se fizično ali po spletu udeležite dogodkov!

Več informacij tukaj.

 

Novice o zvezi 

Zagon portala za odprte raziskave zveze EUTOPIA – v sodelovanju z mrežo OpenAIRE

V četrtek, 27. oktobra 2022, je bil ob mednarodnem tednu odprtega dostopa leta 2022 zagnan portal za odprte raziskave zveze EUTOPIA, tj. storitev odkrivanja za iskalne rezultate z univerz zveze EUTOPIA.

Namen portala za odprte raziskave zveze EUTOPIA je olajšati sodelovanje in izmenjavo med raziskovalci zveze EUTOPIA in zunaj nje. Portal za odprte raziskave poudarja širok vpliv in pomen raziskav v okviru zveze EUTOPIA.

Več informacij tukaj. Oglejte si ga tukaj.

 

Partnerske novice 

Ekonomski vrh v Warwicku išče študentske ambasadorje in predstavnike študentov zveze EUTOPIA – prijave so že odprte!

Ekonomski vrh v Warwicku (WES) je največja akademska konferenca v Evropi, ki jo vodijo študenti, pokriva pa področja ekonomije, politike in širših družbenih znanosti. Naslednja izdaja WES 2023 bo potekala na Univerzi v Warwicku od 10. do 12. februarja 2023. WES 2023 bo zaradi negotovosti in tveganj, povezanih s covidom-19, hibridni vrh, na katerem se bodo izmenjevali dogodki z neposredno fizično udeležbo in virtualni dogodki.

Ekipa WES vabi vse študente iz zveze EUTOPIA, da se udeležijo tega pestrega programa dogodkov. Konferenčni delegati bodo izbrani prek mreže študentskih ambasadorjev in predstavnikov študentov. Ambasadorji so odgovorni za oglaševanje WES in izbiro delegacije (delegatov, ki se bodo neposredno fizično udeležili dogodkov, in delegatov, ki se bodo udeležili virtualnih dogodkov) ter bodo prva stična točka ekipe WES pri organizaciji potovanja delegatov. Predstavniki izbirajo le delegacije, ki se bodo udeležile virtualnih dogodkov.

Več informacij in prijava tukaj.

 

Dogodki 

Peta klinika za skupnostno znanost – panelna razprava z ljubiteljskimi znanstveniki – 17. november 2022

Se pri svojem delu na področju skupnostne znanosti spoprijemljete s posebnimi izzivi? Bi si radi izmenjali izkušnje o težavah in povratne informacije? Mislite, da bi vam koristila spoznanja kolegov iz vse Evrope? Dobrodošli na kliniki za skupnostno znanost EUTOPIA TRAIN!

Klinika za skupnostno znanost je spletna delavnica, zasnovana za izmenjavo izzivov in idej za vaša prizadevanja na področju skupnostne znanosti. Na predlog predhodnih udeležencev klinike smo udeležence projekta skupnostne znanosti (t. i. običajno »ciljno občinstvo«) povabili, da se nam pridružijo!

Konec koncev, mar niso ravno ljubiteljski znanstveniki tisti, ki nas lahko bolje seznanijo z nagibi, ovirami in zgodbami o uspehu?

Več informacij in prijava tukaj.

citizen science clinic 3

Mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF – 24. november 2022

V okviru programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA bodo potekali mesečni seminarji s štipendisti, na katerih bo 35 raziskovalcev, vpisanih v dve skupini, izmenoma predstavilo svoje raziskovalne projekte.

Z veseljem vas vabimo na naslednji mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF, ki bo potekal v četrtek, 24. novembra 2022, od 13.00 do 14.30 po srednjeevropskem času ter na katerem bodo svoje raziskave predstavili raziskovalci Emrah Atasoy (Univerza v Warwicku), Jean-Guillaume Feignon (univerza VUB), Rashid Ali (univerza UPF) in Maryna Shevtsova (Univerza v Ljubljani). Več informacij in povezavo Zoom najdete tukaj.

 

Teden zveze EUTOPIA v Ljubljani, 21.–25. november 2022

Tedni zveze EUTOPIA so mejniki pri grajenju zveze EUTOPIA. Ti dogodki vsakih šest mesecev na različnih univerzah povežejo ključne akterje – študente, raziskovalce, strokovnjake za posamezna področja in strateške partnerje – iz celotne zveze.

Zadnji teden zveze EUTOPIA v okviru projekta EUTOPIA2050 bo potekal v Ljubljani od 21. do 25. novembra 2022. Slogan tega tedna zveze EUTOPIA je Univerza prihodnosti, univerza priložnosti. Poudarja zvezo EUTOPIA kot v prihodnost usmerjeno nadnacionalno univerzo, v okviru katere študenti, raziskovalci in družbeni akterji skupaj oblikujejo nove načine doseganja boljšega in trajnostnejšega razvoja vsakega od nas.

V okviru uradnega dela programa tedna zveze EUTOPIA bo zagotovo veliko priložnosti za sodelovanje v pomembnih pogovorih, pa tudi za kulturne obiske, mreženje in številne druge stvari. Več informacij in prijava tukaj.

EUTOPIAweek22_novicaSLO

Teden jezikov v rabi zveze EUTOPIA – 21.–25. november 2022

Teden jezikov v rabi zveze EUTOPIA poteka od ponedeljka, 21. novembra, do petka, 25. novembra 2022. Vsem, ki se učijo francoščine, nemščine, italijanščine, španščine in angleščine (raven znanja jezika ±B1/B2 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike), ponuja priložnost, da v okviru virtualnih pogovorov vadijo svoj govor.

Čeprav vam bo za začetek danih nekaj tem o nedavnih dogodkih, lahko pozneje pogovor zapeljete v katero koli smer želite!

To dejavnost organizira učna skupnost zveze EUTOPIA za analizo besedil in diskurzov. Več informacij in prijava tukaj.

 

Priložnosti

Spletni seminar o programu EUTOPIA-SIF za kandidate je zdaj na voljo na Youtubu

Koordinacijska skupina je za kandidate za program EUTOPIA-SIF organizirala spletni seminar, na katerem je bilo predstavljenih več informacij o samem programu ter z njim povezanem prijavnem in izbirnem postopku, seminar pa je zdaj na voljo na kanalu zveze EUTOPIA na Youtubu.

Oglejte si ga tukaj.

 

Delavnici v okviru projekta EUTOPIA-TRAIN za doktorande in raziskovalce na začetku poklicne poti Uvod v inovacije ter Inovacije v raziskavah na področju družbenih ved, umetnosti in humanistike – 16. in 30. november 2022

EUTOPIA vabi doktorande in raziskovalce na začetku poklicne poti iz celotne zveze na spletna seminarja, ki bosta potekala 16. in 30. novembra.

Prva delavnica Uvod v inovacije, ki jo bo vodil profesor Andy Pardoe, bo namenjena ozaveščanju o »inovacijah« med doktorandi iz vseh disciplin iz celotne zveze EUTOPIA.
Druga delavnica Inovacije v raziskavah na področju družbenih ved, umetnosti in humanistike, ki jo bo vodila dr. Bridget Sealey, bo namenjena prikazu osnov inovacij v raziskavah na področju družbenih ved, umetnosti in humanistike, poleg tega pa bodo v okviru nje predstavljeni viri in primeri najboljše prakse, ki bodo pomagali pri nadaljnjem razvoju in učenju.

1. delavnica: več informacij in prijava tukaj.

2. delavnica: več informacij in prijava tukaj.

 

Pobuda univerze CY za odličnost – iščemo mlade raziskovalce – razpis za prijave za leto 2023 – rok za prijavo 23. januar 2023

PROGRAM TALENTOV v okviru pobude univerze CY vabi k prijavi prepoznavne mlade raziskovalce, ki so pripravljeni razvijati svoje raziskave v eni od raziskovalnih skupin v okviru pobude univerze CY.

Namen je podpreti mlade raziskovalce, ki vodijo ambiciozne raziskovalne projekte na najvišji ravni na vseh akademskih področjih. Izbrani kandidati bodo za tri leta postali mladi profesorji, pri čemer bodo za privlačno nadomestilo vključeni v raziskovalno okolje raziskovalnega centra v okviru pobude univerze CY. Več informacij in prijava tukaj.

 

Opomnik

Različni aktualni razpisi za raziskave

Na voljo so številni aktualni razpisi za raziskave na univerzah CYU, TUD, UL, Warwick ... Več informacij o razpisih preberite tukaj

 

Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2022/2023 – rok za prijavo 15. december 2022

Evropska univerza EUTOPIA vas z veseljem obvešča o tretjem razpisu za prijavo za pridobitev štipendij iz programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA EUTOPIA-SIF v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie za sofinanciranje MSCA COFUND za 24 podoktorskih štipendistov s šestih univerz zveze EUTOPIA*: univerza Vrije Universiteit Brusseluniverza CY Cergy Paris UniversitéUniverza v GöteborguUniverza v LjubljaniUniverza Pompeu Fabra v BarceloniUniverza v Warwicku.

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. 
Obsežna raziskovalna mobilnost je sestavni del štipendij z dvema obveznima obdobjema napotitve: enim na drugo univerzo članico zveze EUTOPIA (univerzo sogostiteljico) in drugim na zunanjo akademsko ali neakademsko partnersko institucijo z namenom spodbujanja podjetniškega duha štipendistov ter oprijemljivih raziskovalnih učinkov in inovacij. 
Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

  • Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati od 15. septembra
  • do 15. decembra 2022.
  • Od 15. septembra do 6. oktobra 2022 do 13.00 (po srednjeevropskem času) bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
  • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2023.

Obiščite ustrezni razdelek na spletni strani zveze EUTOPIA, kjer so na voljo dodatne informacije o razpisnem postopku in dokumentih, akademskih in zunanjih partnerjih ter drugo.

* Čeprav se je zveza EUTOPIA pred kratkim razširila na skupno 10 regionalno in nacionalno ločenih evropskih univerz, se program EUTOPIA-SIF izvaja z ločenimi sredstvi, do katerih je upravičenih le šest prvotnih univerz: univerza Vrije Universiteit Brussel, univerza CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza v Ljubljani, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v Warwicku.
Štiri nove članice zveze niso upravičene do statusa gostiteljice ali sogostiteljice za predloge.

Več informacij najdete tukaj.

sif 3

Koledar 

14.–18. november
Teden vključenosti in raznolikosti

16. november
Delavnica za doktorande Uvod v inovacije

17. november
Peta klinika za skupnostno znanost

21.–25. november

24. november
Mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF, november 2022

30. november
Delavnica za doktorande in raziskovalce na začetku poklicne poti Inovacije v raziskavah na področju družbenih ved, umetnosti in humanistike

15. december
Rok za prijavo – tretji razpis programa EUTOPIA-SIF

23. januar
Rok za prijavo – pobuda univerze CY za odličnost

10.–12. februar
Ekonomski vrh v Warwicku leta 2023