EUTOPIA novičnik, 19.12.2022

19.12.2022

EUTOPIA novičnik, 19.12.2022

Danes v središču pozornosti 

Spoznajte Maura Cannoneja, začasnega generalnega sekretarja zveze EUTOPIA

Teden zveze EUTOPIA v Ljubljani so zaznamovale precejšnje spremembe pri njenem upravljanju. Nikki Muckle, prva generalna sekretarka zveze, se je po zaključku triletnega mandata med poskusno fazo zveze poslovila.
Čeprav trenutno poteka postopek izbire novega generalnega sekretarja, je bil za začasnega sekretarja zveze EUTOPIA imenovan Mauro Cannone, direktor pisarne za globalno sodelovanje na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah (Italija).
Dolžnosti generalnega sekretarja zveze EUTOPIA vključujejo zaupanja vredno svetovanje predsedniku ter upravnemu odboru zveze EUTOPIA s poudarkom na upravljanju, vodenje in usklajevanje zveze, posredovanje, mreženje in novačenje ter vodenje glavne pisarne in ekipe. Več informacij tukaj.

 

Novice o zvezi

Odprta znanost, pot zveze – plakat zveze EUTOPIA na 17. konferenci odprtega raziskovalnega arhiva Munin o akademskem objavljanju

Univerze se lotevajo izziva, kako ustvariti okolje, ki bo omogočalo odprto znanost, vključno s politikami, tehnično infrastrukturo, storitvami, usposabljanjem in podporo, ter vseprisotnih vprašanj, kot sta upravljanje raziskovalnih podatkov po načelih FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost) in odprti dostop.

Zveze evropskih univerz so eden od mehanizmov, ki podpira tako sodelovanje (Svet EU, 2021). Za zvezo EUTOPIA je odprta znanost glavni steber ob zavedanju, da mora biti znanje dostopno vsem. Zato je namen naše zveze doseči, da odprta znanost postane prevladujoča v celotni mreži, in poskrbeti za tesnejšo usklajenost politik med posameznimi članicami zveze.

Več informacij in plakat najdete tukaj.

 

Učna skupnost v praksi: večjezična politika za trajnostno rast izobraževanja

Več partnerjev v učni skupnosti za večjezičnost in raznolikost je pripravilo besedilo z naslovom Multilingual Policy for Sustainable Educational Growth (Večjezična politika za trajnostno rast izobraževanja).

Napisali so ga Vicent Climent-Ferrando, Jo Angouri in Tommaso Milani, pregledali so ga drugi partnerji iz učne skupnosti, vsebuje pa priporočila za spodbujanje večjezičnosti v zvezi.

Vicent Climent-Ferrando je pred kratkim na forumu združenja European Language Council 2022 s temo Jeziki v zvezah evropskih univerz: izzivi in težave (Sevilla, 1. in 2. december 2022) predstavil delo z naslovom Towards an Inclusive Language Policy in Higher Education. The experience of the learning community on multilingualism within the EUTOPIA Alliance (Na poti do vključevalne jezikovne politike v visokem šolstvu. Izkušnje učne skupnosti za večjezičnost znotraj zveze EUTOPIA). 

Več informacij tukaj.

 

Učna skupnost v praksi: hekanje za trajnostno mobilnost!

Učna skupnost je tokratni semester medkampusnih dejavnosti zaključila z medkampusnim hekatonom.

Letos se je sklopa srečanj, ki so potekala novembra 2022 in na katerih so se opredeljevali izzivi, oblikovale rešitve ter razvijali in predstavljali poslovni modeli, udeležilo 121 študentov z univerz UGOT, VUB, CY in UL. Študenti so sodelovali po spletu, pri oblikovanju in predstavitvi rešitev pa so jim pomagali inštruktorji.
 

Končni produkti so bili 29. novembra 2022 predstavljeni strokovni žiriji. Delo študentov je bilo ocenjeno z uporabo kratkih videoposnetkov in ločenih sob, namenjenih ciljnim povratnim informacijam in razpravam. Več informacij tukaj.

 

Učna skupnost v praksi: raziskovanje neenakosti v sodobnih družbah

Tretji krog dela učne skupnosti za neenakosti v sodobnih družbah se je zaključil z gostujočimi predavanji, na katerih so predavali Francesca Carta (Banka Italije) o razlikah med spoloma, Ilf Bencheikh (J-PAL Europe) o randomiziranih kontroliranih študijah in Andrea Salvatori (OECD) o neenakostih na trgu dela. 

US je semester zaključila s študentskimi projekti, v okviru katerih so študentje z univerz CY, UPF in UBB skupinsko raziskovali številne neenakosti po svetu, kot so neenakosti pri izobraževanju in učnih izidih, dostopnost vode v Indiji, migracije v ZDA, denarna nadomestila za brezposelnost in dohodkovna neenakost na Poljskem, denarna nadomestila za invalidnost in čas bolezni na Švedskem, davčna politika in stopnje v Romuniji, pokojninski sistemi v Nemčiji, denarna nadomestila za brezposelnost in porazdelitev dohodka v Belgiji, plačna vrzel med spoloma in dostop do stanovanja.

Zaključne predstavitve so potekale hibridno, vključevale pa so 25 različnih videoposnetkov, ki so jih ustvarile skupine, sestavljene iz 3–4 študentov, ter vprašanja in odgovore. Več informacij tukaj.

 

Partnerske novice

Uradna revija osebja Univerze v Göteborgu GU Journal je zdaj na voljo v angleščini!

Pozdravljeni v zimski izdaji revije GU Journal, v kateri med drugim pišemo o petih glavnih področjih, ki jih je izbrala univerza, močnem gospodarstvu kljub večjim stroškom, doktorandih, uspehu raziskovalcev z akademije Sahlgrenska, novi dekanji Åsi Arping in srečanju zveze EUTOPIA v Ljubljani.

V reviji najdete tudi profil filozofa Joakima Sandberga, članka o hoji in zvokih v pradavnini ter številne druge zanimivosti. Na voljo tukaj.

 

Ekonomski vrh v Warwicku išče študentske ambasadorje in predstavnike študentov zveze EUTOPIA – prijave so že odprte!

Ekonomski vrh v Warwicku (WES) je največja akademska konferenca v Evropi, ki jo vodijo študenti, pokriva pa področja ekonomije, politike in širših družbenih znanosti. Naslednja izdaja WES 2023 bo potekala na Univerzi v Warwicku od 10. do 12. februarja 2023. WES 2023 bo zaradi negotovosti in tveganj, povezanih s covidom-19, hibridni vrh, na katerem se bodo izmenjevali dogodki s fizično udeležbo in virtualni dogodki.

Ekipa WES vse študente iz zveze EUTOPIA vabi, da se udeležijo tega pestrega programa dogodkov. Konferenčni delegati bodo izbrani prek mreže študentskih ambasadorjev in predstavnikov študentov. Ambasadorji so odgovorni za oglaševanje WES in izbiro delegacije (delegatov, ki se bodo fizično udeležili dogodkov, in delegatov, ki se bodo udeležili virtualnih dogodkov) ter bodo prva stična točka ekipe WES pri organizaciji potovanja delegatov. Predstavniki izbirajo le delegacije, ki se bodo udeležile virtualnih dogodkov. Več informacij in prijava tukaj.

 

Dogodki

Mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF – 12. januar 2023

V okviru programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA bodo potekali mesečni seminarji s štipendisti, na katerih bo 35 raziskovalcev, vpisanih v dve skupini, izmenoma predstavilo svoje raziskovalne projekte.

Naslednji bodo svoje raziskave predstavili Evelina Liarou (UW), Marcos Araújo Castro e Silva (UPF) in Madeline Polmear (VUB). Več informacij najdete tukaj, na Zoomu pa lahko spremljate tukaj.

 

Priložnosti

Pobuda univerze CY za odličnost – iščemo mlade raziskovalce – razpis za prijave za leto 2023 – rok za prijavo 23. januar 2023

PROGRAM TALENTOV v okviru pobude univerze CY vabi k prijavi prepoznavne mlade raziskovalce, ki so pripravljeni razvijati svoje raziskave v eni od raziskovalnih skupin v okviru pobude univerze CY.

Namen je podpreti mlade raziskovalce, ki vodijo ambiciozne raziskovalne projekte na najvišji ravni na vseh akademskih področjih. Izbrani kandidati bodo za tri leta postali mladi profesorji, pri čemer bodo za privlačno nadomestilo vključeni v raziskovalno okolje raziskovalnega centra v okviru pobude univerze CY. Več informacij in prijava tukaj.

 

Opomnik

Različni aktualni razpisi za raziskave

Na voljo so številni aktualni razpisi za raziskave na univerzah CYU, TUD, UL, Warwick ... Več informacij o razpisih preberite tukaj

 

Koledar 

12. januar
Mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF – januar 2023

23. januar
Rok za prijavo – pobuda univerze CY za odličnost

10.–12. februar
Ekonomski vrh v Warwicku leta 2023