Kontakt

Kontakt


MRRC EUTOPIA
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Sodelujoči pri projektih

Tjaša Nabergoj

Vodja MRRC EUTOPIA – Multidisciplinarnega centra za mednarodne in razvojne projekte EUTOPIA2050, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF in EUTOPIA-RSF


Mateja Melink

Projektni vodja EUTOPIA2050


mag. Simona Rataj

Projektni vodja EUTOPIA-TRAIN


izr. prof. dr. Tomaž Deželan

Vodja delovnega sklopa Učne skupnosti


Manca Drobne

Podpora vodji sklopa Učnih skupnosti in trajnostnega razvoja univerze ter koordinatorju Odbora za kakovost


doc. dr. Petra Videmšek

Vodja sklopa Socialno vključevanje


doc. dr. Ana Marija Sobočan

Podpora vodji sklopa Socialno vključevanje


prof. dr. Ivan Svetlik

Vodja sklopov Regionalno vključevanje in Trajnostni razvoj univerze


Iris Ivaniš

Administrativni vodja sklopa Socialno-regionalno vključevanje


Tamara Boh

Vodja aktivnosti Karierni ambasadorji in Open Innovation Challenge


Mojca Maher Pirc

Podpora vodji aktivnosti Karierni ambasadorji in Open Innovation Challenge


Alja Gazvoda

Vodja aktivnosti Mednarodna kadrovska podpora mobilnostim


Helena Deršek Štuhec

Mednarodno vključevanje študentov


Rebeka Lesjak

Podpora vodji projekta EUTOPIA-SIF in EUTOPIA-TRAIN


Haris Agović

Študent – skrb za inovativno mobilnostno shemo in obštudijsko dejavnost


Mojca Kotar

Vodja aktivnosti Odprta znanost


Irena Pentič

Finančno svetovanje in knjiženje


Nina Narat Meden

Članica Odbora za komuniciranje
Nina.NaratMeden@uni-lj.si


Neva Novak

Študentka – koordinacija komunikacije in diseminacije projektov


Jelena Tomažin

Skupno somentorstvo in sheme raziskovalne mobilnosti


Katja Žnidarič

Mednarodna kadrovska podpora mobilnostim


Zarja Hude

Študentka – koordinacija aktivnosti Mednarodne kadrovske podpore mobilnostim