Kontakt

Kontakt


EUTOPIA MORE
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Sodelujoči pri projektih

prof. dr. Nataša Poklar Urlih

Vodja projekta EUTOPIA MORE, vodja sklopa za vodenje ter povezanost


Miha Lebič

Član Projektne pisarne UL


Iva Juhart

Članica Projektne pisarne UL


prof. dr. Goran Turk

Vodja sklopa Opolnomočenje znanja


prof. dr. Tomaž Katrašnik

Vodja sklopa Opolnomočenje znanja


prof. dr. Maja Klun

Vodja sklopa Povezovanje ekosistemov


prof. dr. Boštjan Markoli

Vodja sklopa Povezovanje ekosistemov


prof. dr. Iztok Humar

Vodja sklopa Zagotavljanje orodij


izr. prof. dr. Dejan Jontes

Vodja sklopa Vpliv in diseminacija


Miha Kosec

Predstavnik študentov