Odprte priložnosti

Odprte priložnosti

EUTOPIA TRAIN Klinika za državljansko znanost o slovenski platformi CIANO SLO

V okviru klinik za državljansko znanost v projektu EUTOPIA TRAIN bo v angleškem jeziku izvedena Šesta klinika za državljansko znanost: četrtek, 15. 12. 2022, 16:00-17:00, Zoom, prijava.

Dr Maša Zupančič bo predstavila platformo CIANO SLO in nekaj povezanih izzivov, npr. kako zbirati vzorce s pomočjo državljanov ter na zanje varen način in kako državljanom na ustrezen način pojasniti kompleksne teme.

Klinike izvajata VUB's Science Outreach Office in Stickydot. Na klinikah eden od sodelujočih predstavi svoj izziv pri izvajanju raziskave z vključevanjem državljanov, drugi udeleženci pa predlagajo možne rešitve. Do junija 2023 bodo izvedene še tri tovrstne klinike.

Za več informacij se prosimo obrnite na , ki jih lahko tudi predlagate teme za naslednje klinike za državljansko znanost.

citizen science clinic 3


Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2022/2023

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

  • Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati do 15. decembra 2022.
  • Od 15. septembra do 6. oktobra 2022 do 13.00 (po srednjeevropskem času) bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
  • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2023.

sif 3

 


EUTOPIA teden v Ljubljani

Univerza v Ljubljani bo med 21. in 25. novembrom 2022 gostila teden zveze EUTOPIA. Pod sloganom Univerza prihodnosti, vesolje priložnosti, se bo zvrstil nabor interaktivnih delavnic, diskusij, seminarjev, panelnih pogovorov in drugih vsebin, ki bodo potekale v živo in prek spleta. Lepo vabljeni, da spremljate spletno stran, na kateri bomo kmalu objavili podrobnejše informacije o programu tedna EUTOPIA!

V ospredju prihajajočega tedna zveze EUTOPIA bo predstavitev uspehov in rezultatov, doseženih v preteklih treh letih in pogled naprej na nove priložnosti, ki še prihajajo. Pripravili smo mnogo aktivnosti za študentke in študente, raziskovalke in raziskovalce, strateške partnerice in partnerje ter preostale ključne članice in člane zveze EUTOPIA. Oblikovali smo tudi program neformalnih dogodkov z vodenimi aktivnostmi odkrivanja mesta, kulturnimi obiski in drugimi priložnostmi za mreženje. Iz nabora ponujenih dejavnosti se boste lahko v Ljubljani udeležili vseh tistih dogodkov, ki vas zanimajo in ob tem širili svoja obzorja in poznanstva.

S sodelovanjem v tednu zveze EUTOPIA boste spoznali vesolje priložnosti v mednarodnem okolju, ki jih ponuja zveza desetih partnerskih univerz. Vabimo vas, da si datum izvedbe tedna EUTOPIA zabeležite v koledar in skupaj z nami soustvarjate univerzo prihodnosti!

Več informacij bo na voljo kmalu.


Program mobilnosti raziskovalcev Zveze EUTOPIA

Program mobilnosti raziskovalcev podpira kratkotrajne raziskovalne obiske (2-3 tedne) raziskovalk in raziskovalcev šestih partnerskih univerz zveze EUTOPIA. Izbrani raziskovalci so upravičeni do povračila stroškov potovanja in bivanja v znesku do 3.000 evrov na raziskovalni obisk. Cilj programa je okrepiti raziskovalno sodelovanje v okviru zveze ter omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in infrastrukture za razvoj skupnih raziskovalnih projektov. Prijave so odprte do porabe sredstev oz. najkasneje do novembra 2022.

researcher mobility


Priložnost za financiranje: trimesečne gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku – štipendije Fernandes 

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes. Štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.
Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.


Pretekle priložnosti

Delavnice z Zahodnim Balkanom


Klinike za skupnostno znanost EUTOPIA-TRAIN

Klinika za skupnostno znanost je spletna delavnica, zasnovana za izmenjavo izzivov in idej za vaša prizadevanja na področju skupnostne znanosti. Vsaka delavnica se osredotoča na izziv udeleženca/-ke delavnice. Ko preučimo ta izziv, razpravljamo o širšem kontekstu in o tem, kako lahko te ugotovitve uporabimo pri svojem delu.


Poziv k oddaji prispevkov: »Reinventing Science Communication? Challenges for the Post-truth Era« (rok za prijavo 30. april 2022)

Cilj konference, ki jo organizira Univerza v Ljubljani, je združiti strokovnjake, ki delujejo v raziskavah, praksi, usposabljanju in izobraževanju na področju komuniciranja znanosti. Predlog prispevka ali predavanja (300–500 besed) skupaj s kratkim življenjepisom (največ 100 besed) in podatki o akademskih povezavah pošljite organizacijskemu odboru po e-pošti do 30. aprila 2022.


Povezane raziskovalne skupnosti EUTOPIA

Namen razpisa je povezati in spodbuditi sodelovanje med raziskovalkami in raziskovalci ter inovatorkami in inovatorji mreže EUTOPIA ter jim omogočiti razvoj raziskovalnih idej na katerem koli znanstvenem področju.


Mednarodna konferenca Univerze v Ljubljani: »Reinventing Science Communication? Challenges for the post-truth era«

Cilj konference, ki jo organizira Univerza v Ljubljani 13. in 14. oktobra, je združiti strokovnjake, ki delujejo v raziskavah, praksi, usposabljanju in izobraževanju na področju komuniciranja znanosti.


V okviru projekta EUTOPIA TRAIN bodo v angleškem jeziku izvedeni naslednji spletni dogodki glede ravnanja z raziskovalnimi podatki in državljanske znanosti:

  • Osnove načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki / Planning for research data management: the basics, 8. 11. 2022, 15:30-17:00, Teams, prijava in informacije: »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL, po potrebi ponovite »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL.

Se sprašujete, kakšne so prednosti upravljanja podatkov in se želite naučiti osnov? Na uvodnem srečanju bodo predstavljeni temeljni koncepti upravljanja raziskovalnih podatkov, kot je življenjski cikel raziskovalnih podatkov, pojasnila, kaj se pričakuje v načrtih upravljanja podatkov (DMP), in priporočila, kako izbrati repozitorij. Potrjeni govorci: Sebastian Dahle, Univerza v Ljubljani in Julie Jordens, Vrije Universiteit Brussel.«