Obštudijska dejavnost

Obštudijska dejavnost

V študijskem letu 2022/2023 ponovno izvajamo akreditirano obštudijsko dejavnost (OD) Mednarodno projektno delo v okviru zveze EUTOPIA. Učni načrt je dostopen tukaj.

Študentke in študenti, ki so se vpisali na omenjeno obštudijsko dejavnost, jo lahko na svojih fakultetah priznavajo na tri načine: 

  • kot zunanji izbirni predmet, za katerega pridobijo 4 KT
  • kot prilogo k diplomski listini
  • potrdilo o udeležbi

Za priznavanje morajo vpisani študenti in študentke izpolniti naslednje obveznosti: 

  • udeležba na vsaj dveh mednarodnih aktivnostih v okviru Zveze EUTOPIA (npr. EUTOPIA Student Think Thank, BeEUTOPIAn, ICUR, sodelovati v učnih skupnostih in drugo);
  • udeležba na vsaj enem od štirih ponujenih modulov s področja javnega nastopanja, priprave in pisanja projektnih prijav, vodenja projektov ipd.;
  • priprava in predstavitev internega poročila (600 besed).

Obštudijska dejavnost je sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavlja udeležbo na mednarodnih aktivnostih, ki potekajo v okviru ali v povezavi z zvezo in projektom EUTOPIA. Ažuriran seznam ponujenih aktivnosti je dostopen tukaj (seznam ni izčrpen). Drugi del pa predstavljajo moduli. Vsako srečanje traja tri ure in se ponovi vsake tri tedne. Moduli v obliki organiziranega dela obsegajo 9 ur v obliki seminarjev, delavnic, skupinskega dela, študentke in študenti pa morajo opraviti še 30 ur samostojnega dela (branje člankov, priprava na srečanja, pisanje poročil ipd.).

Urnik izvedbe modulov je dostopen tukaj.

Vsi študenti in študentke bodo imeli tudi možnost pridobiti EUTOPIA Certificate of Interntionalisation (EUCI), ki ga izstavlja Univerza v Warwicku, če bodo poleg obveznosti v okviru OD opravili še naslednje aktivnosti: 

  • udeležba na »coaching sessions«, 
  • priprava »reflective portfolio« (3000 besed).

Za več informacij: eutopia.student@uni-lj.si