Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

Pogoji uporabe POPR študenti

 

Pogoji uporabe Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR) za študente UL

Z željo po čim bolj učinkoviti uporabi portala vas seznanjamo s pogoji uporabe in informacijami o zasebnosti ter varovanju podatkov. Za pravilno ter učinkovito rabo portala vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in jih preberete.

Komu so namenjeni pogoji uporabe?
Ti Pogoji uporabe se nanašajo na uporabo Portala osebnega in profesionalnega razvoja POPR (v nadaljevanju: Portal) in določajo zlasti način registracije, pogoje za pridobitev, spremembe in prenehanje statusa uporabnika Portala ter pravice in obveznosti uporabnikov Portala.

Upravljavec Portala in osebnih podatkov uporabnikov Portala je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Portal je vzpostavljen v okviru projekta »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Portal deluje na spletnem naslovu oziroma domeni: popr.uni-lj.si.

Pogoji uporabe so namenjeni uporabnikom Portala, to je vsaka oseba, ki se v portal prijavi in/ali ga uporablja (v nadaljevanju: uporabnik). Ti pogoji veljajo za uporabnike s statusom Študent Univerze v Ljubljani.

S sprejemom teh Pogojev uporabe ob registraciji z Upravljavcem Portala sklepate pogodbo o uporabniškem računu Portala. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

 

Komu je portal namenjen in kako se registriram?
Portal je namenjen uporabnikom, med drugimi vpisanim študentom Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom. Vanj se prijavite s svojo univerzitetno digitalno identiteto.

Uporabnik lahko postane, kdor registrira uporabniški račun na spletnem mestu popr.uni-lj.si in izbere ustrezen status uporabnika – študent Univerze v Ljubljani, za katerega izpolnjuje pogoje.

Zoper zavrnitev pridobitve tega statusa je mogoče v 7 dneh vložiti pritožbo v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Upravljavec Portala vsako študijsko leto preveri, kdo je upravičen do dostopa do Portala kot vpisan študent Univerze v Ljubljani. Če ugotovi, da uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za status uporabnika Študent, se njegov status samodejno spremeni v status Študent brez trenutnega statusa UL ali Status Diplomanta UL v skladu z ustreznimi splošnimi pogoji za posamezen status. O prehodu med statusi je uporabnik obveščen po e-poti, ki jo ima navedeno v uporabniškem računu kot svoj kontakt. Uporabnik ima možnost v 7 dneh vložiti pritožbo zoper samodejen prehod med statusi v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za izbrani status uporabnika – študent UL, vas bo Upravljavec Portala po pregledu vaše prijave o tem obvestil po e-poti, ki ste jo izbrali ob registraciji, in vam predlagal drug Status uporabnika, če bo to mogoče.

Če ne izpolnjujete pogojev za noben Status uporabnika, ne morete postati uporabnik Portala.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Portalu si na enem mestu lahko preberete spodaj v Politiki zasebnosti.

 

Kaj portal študentom Univerze v Ljubljani omogoča?
Študentom Univerze v Ljubljani portal omogoča podporo pri uporabi storitev ter dejavnosti osebnega in profesionalnega razvoja, in sicer:

 • pregled lastnih dejavnosti v portalu z namenom osebnega in profesionalnega razvoja študenta in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti,
 •  pregled in iskanje dogodkov, organiziranih za študente Univerze v Ljubljeni,
 • prijavo na dogodke, ki se jih lahko udeležite, in obveščanje v zvezi s tem dogodkom (prijava, odjava, čakalna vrsta, avtomatski opomnik, obvestilo glede izvedbe, odpovedi, priprava list prisotnosti, pošiljenje gradiv, anketa o dogodku),
 • pregled in iskanje možnosti svetovanj za študente,
 •  naročanje na svetovanje in obveščanje v zvezi z izvedbo svetovanja (prijava, odjava, avtomatski opomnik, obvestilo glede izvedbe, odpoved, pošiljanje gradiv, anketa o svetovanju), obravnavo svetovanja ter potencialno napotitev na drugo svetovanje k drugi osebi,
 • pregled in iskanje opisov delodajalcev/organizacij in kariernih priložnosti (štipendije, študentska dela, zaposlitve, natečaji, tekmovanja …),
 • dostop do informacij za prijavo na karierne priložnosti (štipendije, študentska dela, zaposlitve, natečaji, tekmovanja …),
 • možnost shranjevanja in spreminjanja nastavitev kariernih priložnosti, ki si jih kot študent želite shraniti ali spremeniti,
 •  možnost naložitve življenjepisa in pridobitev pregleda življenjepisa s strani kariernega svetovalca,
 • možnost pošiljanja vprašanj zaposlenim Univerze v Ljubljani, ki skrbijo za portal, in prejemanja odgovorov,
 • profil uporabnika (več o osebnih podatkih je zapisano spodaj v Politiki zasebnosti),
 • možnost avtomatsko generiranega obveščanja o novih dogodkih in novih kariernih priložnostih na dnevni ali tedenski ravni, lastna izbira tipov priložnosti, ki uporabnika zanimajo, in zaposlitvenih področij, če označi, da jih želi prejemati,
 • pregled in iskanje možnosti praktičnih usposabljanj, če so ta vodena v portalu in bo funkcionalnost vzpostavljena v skladu z dogovorom s članico UL,
 • prijava na praktično usposabljanje, če je to vodeno v portalu in bo funkcionalnost vzpostavljena v skladu z dogovorom s članico UL,
 •  izpolnjevanje korakov k uresničevanju zastavljenih nalog in ciljev, če bo ta funkcionalnost vzpostavljena,
 •  izpolnjevanje anket in obrazcev,
 • obveščanje o dogodkih, kariernih priložnostih in storitvah Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Uporabnik, ki je prijavljen na posamezen dogodek ali svetovanje, je dogodek ali svetovanje dolžan obiskati oziroma se od njega odjaviti v skladu s pravili organizatorja dogodka ali svetovanja. Ob vsakem dogodku ali svetovanju organizator preveri prisotnost ali neprisotnost udeležencev, kar vnese v Portal, s čimer prisotnost udeležencev potrdi. Potrditev prisotnosti ali neprisotnosti se zabeleži tudi v profilu uporabnika. Prijavljene uporabnike, ki se iz neopravičenih razlogov večkrat ne udeležijo dogodkov ali svetovanj, si pridržujemo pravico dodati na sezname s posledico morebitnega omejevanja prihodnje udeležbe na aktivnostih v organizaciji KC UL. O morebitnih omejitvah bodo takšni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti, ki so jo oddali ob vpisu na univerzo ali podali v Portalu. 

Pridružujemo si pravico do spremembe programov dogodkov in da v primeru premajhnega števila prijavljenih na dogodek tega odpovemo. O odpovedi bodo prijavljeni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti.

Portal omogoča študentom UL vodenje evidence udeležb na delavnicah in drugih dogodkih, ki jih vodimo prek tega informacijskega sistema. Takšna evidenca uporabniku olajša zbiranje dokumentacije s katero lahko izkazuje svojo vključenost v obštudijsko dejavnost ali neformalne oblike izobraževanja[1],  pri dopolnjevanju prijav za prosta delovna mesta ali študentsko delo (navedbe v življenjepisu, priloge), štipendije ali druge različne razpise, v katerih dokazuje svoje pridobivanje znanj in kompetenc.Uporabnikom predlagamo, da si sezname udeleženih dogodkov hranijo tudi v elektronski in pisni obliki, še posebej po zaključku študija, saj je dostop do teh funkcionalnosti portala v skladu s splošnimi pogoji za druge uporabniške statuse zagotovljen najdlje 2 leti od prekinitve statusa študenta UL oziroma 2 leti od zaključka študijskega leta, v katerem je zaključil študij.

Seznanjamo vas, da ima Univerza v Ljubljani (Karierni centri) zgolj vlogo informatorja o prostih delovnih mestih, predstavitvah zaposlitvenih možnosti oz. poklicev pri delodajalcih. KC UL nima koncesije za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile in tako ne prevzema odgovornosti, ki bi izhajala iz prijave na delovno mesto, selekcijskega postopka oz. morebitne sklenitve delovnega razmerja. Pri objavah prostih delovnih mest in kariernih priložnostih je organizacija sama odgovorna za posredovanje pravilnih podatkov o svojem opisu organizacije, prostih delovnih mestih in kariernih priložnostih, podatkih o zaposlenih, kontaktih in spletnih povezavah, ki jih doda k objavam. V Portalu so zato na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne upravlja upravljavec in ne more biti odgovoren za njihovo vsebino. Upravljavec je organizacije v njihovih Pogojih uporabe obvestil, da morajo podatke o drugih osebah (kandidatih za zaposlitev), ki jih pridobijo z objavo prostih delovnih mest, praktičnih usposabljanj in drugih kariernih priložnosti prek Portala, uporabljati zgolj za namen izvedbe te dejavnosti, za katere so jih pridobili, kot to predvideva področna zakonodaja.

Funkcionalnosti Portala se lahko spreminjajo in so lahko različne za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat vstopite v svoj Uporabniški račun in spremljate tam objavljena navodila in pogoje za uporabo.

 
Urejanje profila uporabnika, nastavitve in varstvo osebnih podatkov
Uporabnik - Študent UL ima v svojem profilu vnesene podatke iz študentske evidence, ki jih ne more samostojno urejati. Urejati jih mora po uradni poti prek študentskih referatov.

Uporabnik Portala lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoje nastavitve prejemanja samodejnih obvestil na vpisani e-naslov in svoje preference.

Uporabnik lahko v svojem profilu označi, če želi prejemati obvestila o dogodkih in prostih delovnih mestih na svoj elektronski naslov. Ta obvestila so generirana avtomatično, uporabnik si izbere v svojem profilu, ali jih želi prejemati na dnevni ali tedenski ravni. Pri obvestilih za prosta delovna mesta si lahko izbere še, katere karierne priložnosti in zaposlitvena področja ga zanimajo. V svojem profilu lahko kadarkoli označi, da teh obvestil ne želi prejemati in se od njih odjavi.

Prek Portala lahko zaposleni UL pošiljajo tudi množična e-sporočila različnim uporabnikom. V svojem profilu uporabnik označi, če želi prejemati obvestila s strani Univerze v Ljubljani oziroma organizatorjev dogodkov na svoj elektronski naslov. V profilu lahko kadarkoli označi, da teh množičnih e-sporočil ne želi prejemati in se odjavi.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov Uporabnikov Portala si na enem mestu lahko preberete v Politiki zasebnosti.

 

Ukinitev uporabniškega računa
Uporabniški račun se ukine v naslednjih primerih:

 • če uporabnik sam zahteva ukinitev;
 • če se uporabnik več kot 6 let ne prijavi v uporabniški račun;
 • če uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za vsaj en Status;
 • če mu Upravljavec portala v skladu s Pogoji uporabe trajno prepove dostop do Portala.

 

Kako je Portal dostopen?
Portal je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravljavec si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja, nadgradenj in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si upravljavec pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do Portala. Upravljavec ne jamči dostopnosti do portala KC UL ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) in višji sili. Upravljavec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim utegnila nastati zaradi nedelovanja Portala, nemožnosti dostopa do Portala ali uporabe posameznih storitev, ki jih Portal omogoča.

 

Kako se mora Portal uporabljati?
Tehnični vidiki in varna uporaba Portala (odgovornost uporabnika)

S prijavo in uporabo Portala se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami Pogojev uporabe Portala. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, prijava in uporaba storitev Univerze v Ljubljani ni možna.

Za uporabo Portala potrebujete računalnik ali mobilno napravo (npr. telefon, tablica) in dostop do spleta. Svetujemo vam, da do svojega Uporabniškega računa dostopate le z napravami, ki so ustrezno zaščitene pred zlonamernimi vdori, in le prek varnih spletnih dostopov. Izključno Uporabnik je odgovoren za uporabo varnih naprav in varnih spletnih dostopov.

Do Uporabniškega računa lahko Uporabnik Študent dostopa z uporabo svoje študentske univerzitetne digitalne identitete. Uporabniški račun lahko uporablja izključno registrirani Uporabnik Portala. Uporaba Portala oziroma Uporabniškega računa izven njunih zgoraj opredeljenih namenov je prepovedana. Uporabniški račun  ni prenosljiv. Izključno Uporabnik je odgovoren za skrbno hrambo svojega uporabniškega imena in gesla. V primeru izgube ali razkritja gesla drugim osebam je Uporabnik Portala dolžan svoje geslo nemudoma spremeniti. Portal zahteva določeno stopnjo kvalitete gesla, zahteve pa se lahko z razvojem stanja tehnike spreminjajo. Izključno Uporabnik je odgovoren za izbiro kvalitetnega gesla.

Upravljavec Portala v primeru zlorabe Uporabniškega računa iz prejšnjega odstavka ali v primeru uporabe Uporabniškega imena ali Portala izven njunih opredeljenih namenov lahko Uporabniku trajno prepove dostop do Portala in storitev in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerialne škode. Škoda lahko Upravljavcu Portala nastane zlasti, če Uporabnik Portala posoja svoj Uporabniški račun v uporabo drugim osebam ali Uporabniški račun uporablja v nasprotju z njegovim namenom (zlasti za uporabo Portala, njegovih funkcionalnosti ali infrastrukture za razširjanje ali izkoriščanje kod, povezav ali drugih digitalnih elementov z namenom ali učinkom prilaščanja, spreminjanja, posredovanja ali rabe podatkov, digitalnih elementov (npr. kode, vizualni elementi…), energije in drugih virov izven običajne rabe za opredeljene namene).

Upravljavec Portala si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela Portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Prizadevali si bomo zagotavljati ažurnost in točnost informacij v Portalu. Uporabnika seznanjamo, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja Portal in upravljavec, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila.

Portal se mora uporabljati le za namene, za katere je bil vzpostavljen glede na funkcionalnosti, ki jih omogoča. Upravljavec portala dovoljuje pregled in uporabo vsebin in storitev na portalu uporabnikom, pri čemer ti ne smejo kršiti avtorskih pravic na vsebinah. Vsebina portala, besedila, članki, izobraževalna gradiva in njihovi deli, grafike, slike logotipov, gumbi, multimedijske vsebine, programska oprema in izvorna koda so last ponudnika portala in/ali upravljavca Univerze v Ljubljani in so avtorsko pravno zaščiteni, kakršna koli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ni dovoljena brez predhodnega dovoljenja.

 

 

Omejitev odgovornosti Upravljavca Portala
Upravljavec Portala ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z uporabo Portala, zlasti pa izrecno, vendar ne omejeno na, ne odgovarja za:

 • vsebine, ki jih na Portalu ali izven Portala objavijo, posredujejo ali drugače delijo Uporabniki;
 • zlorabe Portala, ki jih izvedejo Uporabniki;
 • škodo, ki bi utegnila nastati Uporabnikom zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Portala;
 • škodo, ki bi Uporabnikom utegnila nastati zaradi vzpostavljenih povezav prek Portala;
 • točnost objavljenih informacij o dogodkih Univerze v Ljubljani v Portalu, svetovanjih in prijavah nanje;
 • točnost objavljenih informacij o kariernih priložnostih;
 • točnost objavljenih informacij o delovanju Kariernih centrov Univerze v Ljubljani ali Univerze v Ljubljani.

 
Zahtevki uporabnikov

Uporabniki lahko vse zahtevke in pritožbe v zvezi z uporabo Portala, ki jih predvidevajo ti Pogoji uporabe naslovijo po e-poti na naslov: kc@uni-lj.si ali po navadni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »Portal KC UL«.

O Pritožbi oziroma drugem zahtevku Uporabnika bodo odločile pooblaščene osebe Univerze v Ljubljani v 30 dneh od prejema pritožbe oziroma zahtevka. Odločitev pooblaščenih oseb Univerez v Ljubljani je dokončna.

 

Sprememba pogojev uporabe
Univerza v Ljubljani si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Pravila in pogoji uporabe spletnega portala so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.


Politika zasebnosti portala
Na Univerzi v Ljubljani je v veljavi Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, v katerem je opredeljeno, da je neformalno izobraževanje namerna izobraževalna aktivnost, ki poteka v ali izven izobraževalnih institucij. Priznavanje neformalno pridobljenih znanj in spretnosti je v pristojnosti članic Univerze v Ljubljani. Zaradi možnosti, da so tudi dogodki, ki so razpisani prek Portala, priznani kot neformalno izobraževanje, je pri posameznem dogodku navedena informacija o številu pedagoških ur.

 

Datum: 20. 2. 2020
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.