Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Politika zasebnosti za delodajalce

Politika zasebnosti POPR za organizacije

 

Portal osebnega in profesionalnega razvoja (POPR)

Tu so navedene informacije o obdelavi podatkov predstavnikov organizacij, ki so uporabniki Portala v jeziku Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Večina informacij je navedena tudi v Pogojih uporabe, ki ste jih morali sprejeti, da ste lahko postali registriran Uporabnik Portala.

 

Upravljavec osebnih podatkov:

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 24 18 732
e-naslov: kc@uni-lj.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO): dpo@uni-lj.si

Namene, za katere obdelujemo osebne podatke predstavnika organizacije (uporabnika Portala), roke hrambe, pravne temelje ter pripadajoče pravice v zvezi z osebnimi podatki podajamo v spodnji preglednici:

Namen

Pravni temelj

(GDPR = Splošna uredba EU o varstvu podatkov)

Pravice posameznika – Posameznik lahko:

Uresničevanje pravic in obveznosti iz registrirane uporabe Portala:

 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev, ohranitev ali spremembo uporabniškega računa;

Preverjanje, ali Portal uporabljate skladno s Pogoji uporabe;

reševanje vaših tehničnih težav pri uporabi Portala;

Obveščanje o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Portala;

Odprava napak v tehničnem delovanju Portala;

Pošiljanje samodejnih obvestil v skladu z izbranimi preferencami Uporabnika.

 

 

Zakoniti interes izvajanja pogodbe o uporabi Portala, sklenjene z organizacijo, katere predstavnik je uporabnik.

Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu);

Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (delno v uporabniškem računu, delno pa pisno);

Na podlagi razlogov, povezanih z uporabnikovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za ta namen (npr. če delodajalec ne javi spremembe predstavnika).

 

 

Občasno pozivanje k izpolnitvi ankete (o zadovoljstvu z uporabo Portala ali uporabniški izkušnji v Portalu). 

Zakoniti interesi Upravljavca (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in storitev).

 

Obdelava podatkov, ki jih Uporabnik posreduje ob reševanju takšnih anket, poteka na temelju njegove privolitve (6(1)a GDPR). Pred začetkom reševanja ankete je posameznik obveščen, ali je anketa anonimna ali ne.

 

 

Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu);

Ugovarja uporabi podatkov za ta namen (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu).

 

 

Analiziranje in preučevanje navad pri uporabi Portala, za namen optimiziranja delovanja Portala in dvig zadovoljstva Uporabnikov (za te namene podatke obdelujemo zbirno, tako da vas iz analiz ni mogoče določiti).

Zakoniti interesi Upravljavca (6(1)f GDPR) – optimiziranje delovanja Portala in dvig ugleda Upravljavca).

 

/

 

(podatki se obdelujejo v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki).

 

 

Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz Uporabe Portala, in dokazovanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

 

Po ukinitvi uporabniškega računa, podatke hranimo le še za ta namen in sicer za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov, t.j. 6 let od ukinitve uporabniškega računa). Pridržujemo si pravico, da vse ali dele podatkov uporabniškega računa uničimo že pred potekom tega roka

 

 

Zakoniti interesi Upravljavca (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja).

Zahteva dostop do osebnih podatkov (samo pisno);

Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno);

Na podlagi razlogov, povezanih z uporabnikovim posebnim položajem, ugovarja uporabi podatkov za ta namen (samo pisno).

 

 

 

 

Če podatkov, ki so ob registraciji označeni kot obvezni, posameznik ne želi posredovati, ne more postati registriran Uporabnik Portala kot predstavnik organizacije. Uporaba Portala brez registracije ni mogoča.

 

 

 

Kategorije uporabnikov:

  • zunanji ponudnik infrastrukture Portala: GTI Media Ltd, The Fountain Building, Howbery Park, Benson Lane, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BA, Velika Britanija, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, po navodilih in pod nadzorom upravljavca, z njim pa je Upravljavec sklenil pogodbo o obdelavi podatkov;
  • Podatke predavateljev/gostov dogodkov (ime, priimek, status, organizacija/podjetje) bomo na podlagi zakonitega interesa, da izpolnimo zahteve iz Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 lahko posredovali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Uveljavljanje pravic posameznikov
Registrirani uporabniki svoje pravice delno lahko uveljavljajo z upravljanjem svojih podatkov v uporabniškem profilu v zavihku »Moj profil«. Pisni zahtevek se naslovi po e-pošti na naslov:  ali po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »Portal KC«. Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS. Za dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko kadarkoli pišete tudi pooblaščeni osebi za varstvo podatkov UL (t. i. DPO) na naslov:  .