Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Upravljavec osebnih podatkov je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, telefon: 01 241 85 00. Univerza v Ljubljani je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki ji lahko pišete na e-naslov: dpo@uni-lj.si.

 

Katere osebne podatke obdelujemo?
Obdelujemo vaše osebne podatke, kot so ime, priimek, vpisna številka, koda uporabnika, uporabniško ime, e-naslov, ime fakultete ali akademije Univerze v Ljubljani, ime študijskega programa Univerze v Ljubljani, ime usmeritve/smeri/modula, letnik študija, vrsta študija, datum dokončanja študija, državljanstvo, v primeru, da ste uporabnik Portala POPR pa tudi informacije o prejemanju dnevnih in tedenskih obvestil o prostih delovnih mestih in dogodkih, katere karierne priložnosti in zaposlitvena področja vas zanimajo, informacija, ali prejemate skupna e-sporočila, datum zadnje prijave v portal, datum rojstva, informacija, na katera svetovanja in dogodke ste se prijavili in ste se jih ali se jih niste udeležili, pošiljanje vprašanj v portal. Informacija, na katera praktična usposabljanja ste se prijavili in ste se jih ali se jih niste udeležili.

 

Če nam uporabnik pošlje na lastno željo preko portala dokument (word, pdf ali katera koli druga oblika dokumenta) za pregled s strani kariernega svetovalca, se seznanimo z njegovimi osebnimi podatki, ki jih je zapisal v dokumentu le zaradi njegove izrecne želje po strokovnem pregledu. Dokumentov ne bomo posredovali tretji osebi.

 

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke?
Zbiramo jih z namenom izvajanja storitev in strokovnih dejavnosti osebnega in profesionalnega razvoja za študente Univerze v Ljubljani, zagotavljanja kakovosti poslovanja Univerze v Ljubljani in za potrebe anonimiziranega poročanja financerjem dejavnosti.

 

Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?
Za obdelovanje osebnih podatkov potrebujemo pravno podlago, ki so v tem primeru različne, glede na posamezen namen obdelave vaših podatkov. Za namen izvajanja storitev in strokovnih dejavnosti osebnega in profesionalnega razvoja za študente Univerze v Ljubljani podatke obdelujemo na podlagi Zakona o visokem šolstvu. V primeru uporabe Portala POPR je pravni temelj primarno pogodba o zagotavljanju spletnih storitev Kariernih centrov UL, ki ste jo z nami sklenili s tem, ko ste registrirali uporabniško ime v Portalu.

 

Nekatere podatke obdelujemo tudi na podlagi našega zakonitega interesa, da izpolnimo zahteve iz Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki smo jo sklenili v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in da zagotovimo kakovost dejavnosti Univerze v Ljubljani. Podatke na slednjih pravnih temeljih obdelujemo v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki, kjer je to le mogoče.

 

Kaj počnemo z osebnimi podatki in s kom jih delimo?
Z vsemi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, upravljajo zaposleni Univerze v Ljubljani, kjer je to navedeno pa tudi zunanji izvajalci posameznih izobraževanj, dogodkov ali storitev. Podatke udeležencev dogodkov (ime, priimek, status, članica UL, stopnja študija, vrsta študija in študijski program) bomo na podlagi zakonitega interesa, da izpolnimo zahteve iz Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 lahko posredovali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Za Univerzo v Ljubljani osebne podatke obdeluje GTI Media Ltd, The Fountain Building, Howbery Park, Benson Lane, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BA, Velika Britanija, ki je ponudnik portala in skrbi za vzdrževanje programske opreme portala.

 

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?
Vaše podatke hranimo za čas študija na Univerzi v Ljubljani in še dve leti po zaključku študija, saj zagotavljamo storitve in podporo za študente Univerze v Ljubljani in mlade diplomante. V primeru registrirane uporabe Portala POPR podatke hranimo še najdlje 6 let od ukinitve uporabniškega računa, potem jih izbrišemo ali anonimiziramo.

 

Kakšne so vaše pravice?
Glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico do dostopa, popravka in v zvezi s tem omejitve obdelave ter v omejenem obsegu pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Vedno imate tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Za dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko kadarkoli pišete tudi pooblaščeni osebi za varstvo podatkov UL (t. i. DPO) na naslov: dpo@uni-lj.si .

 

Politika zasebnosti POPR - tabelarična oblika

Politika zasebnosti POPR za zaposlene UL - tabelarična oblika