Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Splošni pogoji sodelovanja v dogodkih

Udeležba dogodkov: navodila in obvestila
 

Obvestila in navodila glede sodelovanja in izvedbe dogodkov Kariernih centrov UL v obdobju prilagojenega dela zaradi Covid 19

 

S ciljem preprečevanja možnosti okužb s Covid-19 na naših dogodkih smo spremenili oz prilagodili način izvedbe posameznih dogodkov, veliko teh pa prenesli tudi na splet. Zaradi prilagojenega načina dela, vas v nadaljevanju informiramo:

  • z navodili glede sodelovanja na spletnih in fizičnih dogodkih;
  • o obdelavi vaših osebnih podatkov, spremljanju prisotnosti idr. na e-izobraževanjih v izvedbi zunanjih in lastnih strokovnjakov;
  • o pogojih izdaje potrdil na dogodkih.

 

1.       Navodila za udeležence fizičnih dogodkov Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

Navodila smo sestavili na podlagi sklepov in uredb Vlade RS ter higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

  • Dogodka se lahko udeležijo osebe, ki nimajo povišane telesne temperature in znakov okužb (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, težko dihanje, bolečine v žrelu, grlu, bolečine v mišicah, prebavne težave ) in niso bile v stiku z osebo, ki kaže znake okužbe s COVID-19.
  • Pravilna uporaba mask je obvezna v vseh prostorih. Vsak udeleženec prinese svojo in jo nosi ves čas trajanja dogodka.
  • Ob vstopu v prostor si je potrebno razkužiti roke.
  • Upoštevajte higieno rok, kihanja in kašlja.
  • Ves čas, ko ste v predavalnici, je potrebno zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m) z ostalimi prisotnimi.
  • Čim manj se dotikajte različnih predmetov in površin, le toliko kot je nujno.
  • Po zaključku si umijte ali razkužite roke in takoj zapustite zgradbo po čim krajši poti.

 

2.       Navodila za udeležence spletnih dogodkov Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

Epidemija je prispevala k hitrejšemu prehodu nekaterih aktivnosti Kariernih centrov UL na splet. Veseli nas, da ste spremembo zelo pozitivno sprejeli in da je obiskanost naših e-izobraževanj nad pričakovanji. Prilagojen način dela s seboj prinaša tudi nekatere spremembe glede izdaje potrdil o udeležbi na naših dogodkih, obdelavi vaših osebnih podatkov, opozorila glede snemanja, avtorskih pravic idr. V želji, da so vse spremembe jasne in pregledne, smo v nadaljevanju pripravili pregled ključnih informacij v zvezi s pogoji sodelovanja.

2.1.     Informacijsko komunikacijska tehnologija
Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi.
Prijava na e-dogodke potekajo preko portala POPR. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Kariernih centrov in za koriščenje aktivnosti Centra za obštudijsko dejavnost. Z vpisom v portal se udeleženec sprejme splošne pogoje in se seznani s politiko zasebnosti. Več informacij na spodnjih povezavah:

2.2.     Obdelava osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdelovala Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) za namen izvedbe pogodbe o udeležbi, ki jo s prijavo na dogodek sklenete z Univerzo v Ljubljani (npr. dodatno obveščanje in pošiljanje opomnika, povezave do spletnega izobraževanja, naknadno pošiljanje gradiv in anket o zadovoljstvu z dogodkom, pripravo list prisotnosti). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: dpo@uni-lj.si.

Več informacij o splošnih pogojih uporabe POPRa in politiki zasebnosti: https://kc.uni-lj.si/politika-zasebnosti-popr.htm

2.3.     Prisotnost, izdaja potrdil o udeležbi
Potrdila izdajamo na podlagi prošnje, ki jo naslovite na kc@uni-lj.si oz. organizatorja spletnega dogodka. Za izdajo potrdila je potrebna najmanj 90% prisotnost na dogodku. Informacije o trajanju prisotnosti bomo pridobili na podlagi ZOOM poročila.
Uporabnik, ki je prijavljen na posamezen dogodek ali svetovanje, je dogodek ali svetovanje dolžan obiskati oziroma se od njega odjaviti v skladu s pravili organizatorja dogodka ali svetovanja. Ob vsakem dogodku ali svetovanju organizator preveri prisotnost ali neprisotnost udeležencev, kar vnese v POPR, s čimer prisotnost udeležencev potrdi. Potrditev prisotnosti ali neprisotnosti se zabeleži tudi v profilu uporabnika. Prijavljene uporabnike, ki se iz neopravičenih razlogov večkrat ne udeležijo dogodkov ali svetovanj, si pridržujemo pravico dodati na sezname s posledico morebitnega omejevanja prihodnje udeležbe na aktivnostih v organizaciji KC UL in Centra za obštudijsko dejavnost. O morebitnih omejitvah bodo takšni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti, ki so jo oddali ob vpisu na univerzo ali podali v POPRu.  

2.4.     Snemanje dogodka
Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne.
Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Univerza v Ljubljani, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Univerze v Ljubljani.
Organizator dogodka - Karierni centri UL - bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo oddelka. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletnih straneh kc.uni-lj.si, www.uni-lj.si in e-učilnici Kariernih centrov UL ter na univerzitetnih družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

2.5.     Avtorske pravice
Vsebina, ki je dostopna na spletnih izobraževanjih (»online« predavanja v živo, predstavitve, shranjeni posnetki predavanj, seminarjev, vaj in drugih avtorskih del, ki so namenjena izvajanju študija in obštudijskih dejavnosti oziroma izobraževanja preko oddaljenega dostopa za študente, diplomante in zaposlene Univerze v Ljubljani), je v smislu materialih avtorskih pravic v izključni lasti Univerze v Ljubljani in/ali izvajalca izobraževanja. V tem delu se uporabljajo v celoti za vse spletne platforme, na katerih poteka spletno izobraževanje Univerze v Ljubljani določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19, v nadaljevanju ZASP). V skladu z določili ZASP ni dovoljeno nikakršno izkoriščanje avtorskih del, do katerih uporabniki (prijavljeni na izobraževanja) dostopajo preko spletnih platform, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja (snemanje predavanj in dogodkov v živo) in distribuiranja avtorskih del (deljenje nastalih posnetkov tretjim osebam), saj so ta namenjena zgolj in samo za izvajanje spletnih izobraževanj.
Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z določili ZASP.
Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih predavanj v živo, brez predhodnega soglasja upravljavca in predavatelja , v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.