Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Ali razmišljaš o podjetništvu?

Pripravil: mag. Klemen Marinčič

Želja po uspehu, vztrajnost, sposobnost učenja na napakah, optimizem, kreativnost, dinamičnost in inovativnost. Se prepoznate v teh lastnostih? So poleg tega vaše želje in cilji usmerjeni k uresničevanju poslovnih priložnosti? Potem imate dobre temelje za vstop v podjetniški svet.

Kaj dejansko definira beseda podjetnik?

Podjetnik je oseba, ki ima sposobnost prepoznavanja priložnosti, sposobnost ustvarjanja vrednosti in je kreativen pri reševaju problemov. Je oseba, ki začne z lastnim poslovanjem, kar pa pomeni tudi vključitev določene stopnje tveganja. Vsi, ki se boste torej odpravili na pot podjetništva, morate torej imeti željo po lastnem poslovanju in biti pripravljeni prevzeti nase tveganje, ki je povezano s poslovanjem. 

Studenti_Pridobi prve delovne izkusnje_Podjetništvo_slika

Oblike podjetništev

Zmotno je prepričanje, da je podjetništvo zgolj dobra ideja za izdelek ali storitev, ki še ne obstaja, na podlagi katere podjetnik ustanovi podjetje z namenom uspešnega trženja tega izdelka ali storitve na trgu. To je  »start up«  oblika podjetništva,  poleg tega pa obstajajo tudi druge oblike.

Družinsko podjetništvo: pravilo je, da so v družinskem podjetju zaposleni predvsem družinski člani, da le-ti zasedajo ključne položaje v podjetju ter je večji lastniški del podjetja v rokah družine. Torej ni nujno, da so družinska podjetja zgolj majhne trgovine ali proizvodni obrat na nekaj kvadratnih metrov površine. V družinsko podjetje sodijo tudi H&M, Tetra Pack, Benetton in drugi. 

Franšizno podjetništvo: to je sistem poslovnega sodelovanja pravno in finančno samostojnih podjetij. Je koncept prodaje blaga in storitev, ki je zasnovana na tesnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji – franšizodajalci in franšizojemalci. Franšizodajalec daje pravico do ustanovitve podobnega podjetja nekemu drugemu podjetju v zameno za neko obliko plačila in obljubo, da bo natančno sledil navodilom in standardom kvalitete. Primer franšiznega podjetništva so BHS servis, Don Donuts, McDonald's, Max Mara in drugi.

Notranje podjetništvo: je spodbujanje podjetniškega razmišljanja znotraj velikih podjetij oziroma korporacij. Za taka podjetja notranje podjetništvo predstavlja privlačno uveljavljanje inovacijskega okolja, nove poti kariernega razvoja zaposlenih, možnost oziroma način za vstop na nova področja in nove tehnologije ter proces decentralizacije poslovanja. Za podjetnika pa to pomeni, da ima na voljo infrastrukturo in vire organizacije, v kateri je zaposlen. Primer notranjega podjetništva je rumeni listek Post-it, ki ga je razvila skupina strokovnjakov v podjetju za razvoj lepil 3M.  

Socialno podjetništvo: taka oblika podjetništva s svojimi izdelki in storitvami odgovarja na težave v družbi, ustvarja družbeno korist in s svojim delovanjem pripomore k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov. Zagotavlja delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin, namen ustanovitve pa ni pridobivanje dobička. Zasleduje torej načela nepridobitnosti (presežki prihodkov nad odhodki se vlagajo nazaj v lastno dejavnost), enakopravnosti članstva (lastniki in/ali ustanovitelji nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi deležniki podjetja) in prostovoljnosti (v delovanje socialnega podjetja se prostovoljno vključujejo vsi deležniki; člani, zaposleni, prostovoljci in drugi).

Kam se lahko obrnem za pomoč?

Obstaja vrsta podpornih okolij za vse, ki želite vstopiti v podjetniško okolje. Podporno okolje nudijo posamezni inkubatorji, svetovalne točke in skladi. Zbrali smo nekaj povezav do podpornih točk za (bodoče) podjetnike:

Še več podpornih okolij pa najdete na: https://www.startup.si/sl-si/startup-mapa/podporno-okolje

Je vsak podjetnik uspešen? 

Podjetniški svet niso samo zgodbe o dobro poznanih in široko sprejetih izdelkih in storitvah, o posameznikih, ki so s svojim izumom obogateli in zgodb o uspehih na splošno. Ne, podjetniški svet je veliko več od tega. Podjetniki se na svoji karierni poti srečujejo tudi z izzivi, neuspehi in krizami. Čeprav se prepoznate v lastostnih, ki so značilne za podjetnika, to še ni zagotovilo, da boste na trgu dejansko uspeli. Vzponi in padci, uspehi in krize, zmage in porazi so sestavni del podjetniškega okolja. Na podjetniški neuspeh glejte kot na priložnost za nov začetek, za edinstveno izkušnjo, iz katere se lahko veliko naučite. Mnogo je primerov, ko so podjetja v prvih nekaj letih propadla, iz tega pa so se kasneje razvile velike zgodbe o uspehu (na primer Microsoft ali Apple).

Karierni centri UL in podjetništvo

V kolikor želite razviti svoj podjetniški potencial, ste motivirani za učenje, predvsem za sprejemanje tistih informacij in veščin, ki jih potrebujete za uresničitev svoje vizije, vabljeni na naše aktivnosti.

  • Delavnice potekajo na posameznih članicah tekom celega leta. Delavnice, ki so komunikacijske, strokovne in veščinske, spodbujajo podjetniško in inovativno razmišljanje ter služijo neposrednemu prenosu vaših idej v prakso. Za več informacij se obrnite na kariernega svetovalca na svoji fakulteti in akademiji.
  • 3P: Pripravljeni na podjetniško pot? Z dogodkom spodbujamo mlade (predvsem študente) k raziskovanju svojih podjetniških potencialov, predstavljamo primere dobrih praks ter podporne skupine/organizacije, ki so na voljo posameznikom, ko vstopajo na podjetniško pot ali o vstopu šele razmišljajo.
  • Podjetnik bom! Kariero si lahko ustvarite tudi sami. Lahko realizirate lastno podjetniško idejo ali se pridružite ekipi mladih podjetnikov. V Sloveniji je dobro razvito podporno okolje, kjer se lahko pozanimate o priložnostih v podjetništvu oziroma pričnete razvijati svoje idejo. Študenti UL se lahko vključite v Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki podjetnikom in vsem, ki si to želite postati, pomaga, da preizkusite svoje ideje v gospodarstvu. Nudijo vam mentorstvo, podjetniške delavnice in spletno izobraževanje. Številne podjetniške inkubatorje in podporna okolja lahko najdete na spletu in se z njimi povežete pri razvoju svoje podjetniške poti.
  • Ustvaril sem izum oziroma inovacijo - kaj pa sedaj? Univerzitetna Pisarna za prenos znanja vam lahko pomaga pri prepoznavanju potenciala vaše ideje, pri pravnem zavarovanju vaše stvaritve s pravicami intelektualne lastnine (kot so patent, model in znamka) in promociji ter iskanju poslovnih partnerjev. Prav tako vas bodo usmerjali na samem začetku podjetniške poti. Oglejte si Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, kjer med drugim opišejo, kako pridobiti zagonski kapital in kako ustanoviti novo podjetje.

Viri: http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Podjetnistvo-Vadnjal_Knez_Vidic_NU.pdf (dostopno na spletu 1. 12. 2020)

https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_1_podjetnistvo_in_podjetnik.pdf (dostopno na spletu 30. 11. 2020)