Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Kaj lahko storim že v času študija, da bom bolj zaposljiv/a?

Pripravile: Ivanka Stritar, Urša Sazonov in Maja Dizdarević

Zavedate se, da za uspešno kariero in zaposlitev samo študij ne bo dovolj. Se sprašujete, kaj lahko storite že danes, da bodo vaše zaposlitvene možnosti po zaključku študija boljše? Za uspešen prehod na trg so pomembni aktivno vključevanje v študijski proces, obštudijske in druge dejavnosti, spoznavanje zaposlitvenih možnosti in pridobivanje veščin iskanja zaposlitve. Tako pridobite veliko izkušenj in znanj, poznate in razvijate svoje sposobnosti in interese, kar vam bo pomagalo, da boste lažje sprejeli odločitev o nadaljnji karieri.

Studenti_Raziskuj priloznosti_boljsa zaposljivost_slika

Pripravili smo nekaj napotkov, ki vam lahko izboljšajo vaše zaposlitvene priložnosti in so vam v pomoč pri načrtovanju kariere že med študijem.

1. Redno opravljajte študijske obveznosti

 • Obiskujte predavanja, seminarje in vaje, sproti urejajte zapiske in opravljajte izpite.
 • Skrbite za visoko povprečje ocen, zlasti če po diplomi razmišljate o nadaljevanju študija, akademski karierni poti ali statusu mladega raziskovalca.
 • V seminarskih, projektnih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah povezujte teorijo s prakso, raziskujte in rešujte konkretne primere delodajalcev. Marsikateri delodajalci tudi sami razpisujejo teme diplomskih ali drugih nalog.


2. Vključujte se v univerzitetno okolje, mreženje, informiranje

 • Aktivno spremljajte objave aktualnih dogodkov na spletni strani fakultete/akademije, novice Kariernih centrov, Facebook stran Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.
 • ​Oblikujte profil na LinkedIn omrežju ter se z povežite s posamezniki, ki imajo enake interese, v strokovno mrežo.
 • Uporabljajte storitve fakultetnih knjižnic, obiščite predavanje gostujočega profesorja, udeležite se strokovnega seminarja, konference ali poletne šole.
 • Svoje izkušnje in znanja lahko delite z mlajšim kolegom kot tutor. Posamezne fakultete oziroma akademije tutorstvo različno nagrajujejo (npr. v obliki kreditnih točk), tutorstvo je tudi odlična vaja pomembnih generičnih kompetenc in pomembna referenca v vašem CV-ju.
 • Postanite član študentskega društva, združenja in/ali organizacije, saj boste tako bolje informirani in vključeni v sodelovanje pri njihovih aktivnostih.
 • Študenti višjih letnikov in diplomanti se včlanite v klub alumnov na vaši fakulteti/akademiji.
 • Spremljajte novosti na svojem strokovnem področju. Pri tem uporabite vse vire, ki so vam na voljo (študijske knjižnice, strokovne seminarje, konference).


3. Pridobivajte izkušnje v tujini

 • Pridobite si mednarodne izkušnje s študijsko izmenjavo, prakso ali poletno šolo. Spoznali boste novo okolje in kulturo ter razširili mrežo poznanstev. Okrepili boste znanje tujih jezikov. 
 • Za več informacij se obrnite na Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani, pisarno za mednarodno sodelovanje na vaši fakulteti/akademiji ali obiščite dogodek kariernih centrov Izzivi v tujini.


4. Zaprosite za finančno podporo pri študiju in mobilnosti v tujini (štipendije)

Da bi svoje želje in ambicije lažje uresničili tudi s finančnega vidika, vam je lahko v pomoč Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki ponuja različne programe in razpise za mlade na področju štipendiranja. Podeljujejo Zoisove štipendije, objavljajo kadrovske štipendije s strani delodajalcev, razpisujejo različne štipendije za izobraževanje ali praktično usposabljanje v tujini in podobno. Med njimi so tudi:

 • štipendije Ad futura za študij v tujini,
 • štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini,
 • štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini,
 • štipendije za študij na European University Institute,
 • štipendije za udeležence programa Fulbright,
 • sofinanciranje programa Erasmus,
 • štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji.

Več o pogojih za štipendije si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.


5. Pridobivajte neformalna znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu delovne sile

 • Udeležite se konferenc, seminarjev in delavnic, pridobite certifikate za tuje jezike in nadgradite računalniška znanja. Na delavnicah KC UL lahko razvijate splošne in specifične kompetence iz različnih področij (javno nastopanje, tehnike pogajanj, računalniška znanja, vodenje manjših skupin, komunikacija v strokovnem timu, organizacija dogodkov, priprava poslovnega načrta).
 • Naročite se na elektronske novice Kariernih centrov ter sledite našim dogodkom na spletni strani.​
   

6. Pridobivajte prve delovne izkušnje

 • Aktivno spremljajte razpise za študentska dela in redne zaposlitve. Izbirajte tista študentska dela, ki so blizu vašemu strokovnemu področju. S praktičnimi izkušnjami boste pridobili prednost pred ostalimi mladimi kandidati za zaposlitev. V kolikor se s svojim delom izkažete, obstaja možnost, da vas delodajalec po koncu študija tudi zaposli.
 • Informacije o prostih delovnih mestih poiščite na zaposlitvenih portalih, spletnih straneh študentskih servisov, ZRSZ in pri Kariernem centru.
 • Vključite se v prostovoljno delo na različnih področjih (pomoč starejšim, invalidom, otrokom iz manj spodbudnega socialnoekonomskega okolja, kultura, izobraževanje, pravna pomoč, pomoč migrantom ipd.) - tudi te izkušnje štejejo.
 • Priložnosti za pridobivanje delovnih izkušenj si lahko ustvarite tudi sami - poiščite informacije o možnostih in priložnostih za uresničevanje vaše podjetniške ideje.

Vsaka izkušnja šteje!
 

7. Oblikujte in dopolnjujte svoj karierni portfolio

Pridobljena znanja, delovne izkušnje, dosežke, projekte ter delovanja v različnih študijskih in obštudijskih dejavnostih redno beležite. Pri tem si lahko pomagate s POPR - portalom za osebni in profesionalni razvoj. Zbirajte reference, potrdila in jih vključite v karierni portfolio. Karierni portfolio je vaša oseba mapa, ki vam bo v pomoč pri sledenju in evalvaciji aktivnosti, pripravi življenjepisa in osebne predstavitve ter pri načrtovanju nadaljnje karierne poti.

 

Viri in literatura

MOJA kariera : informacije za otroke, učence, dijake, študente, mlade in odrasle, starše in strokovne delavce / [avtorji Tatjana Ažman ... [et al.] ; uredila Tatjana Ažman in Miha Lovšin]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2014

https://www.mojaizbira.si/sites/www.mi.si/files/upload/mojaizbiramojakariera_web_1.pdf (dostopno 1. 10. 2020)