Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Interesi in delovno okolje

Pripravil: mag. Klemen Marinčič

Ste se že kdaj vprašali, kaj je glavni razlog nezadovoljstva, nizke motivacije za delo? Večina od vas bi na to vprašanje odgovorilo: slabi delovni pogoji, slabi odnosi na delovnem mestu, preobremenjenost zaposlenih, nizke plače. Vse to je res. Morda pa razlog nezadovoljstva tiči med drugim tudi v napačni izbiri delovnega okolja, ki posamezniku ne omogoča razvoja njegovih potencialov.

Holland je bil eden prvih, ki je opozoril na interakcijo med interesi in delovnim okoljem. V svoji teoriji izbire poklica je želel prikazati, kako ljudje sprejemamo poklicne odločitve, kako oblikujemo svojo poklicno pot in kako dosegamo zadovoljstvo in uspeh v poklicu, ki smo si ga izbrali.

Na podoben način je Holland klasificiral tudi delovna okolja (realistično, raziskovalno umetniško, socialno, podjetniško, konvencionalno okolje). Ljudje iščejo takšna okolja, kjer lahko razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti, izražajo svoja stališča in vrednote ter sprejemajo naloge in vloge, ki so v skladu z njihovim interesnim tipom. Bolj ko se interesni tip ujema z lastnostmi okolja, bolj so ljudje zadovoljni in uspešni pri delu. Zato je še toliko bolj pomembno, da poleg svojih prednosti in slabosti, prepričanj in vrednot poznamo tudi svoje interesne tipe.

Pri posamezniku sta lahko izražena tudi dva ali celo več interesnih tipov in ne zgolj en sam. To je pogosto in povsem normalen pojav. Pomeni, da nam ustreza tudi več oziroma kombinacija različnih delovnih okolij.

Studenti_spoznaj se_interesi in delovno okolje_slika

Na podlagi interesnih značilnosti je Holland razvrstil ljudi v 6 interesnih tipov

R: Realistični tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za sistematično, urejeno delo s predmeti, orodji in stroji. Za njih je značilen odpor do raziskovalnih, socialnih dejavnostih. Za realističen tip velja, da je nedružaben, konformist, varčen, neprilagojen, vztrajen, preprost, praktičen, neizstopajoč.

I: Raziskovalni tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za opazovalno, sistematično in ustvarjalno raziskovalno delo fizikalnih, bioloških in kulturnih pojavov. Za njih je značilen odpor do prepričevanja drugih, so socialnih in ponavljajočih se dejavnostih. Za raziskovalni tip velja, da je analitičen, zapleten, pesimističen, zadržan, previden, natančen, kritičen.

A: Umetniški tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za svobodno in nesistematično delo na umetniškem področju. Za njih je značilen odpor do sistematičnih in urejenih dejavnosti, prav tako nimajo dovolj dobro razvitih poslovnih zmožnosti. Za umetniški tip velja, da je zapleten, impulziven, intuitiven, izviren, neurejen, neodvisen, čustven, nepraktičen, introspektiven, odprt.

S: Socialni tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za delo z ljudmi (na področju informiranja, izobraževanja, zdravstvene nege). Za njih je značilen odpor do dela s predmeti, orodji in stroji. Za socialni tip velja, da rad sodeluje in pomaga, je prijazen, idealističen, družaben, empatičen, prijateljski, prepričljiv, obziren do drugih, potrpežljiv, odgovoren, razumevajoč.

E: Podjetniški tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za delo z ljudmi, pri čemer jih vodi želja po doseganju ekonomskih ciljev. Za njih je značilen odpor do dejanj, ki ne dosegajo ekonomskega dobička. Za podjetniški tip velja, da je pridobitniški, ambiciozen, ekstravertiran, zgovoren, nastopaški, podjeten, energičen, spogledljiv, samozavesten, družaben, optimističen, prepričljiv.

C: Konvencionalni tip – Za osebe, kjer prevladuje ta tip, velja, da imajo razvit močan interes za delo s podatki, informacijami. Za njih je značilen odpor do dvoumnih, nesistematičnih, svobodnih, raziskovalnih dejavnostih. Za konvencionalni tip velja, da je pozoren, odgovoren, neprilagodljiv, urejen, skromen, brez domišljije, zavrt, defenziven, vztrajen, konformist, učinkovit, poslušen, praktičen, skrben.

Ste v dilemi, v kateri interesni tip spadate?

V Kariernih centrih UL vam omogočamo karierno svetovanje, kjer boste s pomočjo Hollandovega interesnega vprašalnika SDS - Iskanje poklicne poti odkrili, katere interesne tipe imate najbolj izražene in kaj za vas to pomeni v kontekstu iskanja poklicne poti, zato kontaktirajte svojega kariernega svetovalca in se dogovorite za termin.

 

Vir: Niklanović S., Lapajne Z., Hruševar-Bobek B., Boben D. (2005). Iskanje poklicne poti – SDS. Priročnik za obliko R in E. Center za psihodiagnostična sredstva.