Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

Sem študent/ka s posebnimi potrebami

Pripravila: Nina Fricelj

Na Univerzi v Ljubljani lahko študenti s posebnimi potrebami skladno s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani zaprosite za poseben status, kamor se poleg statusa študenta vrhunskega športnika, statusa priznanega umetnika, statusa študenta, ki se udeležuje mednarodnih tekmovanj, in statusa študenta starša uvršča tudi status študenta s posebnimi potrebami. Status vam omogoči prilagoditve pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.

Več o pridobitvi posebnega statusa študenta si lahko preberete tukaj.

support

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

Če ste se na fakulteto ali akademijo vpisovali kot kandidat s posebnim statusom, je to veljalo le za vpisni postopek! Ko ste sprejeti in želite na začetku študija (ali pa med študijem) prilagoditve, morate zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami.

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami,
 • študenti z gibalno oviranostjo,
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s telesnimi poškodbami in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo,
 • študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju,
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • študenti v izrednih socialnih razmerah.

Vlogo za pridobitev statusa vložite ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa. Pri pridobivanju statusa se lahko obrnete na pooblaščene osebe za študente s posebnim statusom na članicah, saj je postopek pridobitve od članice do članice različen.

Več o statusu študenta s posebnimi potrebami si lahko preberete tukaj.

Dobil/a sem status, kaj pa zdaj?

Status študenta s posebnimi potrebami omogoča uveljavljenje različnih prilagoditev okolja, študija in opravljanja obveznosti, a zato, da se vam prilagoditve omogočijo, morate tudi spregovoriti in stopiti do profesorjev.

Namigi:

→ Ali in zakaj o prilagoditvah spregovoriti, si oglejte v e-učilnici.

→ V pomoči pri komuniciranju potrebnih prilagoditev vam je lahko priročnik Poučevanje študentov s posebnimi potrebami, v katerem so priporočila visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem za posamezno skupino posebnih potreb.

→ Pri razkritju in komuniciranju o svojih posebnih potrebah in potrebnih prilagoditvah so pomembne veščine samozagovorništva. Kako jih krepiti in na kakšen način skomunicirati svoje potrebe, komu in kdaj, si lahko preberete v priročniku Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami.

Priročnik je namenjen dijakom (prihodnjim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij. Obravnava naslednje teme:

 • kako se znajti v univerzitetnem okolju;
 • kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe;
 • kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah;
 • kako krepiti samozagovorništvo;
 • kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

Podpora pri študiju

Imate težave pri učinkovitem učenju? Bi radi znali bolje upravljati čas, sprejemati zase najboljše odločitve in si postavljati cilje, ki jih boste tudi uresničili?

Zelo uporabne nasvete na te teme boste našli v naši spletni učilnici in tutorskem priročniku, kjer boste našli konkretne napotke.

Med študijem niste sami. Obrnete se lahko na:

Ne spreglejte projekta Prava smer, s katerim DŠIS pomaga pri dostopnem študiju in zagotavljanju različnih potreb študentov. Pobrskate lahko med njihovimi namigi in priporočili za uspešnejši študij na daljavo, o prilagoditvah pri študiju na daljavo pa lahko preberete tudi v priročniku Poučevanje študentov s posebnimi potrebami.

Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Pri pridobivanju praktičnih delovnih izkušenj še pred zaključkom študija in pri zaposlitvi po študiju ti lahko pomagamo Karierni centri UL in svetovalci projekta Prehod mladih na trg dela, v katerem sodeluje Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Znotraj projekta ustrezno strokovno usposobljeni delavci pomagajo mladim že v času šolanja in jih z različnimi aktivnostmi peljejo na trg dela.

Podatki kažejo, da se le redki mladi s posebnimi potrebami zaposlijo, zato je pomembno, da se že med študijem seznanijo z vsemi možnostmi, ki jih imajo na trgu dela. Pri prehodu na trg dela in strahu pred razkritjem diagnoze delodajalcu si pomagajte s prispevkom Si diplomant/ka s posebnimi potrebami? in z webinarjem v spletni učilnici KC.