Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

Sem študent/ka s posebnimi potrebami

Pripravila: Nina Fricelj

Na Univerzi v Ljubljani lahko študenti s posebnimi potrebami skladno s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani zaprosite za status študenta s posebnimi potrebami, ki vam omogoči prilagoditve pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.

support

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

Če ste se na fakulteto ali akademijo vpisovali kot kandidat s posebnim statusom, je to veljalo le za vpisni postopek! Ko ste sprejeti in želite na začetku študija (ali pa med študijem) prilagoditve, morate zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami.

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami,
 • študenti z gibalno oviranostjo,
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
 • študenti s primankljaji na posameznih področjih učenja,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s telesnimi poškodbami in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo,
 • študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju,
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • študenti v izrednih socialnih razmerah.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vložite ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa. Pri pridobivanju statusa se lahko obrnete na pooblaščene osebe za študente s posebnimi potrebami na članicah, saj je postopek pridobitve od članice do članice različen.

Več o pridobitvi statusa si lahko preberete tukaj.

Dobil sem status, kaj pa zdaj?

Status študenta s posebnimi potrebami omogoča uveljavljenje različnih prilagoditev okolja, študija in opravljanja obveznosti, a zato da se vam prilagoditve omogočijo, morate tudi spregovoriti in stopiti do profesorjev. Pri tem so vam lahko v pomoč veščine samozagovorništva. Kako jih krepiti in na kakšen način skomunicirati svoje potrebe, komu in kdaj, si lahko preberete v priročniku Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami.

Priročnik je namenjen dijakom (prihodnjim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij:

 • kako se znajti v univerzitetnem okolju;
 • kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe;
 • kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah;
 • kako krepiti samozagovorništvo;
 • kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

Podpora pri študiju

Imate težave pri učinkovitem učenju? Bi radi znali bolje upravljati čas, sprejemati zase najboljše odločitve in si postavljati cilje, ki jih boste tudi uresničili? V pomoč pri tem vam je lahko tutorski priročnik, ki vsebuje konkretne napotke in delovne liste.

Tudi v času študija je za  študente s posebnimi potrebami možnost različnih oblik pomoči, in sicer:

Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Pri pridobivanju praktičnih delovnih izkušenj še pred zaključkom študija in pri zaposlitvi po študiju ti lahko pomaga tudi projekt Prehod mladih na trg dela. Znotraj projekta ustrezno strokovno usposobljeni delavci pomagajo mladim že v času šolanja in jih z različnimi aktivnostmi peljejo na trg dela. Mladi s posebnimi potrebami znotraj projekta pridobivajo potrebne kompetence, ki jih približujejo trgu dela, spoznavajo možnosti, ki jih imajo na trgu dela kot osebe s posebnimi potrebami in podobno. Za več informacij o projektu in možnosti vključitve obiščite njihovo spletno stran in preberite prispevek med 24/7 vsebinami.